Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Můj život v reklamě (@@20120601-17:12:25@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(16.7) Půjčeno:50x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
xx, 484 s. : barev. il. ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-1769-9 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologické slovníky
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000180354
ČÁST I: ZÁKLADNA INTEGROVANÉ -- MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE -- KAPITOLA 1: Integrovaná marketingová komunikace (IMC) -- Integrovaná marketingová komunikace -- a budování značky na pláži Přehled kapitoly 1 Komunikace a programy IMC Integrovaná marketingová komunikace IMC Plán IMC -- Komponenty IMC -- Základna -- Reklamní nástroje Propagační nástroje Integrační nástroje Vyladění programu IMC Hodnota plánů IMC Informační technologie Změny mocenské pozice distribučních kanálů Růst konkurence Parita značek Integrace informací -- Pokles efektivity reklamy v masových médiích Globálně integrovaná marketingová komunikace Literatura ke kapitole 1 -- KAPITOLA 2: Firemní image a řízení značky -- Přehled kapitoly 2 Firemní image -- Firemní image a její jednotlivé složky -- Role firemní image Z pohledu zákazníka -- Role firemní image Z pohledu mezipodnikového trhu -- Role firemní image Z pohledu firmy -- Propagace žádoucí image ---
Vytvoření správné image -- Otázka image u společnosti Wal-Mart -- Oživení image -- Změna image -- Sdělení image firemním zákazníkům Firemní jméno Firemní logo Tvorba značky -- Vytvoření silného jména značky Hodnota značky -- Jednotlivé kroky budování hodnoty značky -- Měření hodnoty značky Extenze značky a souběžné značky Spolu-značky Prodejní značky Obaly -- Nové trendy v oblasti obalů Označení obalů Umístění produktu -- Další prvky umístění produktu Literatura ke kapitole 2 -- KAPITOLA 3: Nákupní chování -- Přehled kapitoly 3 -- Nákupní proces u spotřebitelů -- Vyhledávání informací -- Interní hledání -- Externí hledání -- Postoje spotřebitelů -- Hodnoty spotřebitelů -- Kognitivní mapování Hodnocení alternativ -- Metoda evokované sady -- Model mnoha atributů -- Afektové odkazování Trendy ve spotřebitelském nákupním prostředí -- Složitost věkové struktury -- Měnící se role pohlaví ---
Individualismus -- Aktivní, zaneprázdněný životní styl Život v ulitě Touha po požitcích Důraz na zdraví Chování firemních zákazníků -- Faktory ovlivňující členy Firemních středisek nákupu -- Organizační vlivy -- Individuální faktory Typy mezipodnikového prodeje Mezipodnikový nákupní proces -- Identifikace potřeb -- Vytvoření specifikací -- Identifikace prodejců -- Hodnocení prodejců -- Výběr prodejce -- Jednání o nákupu -- Ponákupní hodnocení Trendy v nákupním prostředí firemních zákazníků -- Důraz na zodpovědnost za výsledky -- Důležitost webových stránek a internetového marketingu -- Využívání databází -- Alternativní metody komunikace -- Zaměření na vnitřní marketingovou komunikaci Marketing duálního distribučního kanálu Literatura ke kapitole 3 -- KAPITOLA 4: Analýza propagačních příležitostí ---
Všechno nejlepší novým cílovým trhům Přehled kapitoly 4 Analýza propagačních příležitostí Komunikační tržní analýza -- Konkurenti -- Příležitosti -- Cílové trhy -- Zákazníci -- Pozice produktů Stanovení komunikačních cílů Vytvoření komunikačního rozpočtu Typy rozpočtů -- Procento z objemu prodeje -- Soutěžení s konkurencí -- „Co si můžeme dovolit" -- Cíl a úkol -- Plánování výnosů -- Kvantitativní modely Rozpočtové výdaje Příprava propagačních strategií -- Sladění taktiky a strategie Segmentace trhu -- Segmentace trhu podle skupin spotřebitelů -- Tržní segmenty založené na demografii Psychografie -- Tržní segmenty založené na generacích Geografie -- Segmentace podle geodemografie -- Segmentace založená na výhodách produktu -- Segmentace založená na použití produktu Segmentace na mezipodnikovém trhu -- Segmentace podle odvětví -- Segmentace podle velikosti zákazníků ---
Segmentace podle zeměpisné polohy -- Segmentace podle používání produktu -- Segmentace podle hodnoty zákazníků Co to znamená pro programy globálně Integrované marketingové komunikace Literatura ke kapitole 4 -- ČÁST II: REKLAMNÍ NÁSTROJE -- INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE -- KAPITOLA 5: Řízení reklamy -- Ženy 40 plus Přehled kapitoly 5 Přehled řízení reklamy Reklama a proces IMC Výběr reklamní agentury -- Proměnné, které hrají roli při rozhodování o interní -- či externí reklamní tvorbě Externí reklamní agentury Výběr reklamní agentury -- Stanovení cílů -- Kritéria výběru -- Vyžádání referencí -- Kreativní návrhy -- Výběr agentury Plánování reklamy a marketingový průzkum Role manažera pro vztahy s klientem Role kreativců Řízení reklamní kampaně Analýza komunikačního trhu Reklamní cíle -- Budování image značky -- Informování -- Přesvědčování -- Podpora dalšího marketingového úsilí ---
Vybídnutí k činu Reklamní rozpočet Výběr médií Kreativní strategie -- Cíl -- Cílové publikum Téma sdělení Podpora Omezení Literatura ke kapitole 5 -- KAPITOLA 6: -- Tvorba reklamy: Teoretické rámce a typy reklamních triků -- Bílé nebo barevné < Přehled kapitoly 6 Kreativní zadání Teorie reklamy -- Model hierarchie účinků Teorie prostředky cíl Místa působení -- Vizuální a verbální zobrazování Typy reklamních triků -- Strach -- Humor -- Sex -- Jsou reklamní triky postavené na sexualitě efektivní? -- Sex-appeal v mezinárodní reklamě -- Nevýhody sexuality coby reklamního triku -- Hudba -- Racionalita -- Emoce -- Nedostatek Struktura reklamy Literatura ke kapitole 6 -- KAPITOLA 7: -- Tvorba reklamy: Strategie sdělení a realizační rámce -- Kačer Aflac čeří vodu Přehled kapitoly 7 Strategie reklamního sdělení -- Kognitivní strategie -- Afektivní strategie -- Funkcionální strategie Realizační rámce -- Animace ---
Jako ze života -- Dramatizace -- Svědectví -- Demonstrace -- Informativní -- Zdroje a mluvčí -- Měnící se svět kreativců -- Charakteristika zdroje -- Sladění typu zdroje a jeho vlastností Tvorba reklamy Efektivita reklamy -- Jak se prosadit v záplavě jiných reklam Literatura ke kapitole 7 -- KAPITOLA 8: Výběr reklamních médií -- M&M’s: Sladký úkol výběru médií Přehled kapitoly 8 Mediální strategie Mediální plánování -- Mediální plánovači -- Nákupčí médií Reklamní cíle Dosažení reklamních cílů -- Teorie novosti Výběr médií -- Televize -- Rozhlas -- Venkovní reklama Internet Časopisy Noviny Direct mail Alternativní média Mediální mix -- Výběr médií pro mezipodnikovou reklamu Výběr médií pro Mezinárodní reklamu Literatura ke kapitole 8 -- ČÁST III: PROPAGAČNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE -- KAPITOLA 9: Podpora prodeje ---
Sealy: Vyrobeno pro k??clťiý spánek Přehled kapitoly 9 Povaha podpory prodeje Typy podpory prodeje -- Prodejní slevy -- Prodejní soutěže -- Prodejní pobídky -- Vzdělávací programy -- Programy podpory prodejců -- Veletrhy a oborové výstavy -- Reklamní předměty Reklama v místě prodeje Cíle podpory prodeje -- Zisk počáteční distribuce -- Zisk lepší pozice v prodejních regálech či lepší polohy prodejny -- Podpora zavedených značek -- Působení proti aktivitám konkurence -- Zvýšení objemu objednávek -- Budování zásob u prodejců -- Snížení nadměrného objemu zásob -- Posílení vztahů v rámci marketingového řetězce -- Posílení programu IMC Několik poznámek k využívání podpory prodeje Literatura ke kapitole 9 -- KAPITOLA 10: Spotřebitelská propagace -- Časové podíly v rekreačních objektech -- Propagace něčeho, co je napůl produkt a napůl služba -- Přehled kapitoly 10 -- Kupony -- Typy kuponů -- Odezva kuponů ---
Problémy s kupony -- Taktiky zvýšení efektivity kuponů Odměny -- Problémy s odměnami -- Tvorba úspěšných programů odměn Soutěže a výherní loterie -- Problémy se soutěžemi a loteriemi -- Tvorba úspěšných soutěží a loterií Refundace a rabaty -- Problémy s refundacemi a rabaty -- Vytváření efektivních programů refundací a rabatů Vzorky zdarma -- Problémy se vzorky zdarma -- Efektivní využití vzorků zdarma Bonusy -- Problémy s bonusy -- Efektivní využití bonusů Slevy -- Další otázky spojené s propagačními programy Plánování spotřebitelské propagace Propagace v mezipodnikové oblasti Mezinárodní programy spotřebitelské propagace Literatura ke kapitole 10 -- KAPITOLA 11: Osobní prodej, databázový marketing a řízení vztahů se zákazníky -- Levi Strauss & co -- Využití kvalitních informací k budování vztahů se zákazníky Přehled kapitoly 11 Osobní prodej Maloobchodní prodej ---
Prodej v maloobchodních prodejnách -- Prodej služeb -- Telemarketing Realizace maloobchodního prodeje -- Dilema výrobců v maloobchodním prodeji -- Křížový prodej Osobní prodej na mezipodnikových trzích -- Vztahy kupující prodávající Řízení procesu prodeje v mezipodnikové sféře -- Identifikace potenciálních zákazníků -- Hodnocení potenciálních zákazníků -- Shromažďování informací -- Prodejní prezentace -- Následné kroky -- Nové trendy v osobním prodeji na mezipodnikových trzích -- Pokles počtu obchodních zástupců a dalšího personálu -- Rozšiřování prodejních kanálů -- Dlouhodobé vztahy a strategická partnerství -- Týmový prodej Osobní prodej na mezinárodních trzích Databázový marketing -- Určení cílů -- Sběr dat -- Vytvoření zásobárny dat Vytěžování dat ---
Tvorba marketingových programů Hodnocení marketingových programů a zásobáren dat Přímý marketing Poštovní zásilky Katalogy Masová média Alternativní média Internet E-mail -- Permission marketing (marketing se svolením) Frekvenční programy Řízení vztahů se zákazníky Literatura ke kapitole 11 -- KAPITOLA 12: -- Vztahy s veřejností, sponzorské programy a regulace -- E-bay:

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC