Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2009
xvii, 167 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7400-121-5 (brož.)
C.H. Beck pro praxi
Obsahuje bibliografii na s. 155-158, bibliografické odkazy a rejstřík
000180149
1. Vymezení vztahu interního auditu k risk managementu -- 1.1 Role interního auditu ve vztahu k risk managementu -- 1.2 Doporučení IIA ohledně vztahu interního auditu k ERM -- Shrnutí -- Otázky -- Užitečné odkazy -- 2. Interní audit -- 2.1 Historický vývoj interního auditu -- 2.2 Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu -- 2.3 Definice interního auditu -- 2.3.1 Nezávislá a objektivní činnost -- 2.3.2 Ujištění a konzultace -- 2.3.3 Přidaná hodnota a zdokonalování -- 2.3.4 Vnímání celé organizace -- 2.3.5 Vymezené hranice -- 2.3.6 Unikátní forma franchisingu -- 2.4 Nezávislost interního auditu -- 2.4.1 Minimální úroveň nezávislosti -- 2.4.2 Ideální úroveň nezávislosti -- 2.4.3 Zpravodajská úroveň nezávislosti -- 2.4.4 Zvyšování nezávislosti -- 2.5 Objektivita interního auditu -- 2.6 Ujišťovací a konzultační služby interního auditu -- 2.7 Zákazníci interního auditu ---
2.8 Tradiční versus moderní pojetí interního auditu -- 2.9 Interní audit založený na rizicích -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Užitečné odkazy -- 3. Jak v organizaci zřídit interní audit -- 3.1 Poptávka po interním auditu -- 3.2 Formy zajišťování činností interního auditu -- 3.2.1 Interně zajišťovaný interní audit -- 3.2.2 Externě zajišťovaný interní audit -- 3.2.3 Společný interní audit -- 3.3 Rozhodovací matice -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Užitečné odkazy -- 4. Výkon interního auditu -- 4.1 Plánování interního auditu -- 4.1.1 Klíčové prvky plánování interního auditu -- 4.1.2 Nástroje pro plánování interního auditu -- 4.2 Program interního auditu -- 4.3 Audit na místě -- 4.3.1 Úvodní rozhovor -- 4.3.2 Prověření auditované oblasti -- 4.3.3 Závěrečný rozhovor -- 4.4 Dokumentace auditu -- 4.5 Komunikace výsledků interního auditu -- 4.6 Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu ---
4.6.1 Obsahové a formální náležitosti -- 4.6.2 Vypracování zprávy -- 4.6.3 Projednání a prezentace zprávy -- Shrnutí -- Otázky -- Užitečné odkazy -- 5. Měření výkonnosti a hodnocení interního auditu -- 5.1 Proč je nezbytné hodnotit interní audit? -- 5.2 Audit v souladu s mezinárodními standardy -- 5.2.1 Program pro zabezpečování a zvyšování kvality interního auditu -- 5.2.2 Podávání zpráv o Programu zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu -- 5.2.3 Rámec činností zahrnutých do hodnocení kvality -- interního auditu -- 5.2.4 Rozsah činnosti hodnocení kvality -- 5.2.5 Typy hodnocení -- 5.2.5.1 Externí hodnocení -- 5.2.5.2 Sebehodnocení s nezávislou validací -- 5.2.5.3 Interní hodnocení -- 5.3 Nástroje a kritéria hodnocení -- 5.3.1 Metoda hodnocení interního auditu založená na třech modulech -- 5.3.1.1 Postavení interního auditu -- 5.3.1.2 Lidské zdroje související s interním auditem ---
5.3.1.3 Řízení procesů nezbytných k řádnému poskytování služeb interního auditu -- 5.3.2 Kritéria hodnocení -- 5.3.2.1 Z hlediska vedoucího útvaru interního auditu (CAE) -- 5.3.2.2 Klient interního auditu -- 5.3.2.3 Zaměstnanci útvaru interního auditu -- 5.3.2.4 Členové správních orgánů/výbor pro audit -- 5.3.2.5 Vrcholový management -- Shrnutí -- Otázky -- Užitečné odkazy -- >. Risk management -- 6.1 Historický vývoj risk managementu -- 6.2 Definice risk managementu -- 6.3 Proč je risk management dnes tak důležitý? -- 6.4 Zlaté pravidlo risk managementu -- 6.4.1 Nedostatečnost současného risk managementu -- 6.4.2 Rizika versus výnosy -- 6.4.3 Kolik je vhodné utratit za nastavení systému -- risk managementu? -- 6.4.4 Zlaté pravidlo pro risk management -- 6.5 Čtyři typy rizik -- 6.6 Čtyři kroky risk managementu -- 6.7 Odpovědnost za risk management -- 6.7.1 Vrcholový management -- 6.7.2 Výbor pro audit ---
6.7.3 Správní orgány -- 6.8 Role risk manažera uvnitř organizace -- 6.9 Výbor pro risk management -- Shrnutí -- Otázky -- Užitečné odkazy -- 7. Jak v organizaci nastavit systém risk managementu -- 7.1 Jak chápat systém risk managementu uvnitř organizace -- 7.2 Kroky nezbytné k nastavení systému risk managementu -- 7.3 Role jednotlivých zájmových skupin risk managementu -- 7.4 Přehled otázek pro management -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Užitečné odkazy -- 8. Rámec pro risk management -- 8.1 Australský standard AS/NZS 4360:2004 -- 8.1.1 Cíle standardu -- 8.1.2 Základní prvky standardu -- 8.1.2.1 Komunikace a konzultace -- 8.1.2.2 Vytvoření kontextu širších souvislostí -- 8.1.2.3 Identifikace rizik -- 8.1.2.4 Analýza rizik -- 8.1.2.5 Evaluace rizik -- 8.1.2.6 Nakládání s riziky -- 8.1.2.7 Monitoring a výkaznictví -- 8.1.2.8 Dokumentace celého procesu -- 8.2 IRJVTs risk management standard -- 8.3 ERM Integrovaný rámec COSO ---
8.4 Kanadský standard CAN/CSA-Q850-97 (2002) -- Shrnutí -- Otázky a úkoly -- Užitečné odkazy -- 9. Rámec pro měření výkonnosti systému risk managementu -- v organizaci -- 9.1 Klíčové parametry rámce -- 9.2 Struktura rámce -- 9.3 Ujištění o procesech risk managementu * -- 9.4 Ujištění o výstupech risk managementu -- Shrnutí -- Otázky -- Užitečné odkazy -- Příloha Empirický výzkum

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC