Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
223 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2400-3 (brož.)
Manažer. Management
angličtina
Přeloženo z angličtiny
000180160
O autorovi -- Předmluva k českému vydání -- 1. Úvod a shrnutí: reální manažeři pro reálný svět -- 1.1 IQ: racionální řízení -- 1.2 EQ: emocionální řízení -- 1.3 PQ: politické řízení -- 1.4 MQ: manažerský kvocient -- 2. IQ dovednosti: zacházení s problémy, úkoly a penězi -- A. Všeobecné dovednosti -- 2.1 Začínání od konce: zaměření na výsledky -- 2.1.1 Jaký výsledek chci z této situace dosáhnout? -- 2.1.2 Jaký výsledek z této situace očekávají jiné osoby? -- 2.1.3 Jaký je minimální počet kroků potřebných k dosažení výsledku? -- 2.1.4 Jaké budou důsledky tohoto druhu kroků? -- 2.2 Dosahování výsledků: výkon a vnímání -- 2.2.1 Pracovat usilovněji -- 2.2.2 Pracovat inteligentněji -- 2.2.3 Stanovení základní úrovně -- 2.2.4 Hrát hru s čísly -- 2.2.5 Řídit za účelem dosahování výsledků -- 2.3 Rozhodování: osvojení si rychlé intuice -- 2.3.1 Rozhodování: principy ---
2.3.2 Úskalí rozhodování -- 2.3.3 Rozhodování v praxi -- 2.4 Řešení problémů: omezující pouta a rámce/systémy a nástroje -- 2.4.1 Znát svůj problém -- 2.4.2 Zaměřit se na příčiny a nikoliv na příznaky -- 2.4.3 Stanovit priority problémů -- 2.4.4 Nástroje řešení problémů -- 2.5 Strategické myslení: patra, romantika a klasika -- 2.5.1 Chápat strategický význam svých vlastních činností -- 2.5.2 Vědět, j ak strategicky myslet -- 2.5.3 Hrát strategické hry -- 2.5.4 Chápat povahu strategie -- B. Finanční dovednosti -- 2.6 Tvorba rozpočtů: politika výkonu -- 2.6.1 Ukotvení diskuse o rozpočtu -- 2.6.2 Úpravy -- 2.7 Zvládaní rozpočtů: rutina každoročních tanců -- 2.8 Řízení nákladů: minimalizace bolesti -- 2.8.1 Hraní hry -- 2.8.2 Jemný tlak -- 2.8.3 Tvrdý tlak -- 2.8.4 Skutečná změna -- 2.8.5 Předstírání skutečné změny -- 2.9 Zvládání počítačových výstupů: domněnky, výmysly a nikoliv matematika ---
2.10 Znalost čísel: hraní hry s čísly -- 2.10.1 Hra s předpoklady -- 2.10.2 Hra s průměry -- 2.10.3 Hra se základní úrovní -- 2.10.4 Hra s ověřováním platnosti: kovbojové, šerifové a starostové -- 3 EQ dovednosti: zacházení s lidmi -- 3.1 Motivování lidí: formování ochotných následovníků -- 3.1.1 Základní teorie -- 3.1.2 Složitější, rafinovanější teorie -- 3.1.3 Praxe motivování: kouzelné pravidlo -- 3.2 Ovlivňování lidí: jak prodat cokoliv -- 3.2.1 Principy ovlivňování lidí -- 3.2.2 Proces ovlivňování lidí -- 3.2.3 Shrnutí procesu -- 3.2.4 Ovlivňování: dvě tajná pravidla -- 3.3 Koučování: už žádný výcvik -- 3.4 Delegování: pracovat lépe tím, že se dělá méně -- 3.4.1 Promyslet si, co můžete delegovat -- 3.4.2 Znát svůj tým -- 3.4.3 Stanovit jasné cíle -- 3.4.4 Prodiskutovat proces -- 3.4.5 Sledovat, udržovat kontakt -- 3.5 Zacházení s konflikty: od strachu k sluchu ---
3.5.1 První zásada: vědět, jaké bitvy bojovat -- 3.5.2 Druhá zásada: od strachu k sluchu -- 3.5.3 Vcítit se do duševních stavů jiných lidí -- 3.5.4 Shodnout se na problému -- 3.5.5 Vyřešit, vyjasnit cestu vpřed -- 3.6 Poskytování neformální zpětné vazby: vytváření pozitivního -- z negativního -- 3.6.1 První zásada: poskytovat pozitivní zpětnou vazbu -- 3.6.2 Druhá zásada: konstruktivní zpětnou vazbu učiňte konstruktivní -- 3.7 Řízení sama sebe: osobní EQ -- 3.7.1 Motivování sama sebe -- 3.7.2 Znalost sama sebe -- 3.7.3 Regulování, přizpůsobování sama sebe -- 3.8 Efektivní využívání času: aktivita versus úspěšnost -- 3.8.1 Časová účinnost -- 3.8.2 Časová efektivnost -- 3.9 Přežívání manažerského maratónu: od dnů k dekádám -- 3.9.1 Stres a problém manažerského maratónu -- 3.10 Učení se správnému chování: co manažeři opravdu chtějí -- 3.10.1 Orientace na lidi -- 3.10.2 Pozitivní přístup ---
3.10.3 Profesionální chování -- 4 PQ dovednosti: získávání moci k uskutečňování věcí -- 4.1 Sedm klíčových zdrojů moci: budování mocenské základny -- 4.2 Získávání moci: vrhání světla na temná umění -- 4.2.1 Kde najít moc -- 4.2.2 Síť moci: řízení kariéry -- 4.2.3 Hraní o moc -- 4.3 Budování sítí moci: stávání se nenahraditelným -- 4.4 Používání moci: vytváření svého programu -- 4.4.1 Osobní prověrky správného programu -- 4.4.2 Profesionální prověrky správného programu -- 4.5 Umění nerozumného řízení: tvrdost -- 4.5.1 Kdy být nerozumný a tvrdý -- 4.5.2 Jak být nerozumný a tvrdý -- 4.5.3 Jak jednat s tvrdým šéfem -- 4.6 Jak říkat „ne" svému šéfovi: přežívání šílenství a nesmyslů -- 4.6.1 Priority -- 4.6.2 Proces -- 4.6.3 Pracovníci -- 4.7 Moc a čestnost: od morálky k přežití -- 4.8 Chopit se moci: vyprávění příběhů -- 4.8.1 To je to, kam jdeme ---
4.8.2 To jeto, jak se tam dostaneme -- 4.8.3 To je to, jak můžete pomoci -- 4.9 Řízení změny: lidé a nikoliv projekty -- 4.9.1 Zvládání cesty změny -- 4.9.2 Zvládání odporu ke změně -- 4.9.3 Projevování odporu ke změně -- 4.10 Lidé a změna: cesta údolím smrti -- 4.10.1 Měnit to, co lidé dělají -- 4.10.2 Měnit to, jak to lidé dělají -- 4.10.3 Měnit to, jak jsou lidé a úkoly organizováni -- 4.10.4 Měnit to, jak jsou lidé posuzováni, odměňováni, uznáváni a oceňováni -- 4.10.5 Měnit to, jak se lidé chovají -- 5 MQ dovednosti: řízení své cesty -- 5.1 Získávání MQ: jak se učit být úspěšný -- 5.2 Používání MQ: užívání a zneužívání -- 5.3 Dekódování formule úspěšnosti: šťastná zakončení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC