Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:47x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2010
272 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2456-0 (brož.)
Sociologie
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 264-268, bibliografické odkazy a rejstříky
000180127
1. Předmět sociologie životního způsobu -- 1.1 Pojmy, kterými se vyjadřuje způsob života -- 1.1.1 Životní způsob, životní styl, životní sloh -- 1.1.2 Životní úroveň a kvalita života -- 1.2 Subjekt způsobu života -- 1.2.1 Společnost jako souhrn životních podmínek -- 1.2.2 Sociální skupina jako subjekt způsobu života -- 1.2.3 Jednotlivec jako subjekt způsobu života -- 2. Teorie životního způsobu -- 2.1 Strukturální funkcionalismus -- 2.1.1 Konformní životní způsob -- 2.1.2 Hédonistický životní způsob -- 2.1.3 Deviantní životní způsoby -- 2.2 Interakcionismus -- 2.2.1 Alternativní životní způsoby a osobnost -- 2.2.2 Sociálněpsychologický model dosahování statusu -- 2.3 Postpragmatismus: paradoxní životní styly -- 2.3.1 Liberálně-ironické životní styly -- 2.3.2 Buržoazně-bohémský životní styl -- 2.4 Postmarxismus: třídní životní styly -- 2.4.1 Karel Marx a ekonomizující pojetí způsobu života -- 2.4.2 Max Weber a životní styl jako status -- 2.4.3 Pierre Bourdieu a třídní životní styly -- 2.5 Postmodernismus: hédonistické životní styly -- 2.5.1 Individualistický hédonismus -- 2.5.2 Hédonistické spolubytí -- 3. Proměny způsobu života -- 3.1 Kulturní rámce životního způsobu: proměny etiky -- 3.1.1 Od protestantské etiky k organizační etice -- 3.1.2 Od organizační etiky k nové protestantské etice -- 3.1.3 Od etiky povinnosti k etice zodpovědného individualismu -- 3.2 Sociální
determinanty životního způsobu: proměny sociální struktury -- 3.2.1 Od pevnosti k tekutosti -- 3.2.2 Od sociálních tříd k atomizaci -- 3.3 Biografie a životní dráha -- 3.3.1 Identita a biografie -- 3.3.2 Životní dráha -- 4. Smysl života a spotřební život -- 4.1 Fenomenologická interpretace smyslu života -- 4.1.1 Život jako volba z rozvržených možností -- 4.1.2 Život jako úkol -- 4.1.3 Kvalita života -- 4.1.4 Smysl života versus konzumní životní postoje 4.2. Spotřební život -- 4.2.1 Masová konzumní společnost a konzumní životní styly -- 4.2.2 Narcistické životní styly -- 4.2.3 Buržoazně-bohémská spotřeba -- 5. Prostor a čas a způsob života -- 5.1 Vztah prostoru a času v současných moderních společnostech -- 5.1.1 Časoprostorové odpojení a nové spojení -- 5.1.2 Prostor a čas jako nové dimenze stratifikace -- 5.2 Mezi pospolitostí a společností -- 5.2.1 Odumírání pospolitosti -- 5.2.2 Návrat k pospolitosti: hédonistické spolubytí -- 5.2.3 Návrat k pospolitosti: paradoxní hledání domova -- 5.3 Venkovský a městský způsob života -- 5.3.1 Venkovský způsob života -- 5.3.2 Městský způsob života -- 6. Móda, luxus a způsob života -- 6.1 Móda a luxus podle tříd -- 6.1.1 Historie luxusního životního způsobu -- 6.1.2 Thorstein Veblen a role bohaté zahálčivé třídy -- 6.1.3 Georg Simmel a role střední třídy -- 6.1.4 Pierre Bourdieu: třídní styly a vkus -- 6.2 Móda a luxus v postmoderní
společnosti -- 6.2.1 Demokratizace módy -- 6.2.2 Demokratizace luxusu -- 6.3 Módní trendy v odívání a v jídle -- 6.3.1 Vyšla móda z módy? -- 6.3.2 Od strachu z hladu ke strachu z jídla -- 7. Generace, gender a způsob života -- 7.1 Generační aspekty způsobu života -- 7.1.1 Vymezení generace: nesoučasnost současníků -- 7.1.2 Životní styly dnešní mládeže -- 7.1.3 Mezigenerační konflikt a mezigenerační spojenectví -- 7.2 Genderové aspekty způsobu života -- 7.2.1 Vymezení genderu -- 7.2.2 Symbolická nadvláda mužů -- 7.2.3 Demokratizace ženství
(OCoLC)607525896
cnb002027394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC