Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2009
148 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7431-009-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [133]-137 a rejstřík
Anglický resumé
000180129
1. Nastolování agendy v kontextu výzkumu dlouhodobých účinků -- médií a výzkumná tradice v ČR -- (Markéta Škodová, Tomáš Trampota) -- 1.1. Agenda-setting a mediální účinky -- 2. Mediální agenda a korelační analýza -- (Vlastimil Nečas) -- 2.1. Metodologie výzkumu mediální agendy a cíle analýzy -- 2.2. Popis vzorku -- 2.3. Obecná charakteristika získaných dat -- 2.4. Charakteristiky médií veřejné služby a komerčních médií -- 2.4.1. Tisk, rozhlas, televize -- 2.5. Radarová základna a zdravotnické poplatky -- 2.6. Závěr -- 3. Nejvýznamnější „celospolečenské události" v období od dubna do -- počátku července 2008 z pohledu veřejnosti -- (Jan Červenka) -- 3.1. Reflektované události a témata -- 3.2. Závěr -- 4. Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat (František Kalvas) -- 4.1. Popis použitých dat a metod analýzy -- 4.2. Analýza: historický přístup -- 4.3. Analýza: kognitivní portrét -- 4.4. Závěr -- 5. Stabilní postoj nebo konzistentní odpovídání? -- Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR -- (Lukáš Linek, Pat Lyons) -- 5.1. Teorie stranické identifikace -- 5.2. Měření stranické identifikace v USA, Evropě a v ČR -- 5.3. Data a způsob měření stranické identifikace -- v panelovém šetření z roku 2008 -- 5.4. Stabilita odpovědí na dotaz ohledně stranické identifikace -- 5.5. Stabilita úrovně stranické identifikace dle jednotlivých stran -- 5.6. Stabilita stranické identifikace dle jednotlivých stran -- 5.7. Stranická identifikace a volba strany -- 5.8. Závěr -- 6. Konstrukce panelu respondentů a datový soubor v šetření CVVM (Jiří Vinopal) -- 6.1. Konstrukce panelu -- 6.2. Datový soubor

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC