Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Právnické texty
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
209 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-506-9 (brož.)
Přehledy judikatury ; sv. 57
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný anglický a francouzský text
000180169
I. Organizace a činnost Soudu -- II. Řízení před Soudem -- 1. Obecná ustanovení -- 2. Podání stížnosti, zahájení řízení -- 3. Řízení o přijatelnosti stížnosti -- 4. Řízení o meritu stížnosti -- 5. Ústní jednání -- 6. Rozsudky -- 7. Řízení před velkým senátem -- III. Poškozený, subjekty oprávněné podat stížnost -- 1. Fyzická a právnická osoba, nevládní organizace, skupina osob -- 2. Subjekty, proti kterým může stížnost směřovat -- 3. Přímý poškozený, nepřímý poškozený, potenciální poškozený, actio popularis, stížnost in abstracto -- IV. Rozsah Úmluvou chráněných práv, kompetence Soudu -- 1. Kompetence Soudu ratione loci -- 2. Kompetence Soudu -- ratione temporis -- 3. Kompetence Soudu -- ratione materiae -- V. Vyčerpání právních prostředků nápravy a lhůta šesti měsíců -- 1. Vyčerpání právních prostředků nápravy -- 2. Šestiměsíční lhůta k podání stížnosti -- VI. Výkon rozsudků, spravedlivé zadostiučinění -- VII. Překážka věci již jednou projednané (litispendence) -- VIII. Zneužití práva na stížnost -- IX. Vývoj soudního mechanismu -- 1 Protokole. 14 -- X. Přílohy -- A. Právní věty z významných rozhodnutí Soudu -- B. Úmluva o ochraně lidských práv a svobod -- C. Jednací řád Evropského soudu -- pro lidská práva -- Příloha k jednacímu řádu -- (o provádění vyšetřování) -- Praktické pokyny -- pro podání žádostí -- Rejstřík k jednacímu řádu -- D Formulář pro podání stížnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC