Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
380 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2423-2 (váz.)
Expert
němčina
Přeloženo z němčiny
V podnázvu uvedeno pořadí německého vyd.
000180355
Úvod: Proč se snažit? -- Záplava informací a časová tíseň -- Investice do prezentace se vyplatí -- Prezentace: recept na úspěch v nových podmínkách -- Prezentace je víc než rétorika -- Přednáška jako komplexní umělecké dílo plné fantazie Co znamená aktuální technologie? -- Od MÉHO nápadu k TVÉMU přesvědčení jak připravit poutavou -- prezentaci -- Sedm kroků, jak přesvědčit -- Proč může trocha disciplíny ušetřit hodně času a peněz -- Není prezentace jako prezentace jak postupovat při jednotlivých typech -- Deset typů prezentací -- Sprint nebo maratón? -- „Cifršpióni" a „vědátoři" -- Co to znamená „emocionálně přesvědčit"? -- Obsah nebo obal? Věcná správnost informace nestačí! -- Stačí nápad, aneb kde se bere mléko v hrníčku? -- Prezentátor jako šéfkuchár -- Jaký význam má obal? -- Čeho je moc, toho je příliš -- Pozor na vyumělkovaný obal! ---
Tabule, fólie, datový projektor Jaké médium je vhodné pro daný účel? -- A kolik jich můžeme použít najednou? -- Jaké médium? Volba, kterou často vůbec nemáme -- Výhody a nevýhody důležitých pomůcek pro prezentaci -- Pronájem nebo koupě? -- Projekce záludnosti prázdné plochy -- Změna média: kdy a proč? -- Mám použít „silné" nebo „slabé" médium? -- KROK 1 -- Strategická koncepce (1) orientace na cílovou skupinu a stanovení cíle -- Co koho zajímá? Analýza publika a přizpůsobení informací cílové skupině -- Když nebudete ani analyzovat, ani přizpůsobovat -- Co zajímá posluchače? -- HLEDÁČEK homogenní skupina nebo rozhodující cílová osoba pod lupou -- Terčová analýza pro malé skupiny a různé zájmy -- Specifický případ: Nehomogenní skupina -- Blesková analýza cílové skupiny -- Stanovte cíl! -- Je formulace cíle zbytečnou námahou? -- Jak formulovat cíle zaměřené na výsledek ---
Oficiální cíle nestačí! -- Zůstaňte nohama na zemi -- KROK 2 -- Strategická koncepce (2) Přesvědčivě strukturujte informace a argumenty -- Méně je více pětiminutová prezentace -- Nikdo nemá čas! -- Detaily později ale s vyměněnými rolemi! -- Kritická půlstránka co se můžeme naučit od poradenské firmy McKinsey & Co -- Struktura prezentace (1) Informace a ARGUmenty vhodně -- STRUKTurovat -- Přesvědčit nebo informovat? -- Systém ARGUstrukt, technika pro přesvědčivé prezentace -- Logická kontrola: neodporuje si vaše argumentace? -- Profesionální trik: titulek a řešení -- Podložit tvrzení přidat do argumentace fakta a detaily! -- Struktura prezentace (2): Jasně STRUKTurované INFOrmace -- Systém INFOstrukt pro kompaktní informační prezentace -- Logická kontrola: je pořadí jednotlivých „chodů" správně? -- Menu a rámec známka profesionality ---
Přehledné členění odborných znalostí vnitřní struktura informačních prezentací -- Struktury pro všechny případy od tří do padesáti minut -- Někdy je i pět minut příliš -- Delší prezentace -- Odborný referát -- Formát „byznys plánu" -- Psycho-logika argumentace -- KROK3 -- Vizuální koncepce cesta k obrázku -- „Vizualizovat" proč funguje názorná komunikace s obrázky lépe -- „Prezentátoři s vizuálními pomůckami působí přesvědčivěji" -- „Vizualizační filtr": omezíte se jen na podstatné -- Dvě mozkové hemisféry: prezentujte digitálně a analogově! -- Paleta vizuálních řešení od digitálně abstraktních po analogově konkrétní -- Od informace k obrázku jak funguje proces vizualizace -- Vizualizace zaměřená na cíl praktická cesta k vhodným pomůckám -- Berte v úvahu časové možnosti kolik „obrázků" potřebujete? -- Obrázek ano či ne? „Pravidlo tří P" ---
Texty a tabulky výstižně prezentovat holá fakta -- Tři požadavky na „nezáživné" texty a tabulky: čitelnost, přehlednost, atraktivita -- První krok: Seznamy s odrážkami stručné texty nabité informacemi -- Tabulky s textem systém pro image, drama pro prezentaci! -- Tabulky s čísly analyzovat nebo prezentovat? -- Grafy místo hory čísel co je přesvědčivější, koláče, sloupce nebo -- spojnice? -- Jak se z čísel stanou obrázky -- Nejdříve stanovte sdělení, pak volte typ grafu! -- Pravidla a úskalí přípravy grafů -- Strukturní schémata komplexní souvislosti a abstraktní obsah -- Jak vytvářet strukturní schémata -- I pro velmi seriózně působící přednášející: nebojte se symbolů a názorných -- prvků! -- Symboly od zcela abstraktních až po naprosto konkrétní -- Počítačové symboly: zlatý důl nebo skrytá past? -- Karikatury pregnantně podpořte svá tvrzení několika čarami ---
Karikatura trefit do černého několika čarami -- Jděte na to konkrétně: plány, fotografie, vzorky -- Technické nákresy pomáhají a objasňují -- Předvádění a vzorky realita při přednášce -- KROK 4 -- Vizuální ztvárnění od nápadu po „supersnímek" -- Pravidla práce na co byste měli dát pozor u všech pomůcek -- Pět základních pravidel -- Text a písmo: jednoduché a čitelné! -- Čáry, plochy, tvary -- Jak vytvořit obrázek? -- Jsou barevné obrázky lepší? -- a co když neumím kreslit? -- Co se můžete naučit od profesionálních designérů -- Fólie do zpětného projektoru přesvědčte pomocí (stále ještě!) -- nejrozšířenějšího média -- Recepty, tipy a triky pro přípravu fólií -- Diapozitivy na co musíte dbát, aby se ze série diapozitivů stala působivá -- přednáška -- Jak působí barvy? -- Reprodukce a velikosti písma -- Technologie pro přednášku s diapozitivy ---
Grafika vytvořená na počítači jakou pomoc můžete očekávat -- od elektroniky -- Počítač ano nebo ne? -- Od nápadu k elektronickému zpracování -- od obrazovky k prezentaci -- Který počítačový program je ten pravý? -- Nástrahy počítače -- Příprava obrázků na počítači: využívejte grafické programy správně -- Symboly trochu kreativity prosím! -- Tipy pro fólie do zpětného projektoru z počítače -- KROK 5 -- Správné používání médií a techniky -- Veďte pohled a pozornost publika na co byste si měli dávat pozor u všech -- prezentačních médií -- Deset faktů, která nelze beztrestně ignorovat -- Vaše místo v místnosti a jak povedete pohled publika -- Kritických pět kroků u každého obrázku -- Umění vést pohled aneb neukazujte publiku záda -- Zpětný projektor umění vytěžit z jednoduchého média VÍCE než ostatní -- Máte sedět nebo stát? -- Kam postavíte přístroje a kam se postavíte vy ---
Praktické tipy pro prezentace se zpětným projektorem -- Striptýz při prezentaci? -- Kreslit a zároveň mluvit při práci s projektorem -- Přednáška s diapozitivy jak se nestát uspávačem -- Příprava projekční místnosti -- Výběr materiálu -- Různé tipy pro přednášky -- Datová projekce chůze po laně se stává rutinou -- Série elektronických snímků (počítačové prezentace/powerpointové prezentace) -- Počítačová prezentace: náročná akrobacie -- „Co by se stalo, kdyby ?" analýza „naživo" během diskuse -- Flipchart vzbuďte zájem nejjednoduššími prostředky -- K čemu je dnes ještě flipchart? -- Na co je třeba dbát při nákupu -- Práce na flipchartu rozvržení -- a po přednášce? -- Multimédia a video pohyblivé a ozvučené obrázky při prezentaci -- Film, který vytváří image nebo poskytuje informace? -- Multimédia co to vlastně je? -- Kdy multimédium nejlépe použijete? -- Multimédium dobrá investice? ---
Multimédia nejsou pro osobní prezentaci! -- KROK 6 -- Vaše vystupování přednášejte přesvědčivě -- Postoj, oční kontakt, gesta a jak uplatnit přebytečnou energii -- Jak půjdete cílové skupině úspešne na nervy -- Roztěkaně a strnule místo sebejistě a přesvědčivě -- Tři cesty, jak se zbavit trémy: příprava tématu, mentální příprava, fyzická -- příprava -- Metoda čtyř vět pro pozitivní přístup -- Aktivní oční kontrola vaše hráz před vizuální záplavou podnětů -- Dvojí strategie pro jisté a podnětné působení: postoj a tři ventily energie -- A co jazyk? tipy pro zlepšení verbálního projevu -- Kdo si dává načas, působí jistěji! -- Mluvit při výměně obrázků? -- Zahájení přednášky co vám pomůže ke zdařilému startu -- Za 30 sekund dostanete nálepku! -- Příprava vstupu na scénu -- Specifický případ: zahajujete jako školitel -- Další tipy proti trémě ---
Závěr prezentace jak ve svůj prospěch využijete rozhodující poslední -- dojem -- Na čem záleží? Na prvním nebo na posledním dojmu? -- Využijte šanci výrazného závěru! -- KROK 7 -- Interaktivní strategie pro kritické okamžiky -- Vrcholy a upíři aneb jak v citlivých momentech směřovat pozornost -- na správne objekty -- Pozornost klesá po pěti minutách -- Upoutání pozornosti „teď pozor!" -- Srdečné pozdravy od hraběte Drákuly upíři při přednášce -- Když se začne zívat -- z nudy! -- Pomoc, potíže!!! Zabraňte, aby se z malých lapálií staly velké katastrofy -- Příprava krizový scénář -- Publikum si nehody nepřeje -- Otázky a námitky jak si zajistíte úspěch v diskusi -- Pět jednoduchých otázek pro přípravu -- Zvládání diskuse -- Rušitelé a škůdci chraňte se před úmyslnou a neúmyslnou sabotáží! -- Strategie proti vyrušování -- Co bude, když typické případy rušení ---
Pravidla a přehledy pro spolehlivý průběh -- Řečnický pult a ostatní bariéry -- Spontánní média -- Přehledy, které vám usnadní život -- Eliminujte zdroje poruch PŘEDEM! -- Písemné materiály -- Jak s rukopisem hlavně: nepředčítat! -- Plánovaní a kontrola času -- Časové rezervy na začátek a na konec -- Příloha 1 Sedm zlatých pravidel pro přípravu -- Příloha 2

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC