Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
V Praze : Kant, 2009
301 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7437-008-3 (brož.)
Disk. Velká řada ; sv. 9
angličtina
"Připravil Ústav dramatické výchovy a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU v Praze a MU Brno"--Tiráž
Obsahuje bibliografii na s. 292-298 a rejstřík
000180128
Předmluva (Július Gajdoš) | 7 Slovo autora | 9 -- I ÚVOD | 13 -- 1.1 důležité zdroje | 13 -- Tematické otázky | 13 Klíčová slova | 13 -- Úvodní případ: Rembrandt van Rijn | 13 -- 1.1.1 Dlouhá historie | 14 -- 1.1.2 Teorie managementu | 15 -- 1.1.3 Jak charakterizovat kulturní organizaci? | 19 -- 1.1.4 Vymezení tématu | 20 Praktická cvičení | 27 Závěrečný případ: Endemol | 27 -- 1.2 Kulturní pilíře | 29 -- Tematické otázky | 29 Klíčová slova | 29 Úvodní případ: -- Starosta New Yorku Rudolf Giuliani a svoboda projevu | 29 1.2. i Kulturní hodnoty populární a vysoké | 30 -- 1.2.2 Pilíř první: Historická analýza | 31 -- 1.2.3 Pilíř druhý: Kulturní inovace I 32 -- 1.2.4 Pilíř třetí: Multikulturní kontext I 35 -- 1.2.5 Pilíř čtvrtý: Kulturní kredit | 37 -- 1.2.6 Pilíř pátý: Společný zájem | 39 -- 1.2.7 Pilíř šestý: Umělecké a tvořivé procesy | 43 -- 1.2.8 Pilíř sedmý: Umělecké vedení | 45 ---
1.2.9 Dilema | 47 Praktická cvičení | 47 -- 1.3 Globální dimenze uměleckého managementu | 48 -- Tematické otázky | 48 Klíčová slova | 48 -- Úvodní případ: Umělci z Mali infikováni mezinárodními standardy | 48 -- 1.3.1 Opomíjené téma | 49 -- 1.3.2 Globalizace problematika managementu I 51 1-3-3 Význam globálního prostředí | 52 -- 1.3.4 Proč může být globalizace důležitá | 54 -- 1.3.5 Bytí globálním: praktičtější problémy I 56 Praktická cvičení | 57 -- 1.4 Digitalizace kultury | 58 Tematické otázky | 58 Klíčová slova | 58 -- Úvodní případ: Osobní internet a management webových stránek | 58 -- 1.4.1 Digitální revoluce | 59 -- 1.4.2 Časová údobí | 61 -- 1.4.3 Kritické připomínky | 63 -- 1.4.4 Pole neorané: využívání digitálních technologií kulturními organizacemi I 65 -- 1.4.5 zábava a společnost snů | 67 Praktická cvičení | 69 ---
Závěrečný případ: Kultura na Electronic Highway / elektronické dálnici. Manažerská hra pro studenty uměleckého a mediálního managementu | 69 -- 2 Strategické formování v kulturním sektoru | 77 -- 2.1 Najdi kořeny problému | 77 -- Tematické otázky | 77 Klíčová slova | 77 -- Úvodní případ: Liščí doupě dogonských lidí | 77 -- 2.1.1 Strategický management | 78 -- 2.1.2 Současná situace | 79 -- 2.1.3 Vybrané zkušenosti z nizozemského výzkumu | 81 -- 2.1.4 Rozpracování | 82 Praktická cvičení | 83 -- Závěrečný případ: Nový ředitel muzea | 83 -- 2.2 Kulturní poslání | 86 -- Tematické otázky | 86 Klíčová slova | 86 -- Úvodní případ: Vize a poslání Franka Zappy | 86 -- Úvodní případ: Umělci z Mali infikováni mezinárodními standardy | 48 -- 1.3.1 Opomíjené téma | 49 -- 1.3.2 Globalizace problematika managementu I 51 1-3-3 význam globálního prostředí | 52 -- 1.3.4 proč může být globalizace důležitá | 54 ---
1.3.5 býti globálním: praktičtější problémy | 56 Praktická cvičení | 57 -- 1.4 Digitalizace kultury | 58 Tematické otázky | 58 Klíčová slova | 58 -- Úvodní případ: Osobní internet a management webových stránek | 58 -- 1.4.1 Digitální revoluce | 59 -- 1.4.2 Časová údobí | 61 -- 1.4.3 Kritické připomínky | 63 -- 1.4.4 Pole neorané: využívání digitálních technologií kulturními organizacemi I 65 -- 1.4.5 zábava a společnost snů | 67 Praktická cvičení | 69 -- Závěrečný případ: Kultura na Electronic Highway / elektronické dálnici. Manažerská hra pro studenty uměleckého a mediálního managementu | 69 -- 2 Strategické formování v kulturním sektoru | 77 -- 2.1 Najdi kořeny problému | 77 -- Tematické otázky | 77 Klíčová slova | 77 -- Úvodní případ: Liščí doupě dogonských lidí | 77 -- 2.1.1 Strategický management | 78 -- 2.1.2 Současná situace | 79 -- 2.1.3 Vybrané zkušenosti z nizozemského výzkumu | 81 ---
2.1.4 Rozpracování | 82 Praktická cvičení | 83 -- Závěrečný případ: Nový ředitel muzea | 83 -- 2.2 Kulturní poslání | 86 -- Tematické otázky | 86 Klíčová slova | 86 -- Úvodní případ: Vize a poslání Franka Zappy | 86 -- 2.2.1 Kulturní poslaní je nezbytné | 87 -- 2.2.2 několik názorů | 88 -- 2.2.3 Praktické rady | 89 Praktická cvičení | 90 -- 2.3 Interaktivní přístup | 91 -- Tematické otázky | 91 Klíčová slova | 91 -- Úvodní případ: Názory umělců na strategické projekty | 91 -- 2.3.1 Tradiční postup | 92 -- 2.2.2 Interaktivita I 94 -- 2.3.3 Školy strategického myšlení | 97 Praktická cvičení | 99 -- 2.4 Dimenze strategického procesu | 99 -- Tematické otázky | 99 Klíčová slova | 99 -- Úvodní případ: Rotterdam kulturní metropole 2001 | 99 -- 2.4.1 Strategický motiv | 100 -- 2.4.2 Hodnocení | 104 -- 2.4.3 Průzkum prostředí | 105 -- 2.4.4 Formulování možností | 109 ---
2.4.5 Analýza silných a slabých stránek (SW analýza) | 111 -- 2.4.6 nová strategie a realizační plán | 112 Praktická cvičení | 116 -- 2.5 Interaktivní strategické projekty | 117 -- Tematické otázky | 117 Klíčová slova | 117 -- Úvodní případ: Neformální lobby ve strategickém projektu | 117 -- 2.5.1 Projektový přístup | 118 -- 2.5.2 Fungování reprezentativního vzorku (Cross-Section) | 121 -- 2.5.3 Strategický dialog v kultuře | 122 -- 2.5.4 Formování strategie v organizacích vedených umělci | 124 Praktická cvičení | 126 -- 2.6 Strategická změna | 126 -- Tematické otázky | 126 Klíčová slova | 126 -- Úvodní případ: Změna každého čtvrt roku | 126 -- 2.6.1 Změna a odpor | 128 -- 2.6.2 Organizační vzdělávání | 131 -- 2.6.3 Partyzáni umění (Guerrillos des Artes) I 133 Praktická cvičení | 135 -- Závěrečný případ: Privatizace oblastních kulturních institucí | 135 Zvláštní úkol pro třídu | 137 ---
3 Strukturování kulturní organizace | 143 -- 3.1 základní principy | 143 -- Tematické otázky | 143 Klíčová slova | 143 -- Úvodní případ: Kulturní centra ve střední a východní Evropě | 143 -- 3.1.1 Zdroje strukturačního procesu | 144 -- 3.1.2 dělba práce a koordinace | 145 -- 3.1.3 Postřehy o kulturním sektoru | 148 -- 3.1.4 Další rozpracování | 152 Praktická cvičení | 152 -- Závěrečný případ: Začátky obchodní společnosti výtvarného umění | 153 -- 3.2 Životní cyklus uměleckých organizací | 155 -- Tematické otázky | 155 Klíčová slova | 155 -- Úvodní případ: Obrysy nové organizace | 155 -- 3.2.1 Situační faktory | 156 -- 3.2.2 Životní cyklus kulturní organizace | 158 -- 3.2.3 Hodnocení | 162 Praktická cvičení | 163 -- 3.3 Konfigurace | 163 -- Tematické otázky | 163 Klíčová slova | 163 -- Úvodní případ: Příběh jednoho mima | 163 -- 3.3.1 pět plus dvě konfigurace základní charakteristiky | 164 ---
3.3.2 Konfigurace v klíčových slovech | 166 -- 3.3.3 Konfigurace v kulturním světě | 167 Praktická cvičení | 170 -- 3-4 Projektová organizace | 170 Tematické otázky | 170 Klíčová slova | 170 Úvodní případ: Nejistý projekt | 170 -- 3.4.1 Od úsekových zaměstnanců přes matrici k projektové organizaci I 171 -- 3.4.2 Čtyři dimenze projektového managementu | 175 -- 3.4.3 Projektové dokumentace | 178 -- 3.4.4 Hybridní organizace | 183 Praktická cvičení | 184 -- 3.5 Organizační kultura a fungování | 185 Tematické otázky | 185 Klíčová slova | 185 Úvodní případ: Co se to tady děje? | 185 -- 3.5.1 Co je organizační kultura? I 186 -- 3.5.2 Jak můžeme měřit organizační kulturu? | 189 -- 3.5.3 Neformální organizace | 192 -- 3.5.4 Struktura, kultura a fungování | 193 Praktická cvičení | 196 -- Závěrečný případ: Restrukturalizace kulturního centra | 196 -- 4 Kulturní vedení | 203 -- 4.1 Umělecký management a vedení | 203 ---
Tematické otázky | 203 -- Klíčová slova | 203 -- Úvodní případ: O umění vést | 203 -- 4.1.1 Dimenze managementu a vedení | 204 -- 4.1.2 Koordinace a rozhodování | 207 -- 4.1.3 Personální management | 208 Praktická cvičení | 210 -- Závěrečný případ: Peter Sellars na festivalu v Adelaide | 210 -- 4.2 Vedení a týmová práce | 211 -- Tematické otázky | 211 Klíčová slova | 211 -- Úvodní případ: Zpráva zaměstnanecké rady o špatném uměleckém vedení | 211 4.2.1 Styly vedení | 212 -- 4-2.2 týmová práce | 215 -- 4.2.3 Pracovní/zaměstnanecká participace | 218 -- 4.2.4 Kulturní vedení | 219 Praktická cvičení | 221 -- 4.3 Podnikatelé v kultuře drží klíč k budoucnosti | 222 Tematické otázky | 222 Klíčová slova | 222 Úvodní případ: Společní tvůrci | 222 -- 4.3.1 Opět: Umělecký management v podnikatelském stylu | 222 -- 4.3.2 Budoucnost vytváří interkulturní síťové ---
organizace (Intercultural Network Organization INO) I 225 -- 4.3.3 Podnikatelé v kultuře | 227 Praktická cvičení a témata k diskusi | 230 -- Příloha | 233 -- Studie k případu TGA: Kulturněstrategický dialog v praxi | 233 P.i Organizační volba a odůvodnění | 233 -- P.2 Závěrečná zpráva předaná divadelní společnosti TGA | 236 P.3 Kontext | 238 -- P.3.i představení společnosti TGA | 238 -- P.3.2 Postup strategického projektu | 242 P.4 Interpretace a reflexe | 245 -- P.4.i význam koncepčního rámce | 245 -- P.4.2 Strategický motiv: Výsledky a ohniska zájmu | 245 -- P.4.3 další klíčové dimenze: výsledky a problémy | 252 -- P.4.4 Kulturní pilíře v retrospektivě | 263 P.4.5 Strategický management, interaktivní přístup | 270 P.5 Ilustrativní efekt: Mapování výsledků | 278 -- P.5.1 Ilustrativní efekt klíčových dimenzí | 279 P.5.2 Ilustrativní efekt kulturních pilířů | 280 P.5.3 Ilustrativní efekt ---
interaktivního strategického managementu I 281 P.5.4 Další zjištění o projektové metodice | 283 P.6 Otázky a náměty k diskusi | 283 P.6.1 Proces | 283 P.6.2 Obsah | 284 -- Seznam vyobrazení | 288 Seznam dodatků | 290 Seznam literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC