Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., upr. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
461 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7380-103-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 399-430, bibliografické odkazy a rejstříky
000180170
Část A Vnější podmínky: Vstup do problému globalizace a futurologické úvahy -- Kapitola I Globalizace jako fenomén objektivní reality -- § 1. Globalizace: vstup do problému -- § 2. Ekonomická podstata globalizace -- § 3. Globální sociální polarizace -- § 4. Informační technologie (technopolis) a vznik informační společnosti. „Zmenšování světa": virtualizace světového obchodu. „Informační -- válka". Organizovaný zločin v informační společnosti -- § 5. Demografická revoluce -- § 6. Postupující urbanizace a vznik unifikovaných globalizovaných -- aglomerací -- § 7. Globální ekologické krize -- § 8. Problémy globální výživy (hlad a contrario obezitismus) -- a krize světového zdraví -- § 9. Globální antropologické procesy: intenzivní křížení lidských ras, nacionalismus, vymírání menšinových jazyků, jazyková -- a multikulturální gramotnost ---
§10. Světové náboženské systémy v podmínkách globalizace predikce -- civilizačních zlomů -- §11. Šíření globální kultury (kulturní univerzalismus nebo amerikanizace?). § 12. Globální směry migrace obyvatelstva, migrace a organizovaný zločin. § 13. Globální organizovaný zločin. Globální terorismus. Globální -- narkobyznys. Problém míry korupce -- § 14. Absence efektivní instituce globálního řízení -- § 15. Globální politický a vojensko-politický pohled na svět -- § 16. Několik poznámek ke kvalitě právních systémů a globální spravedlnosti -- Kapitola II Prognóza světového vývoje: globální liberalismus -- (The End of History) a contrario multikulturalismus -- (Clash of Civilizations)? -- § 1. Univerzalizace západní liberální demokracie nebo Clasf of Civilizations? -- § 2. Nereálnost „konce historie" -- § 3. „Střet civilizací" umocněný globalizací -- § 4. Americký globální pohled na svět (2001-2015) ---
§ 5. Integrace a desintegrace Evropy. Architektura Evropy. Bezpečnost Evropy -- § 6. Pět scénářů pro evropu a tři scénáře pro Českou republiku -- Část B Konstitucionální část: Bezpečnost státu -- Kapitola I Vymezení bezpečnosti státu -- § 1. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (č. 110/1998 Sb.) a ústavní -- zák. č.300/2000 Sb -- § 2. Subjekty zajišťující bezpečnost České republiky -- Kapitola II Nástin tezí bezpečnostní doktríny (především -- z pohledu vnitřních věcí a vnitřní bezpečnosti) -- § 1. Základní pojmová vymezení -- § 2. Recentní stav -- § 3. Zásady bezpečnostní politiky -- § 4. Zřízení Poradního výboru ministra vnitra pro otázky veřejného -- pořádku a vnitřní bezpečnosti -- § 5. Bezpečnostní strategie ČR -- Část C Lidská práva a monitoring dodržování lidských práv -- Kapitola I Základní práva a svobody -- § 1. Základní lidská práva a svobody ---
§ 2. Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku -- České republiky -- § 3. Listina základních práv unie -- Kapitola II Listina základních práv a svobod -- § 1. Struktura listiny základních práv a svobod -- § 2. Preambule, obecná a společná ustanovení Listiny základních -- práv a svobod -- § 3. Základní lidská práva a svobody (čl. 5-16 Listiny) -- § 4. Politická práva (Čl. 17-23 Listiny) -- § 5. Práva národnostních a etnických menšin (Čl. 24 25 Listiny) -- § 6. Hospodářská, sociální, kulturní a ekologická práva (čl. 26 35 Listiny) -- § 7. Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl. 36 40 Listiny) -- § 8. Zákon o veřejném ochránci práv -- Kapitola III Monitoring dodržování lidských práv -- (demonstrativní výčet) -- § 1. Amnesty international ---
§ 2. Zprávy ministerstva zahraničí USA o dodržování lidských práv ve světě. § 3. Zprávy Českého helsinského výboru o stavu lidských práv -- stav policejních složek a jejich práce -- Závěr -- Literatura -- Věcný rejstřík -- Jmenný rejstřík -- Přílohy -- Příloha č. 1 Strategická koncepce NATO Příloha č. 2 Stav policejních složek a jejich práce

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC