Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:30x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2010-
sv. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-3270-1 (1. díl ; brož.)
ISBN 978-80-247-3600-6 (2. díl ; brož.)
ISBN 978-80-247-6896-0 (1. díl ; online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9104-3 (2. díl ; online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9105-0 (2. díl ; online ; epub)
Sestra
Dotisk 2018
Obsahuje bibliografii na s. 157-159 a rejstřík
1. díl. 2010. 162 s., 8, 8 s. obr. příl. -- 2. díl. 2014. 120 s., xx s. obr. příl.
Popsáno podle tištěné verze
000180124
1. DÍL :   1 Úvod do psychologie // 1.1 Předmět psychologie // 1.2 Směry psychologie // 1.3 Psychologické disciplíny // 1.4 Metodologie psychologického výzkumu // 2 Psychické jevy // 2.1 Psychické procesy // 2.1.1 Procesy poznávací (kognitivní) // 2.1.2 Procesy paměti // 2.1.3 Procesy motivační // 2.2 Psychické stavy // 2.2.1 Stavy pozornosti // 2.2.2 Citové psychické stavy (nálady) // 2.3 Psychické předpoklady // (specifické získané dispozice) // 2.3.1 Vědomosti // 2.3.2 Dovednosti // 2.3.3 Návyky // 2.3.4 Zájmy // 2.3.5 Postoje // 2.4 Psychické vlastnosti // 2.4.1 Schopnosti // 2.4.2 Rysy osobnosti // 2.4.3 Temperament // 2.4.4 Charakter // 3 Vývojová psychologie // 3.1 Předmět // 3.2 Činitelé vývoje // 3.3 Vývojové teorie // 3.4 Prenatální období // 3.4.1 Rizikové a patologické těhotenství // 3.5 Perinatální období 65 // 3.5.1 Rizikový a patologický porod 67 // 3.6 Novorozenecké období (neonatální) 67 // 3.6.1 Somatický vývoj 68 // 3.6.2 Kognitivní vývoj 68 // 3.6.3 Socializace 69 // 3.6.4 Patologický vývoj 70 // 3.7 Kojenecké období 72 // 3.7.1 Somatický vývoj 72 // 3.7.2 Kognitivní vývoj a řeč 75 // 3.7.3 Socializace 78 // 3.7.4 Strava 79 // 3.7.5 Patologický vývoj 79 // 3.8 Období batolete 80 // 3.8.1 Somatický vývoj 80 // 3.8.2 Kognitivní vývoj a řeč 81 // 3.8.3 Socializace 84 // 3.8.4 Strava 85 // 3.9 Předškolní období 86 // 3.9.1 Somatický vývoj 86 // 3.9.2 Kognitivní vývoj a řeč 86 // 3.9.3 Socializace 89 // 3.9.4 Vliv předškolního zařízení na rozvoj dětí 91 // 3.10 Školní věk 92 // 3.10.1 Somatický vývoj 92 // 3.10.2 Kognitivní vývoj 93 // 3.10.3 Socializace 95 // 3.10.4 Školní zralost a školní připravenost 97 // 3.11 Období dospívání 99 // 3.11.1 Pubescence 99 // 3.11.2 Adolescence 103 // 3.12 Dospělost 105 // 3.12.1 Období mladé dospělosti 106 // 3.12.2 Období střední dospělosti 109 //
3.12.3 Období starší dospělosti 110 // 3.13 Stáří 114 // 3.13.1 Období raného stáří 115 // 3.13.2 Období vlastního (pravého) stáří 117 // 3.13.3 Dlouhověkost 119 // 3.14 Smrt a umírání 120 // 4 Základy pedagogiky 124 // 4.1 Pojem pedagogika 124 // 4.2 Předmět pedagogiky 125 // 4.3 Významní pedagogové 125 // 4.4 Výchovné metody 129 // 4.5 Didaktické zásady 131 // 4.6 Zdravotník v roli pedagoga 132 // 5 Základy sociální psychologie 134 // 5.1 Pojem 134 // 5.2 Socializace osobnosti 135 // 5.3 Sociální učení 136 // 5.4 Sociální interakce 137 // 5.5 Sociální skupiny 138 // 5.6 Rodina I41 // 5.7 Sociální chování 143 // 6 Poruchy socializace 145 // 6.1 Šikana 145 // 6.2 Mobbing I53 // 6.3 Bossing I55 // Literatura 157 // Rejstřík 160
2. DÍL :   Úvod 9 // 1 Psychologie osobnosti 11 // 1.1 Charakteristika osobnosti 12 // 1.2 Biologická a sociokulturní determinace osobnosti 13 // 1.3 Vlastnosti osobnosti 14 // 1.4 Typologie osobnosti 16 // 1.5 Modely osobnosti 19 // 1.6 Vlivy působící na osobnost 23 // 1.7 Poznávání a posuzování osobnosti 24 // 1.8 Diagnostika osobnosti 26 // Kontrolní otázky 28 // 2 Duševní poruchy a poruchy osobnosti 29 // 2.1 Poruchy duševní a poruchy chování 30 // 2.2 Organické duševní poruchy 30 // 2.3 Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek 32 // 2.4 Schizofrenie 34 // 2.5 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 36 // 2.6 Neurotické a úzkostné poruchy 37 // 2.7 Mentální retardace 41 // 2.8 Terapie poruch osobnosti 44 // Kontrolní otázky 44 // 3 Sebepoznání a sebehodnocení 45 // 3.1 Hodnocení osobnosti na základě poznatků z obecné psychologie 47 // 3.2 Hodnotová orientace 49 // 3.3 Sebesystémy 51 // 3.4 Oblasti sebepoznání 51 // Kontrolní otázky 52 // 4 Psychologie zdravotníka 53 // 4.1 Pojem profesionální chování, empatie 53 // 4.2 Profesionální adaptace a deformace 54 // 4.3 Požadavky na osobnost zdravotníka 55 // 4.4 Zdravotník a jeho spolupracovníci (týmová práce) 57 // 4.5 Péče o duševní zdraví 59 // 4.6 Syndrom vyhoření 62 // Kontrolní otázky 68 // 5 Psychologie nemocných 69 // 5.1 Vliv choroby na psychiku nemocného 69 // 5.2 Subjektivní prozívání nemoci 70 // 5.3 Postoj nemocného k nemoci 71 // 5.4 Prožívání nemoci v čase 72 // 5.5 Bolest, strach a úzkost 73 // 5.6 Iatrogenie a hospitalizmus 74 // 5.7 Psychologie hospitalizovaného dítěte 75 // 5.8 Zvláštnosti v přístupu k nemocným s tělesným postižením 76 // 5.9 Zvláštnosti v přístupu k nemocným se zrakovým postižením 81 // 5.10 Zvláštnosti v přístupu k nemocným se sluchovým postižením 83 // Kontrolní otázky 85 //
6 Základy zdravotnické etiky 86 // 6.1 Hippokratova přísaha a Hippokratova tradice 87 // 6.2 Etické principy ošetřovatelské péče 88 // 6.3 Ochrana lidských práv a důstojnost pacienta 89 // 6.4 Sdělování pravdy na nemocničním lůžku 89 // 6.5 Eutanazie 90 // 6.6 Etika v ošetřovatelském výzkumu 91 // Kontrolní otázky 92 // 7 Psychologicko-pedagogický přístup při práci s dětmi 93 // 7.1 Metodika jednotlivých výchov 93 // 7.1.1 Metodika mravní výchovy 93 // 7.1.2 Metodika tělesné výchovy 95 // 7.1.3 Metodika pracovní výchovy 96 // 7.1.4 Metodika výtvarné výchovy 96 // 7.1.5 Metodika hudební výchovy 97 // 7.1.6 Metodika rozumové výchovy 97 // 7.2 Neuropsychický záznam dítěte, hodnocení 98 // 7.3 Rozhovor s dítětem a rodiči 99 // 7.4 Výchovné zaměstnání 100 // Kontrolní otázky 109 // Příloha 110 // Etický kodex sester vypracovaný - Mezinárodní radou sester 110 // Literatura 112 // Rejstřík 117
cnb002039716

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC