Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Fragment, 2008
190 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-253-0598-0 (brož.)
Maturitní otázky
Obálkový podnázev: souhrn učiva, příklady z praxe, testové úlohy, rady k maturitě
Obsahuje bibliografii na s. 188
000180388
Obsah // 4. Chování spotřebitele // KK // > // Motivace na začátek 9 4.1 Užitek 35 // 4.2 Disponibilní důchod domácnosti 36 // Seznam použitých zkratek 11 4.3 Optimum spotřebitele 36 // 4.4 Substituty a komplementy 36 // 4.5 Substituční a důchodový efekt 36 // Základní ekonomické souvislosti 13 4.6 Elasticita poptávky 37 // 4.7 Reálné a nominální veličiny 37 // 1.1 Ekonomie je věda o ekonomice 13 4.8 Základní testové úlohy 38 // 1.2 3 základní otázky ekonomiky 13 4.9 Rozšiřující testové úlohy 38 // 1.3 Ekonomické systémy 14 4.10 Nezapomeňte 39 // 1.4 Potřeby, statky a užitek 14 4.11 Po’slední slovo 39 // 1.5 Výrobní faktory 15 4.12 Klíč 40 // 1.6 Produktivita a intenzita práce 15 // 1.7 Dělba práce 15 // 1.8 Směna a peníze 16 5. Podnikání 41 // 1.9 Základní testové úlohy 16 // 1.10 Rozšiřující testové úlohy 17 5.1 Předpoklady podnikání // 1.11 Nezapomeňte 18 a podnikatelský záměr 41 // 1.12 Poslední slovo 18 5.2 Podnikatel 42 // 1.13 Klíč 18 5.3 Podnikání podle // Obchodního zákoníku 42 // 5.4 Podnikání podle // Trh 19 Živnostenského zákona 44 // 5.5 Druhy živností 45 // 2.1 Trh a tržní mechanismus 19 5.6 Osoba samostatně výdělečně činná 46 // 2.2 Funkce trhu v tržním hospodářství 19 5.7 Ziskové a neziskové organizace 46 // 2.3 Typy trhů 20 5.8 Založení, vznik, přeměny, zrušení // 2.4 Subjekty trhu 20 a zánik obchodních společností 48 // 2.5 Toky mezi subjekty trhu
20 5.9 Konkurz a ochranná lhůta 49 // 2.6 Nabídka 21 5.10 Základní testové úlohy 49 // 2.7 Poptávka 22 5.11 Rozšiřující testové úlohy 50 // 2.8 Cena 24 5.12 Nezapomeňte 51 // 2.9 Rovnováha na trhu 24 5.13 Poslední slovo 51 // 2.10 Přebytek kupujícího a prodávajícího 25 5.14 Klíč 52 // 2.11 Základní testové úlohy 26 // 2.12 Rozšiřující testové úlohy 27 // 2.13 Nezapomeňte 27 6. Podnikové činnosti 53 // 2.14 Poslední slovo 28 // 2.15 Klíč 28 6.1 Podnik 53 // 6.2 Činnost podniku 53 // 6.3 Vnější a vnitřní vlivy podniku 54 // Konkurence 29 6.4 Hlavní funkce podniku 54 // 6.5 Odbytová činnost podniku 54 // 3.1 Konkurence 29 6.6 Zásobovací funkce 58 // 3.2 Konkurence cenová a necenová 29 6.7 Výrobní činnost podniku 61 // 3.3 Konkurence dokonalá a nedokonalá 30 6.8 Personální činnost podniku 63 // 3.4 Dokonalá konkurence 30 6.9 Investiční činnost podniku 64 // 3.5 Monopol 30 6.10 Finanční činnost podniku 65 // 3.6 Oligopol 31 6.11 Technicko-inovativní činnost podniku 66 // 3.7 Charakteristika DOKO 6.12 Vedení podniku (management) 67 // aNEDOKOtrhu 31 6.13 Základní testové úlohy 70 // 3.8 Základní testové úlohy 32 6.14 Rozšiřující testové úlohy 70 // 3.9 Rozšiřující testové úlohy 32 6.15 Nezapomeňte 71 // 3.10 Nezapomeňte 33 6.16 Poslední slovo 71 // 3.11 Poslední slovo 33 6.17 Klíč 72 // 3.12 Klíč 34 // OBSAH // Majetková a finanční struktura 10. Pracovněprávní vztahy 101 // podniku
73 // 10.1 Vznik pracovního poměru 101 // 7.1 Rozvaha 73 10.2 Pracovní smlouva a její náležitosti 102 // 7.2 Aktiva podniku 74 10.3 Povinnosti plynoucí z pracovního // 7.3 Ocenění majetku 74 poměru 102 // 7.4 Ocenění zásob 75 10.4 Změny a skončení pracovního poměru 103 // 7.5 Ocenění finančního majetku podniku 75 10.5 Dohody o pracích konaných mimo // 7.6 Pořízení majetku 75 pracovní poměr 104 // 7.7 Odpisy 76 10.6 Pracovní doba, přestávky v práci // 7.8 Vyřazení dlouhodobého majetku 77 a odměna za práci (mzda a plat) 104 // 7.9 Pasiva podniku 77 10.7 Dovolená 105 // 7.10 Finanční analýza 78 10.8 Pracovní podmínky žen // 7.11 Příklad na odpisy 79 a mladistvých 106 // 7.12 Základní testové úlohy 80 10.9 Od pověd nost za škod u 106 // 7.13 Rozšiřující testové úlohy 80 10.10 Zaměstnání, hledání zaměstnání 107 // 7.14 Nezapomeňte 81 10.11 Služby ÚP 108 // 7.15 Poslední slovo 81 10.12 Podpora v nezaměstnanosti 110 // 7.16 Klíč 82 10.13 Životopis, motivační dopis, dotazník 111 // 10.14 Základní testové úlohy 112 // 10.15 Rozšiřující testové úlohy 113 // Příjmy, výdaje, náklady, výnosy 10.16 Nezapomeňte 114 // a hospodářský výsledek 83 10.17 Poslední slovo 114 // 10.18 Klíč 115 // 8.1 Příjmy a výdaje 83 // 8.2 Náklady a výnosy 83 // 8.3 Časové hledisko 83 11. Daně, poplatky, zdravotní // 8.4 Členění nákladů 84 a sociální pojištění 116 // 8.5 Členění výnosů 87
// 8.6 Zlaté pravidlo maximalizace zisku 87 11.1 Daňová terminologie 116 // 8.7 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 87 11.2 Daňová soustava ČR 117 // 8.8 Hospodářský výsledek (HV) 88 11.3 Sociální pojištění 119 // 8.9 Analýza bodu zvratu 89 11.4 Zdravotní pojištění 119 // 8.10 Základní testové úlohy 89 11.5 Daň z příjmu FO 2006 a 2007 120 // 8.11 Rozšiřující testové úlohy 90 11.6 Daň z příjmu FO od roku 2008 121 // 8.12 Příklad na analýzu bodu zvratu 91 11.7 Přiznání k DzP FO 122 // 8.13 Nezapomeňte 91 11.8 Poplatková soustava 123 // 8.14 Poslední slovo 91 11.9 Příklad na výpočet // 8.15 Klíč 91 mzdy/platu (2006 a 2007) 124 // 11.10 Příklad na výpočet mzdy/ // platu (2008 a 2009) 125 // Účetnictví 93 11.11 Základní testové úlohy 126 // 11.12 Rozšiřující testové úlohy 127 // 9.1 Účetnictví a daňová evidence 93 11.13 Nezapomeňte 127 // 9.2 Účetní zásady 93 11.14 Poslední slovo 128 // 9.3 Účetní jednotka a účetní období 94 11.15 Klíč 128 // 9.4 Účetní doklady 94 // 9.5 Účty a soustava účtů 95 // 9.6 Syntetické a analytické účty 96 12. Tržní selhání 129 // 9.7 Účetní knihy 96 // 9.8 Účetní výkazy 97 12.1 Monopol a cenová regulace 129 // 9.9 Účetní uzávěrka a závěrka 97 12.2 Externality 130 // 9.10 Základní testové úlohy 98 12.3 Veřejné statky 130 // 9.11 Rozšiřující testové úlohy 98 12.4 Asymetrické informace 131 // 9.12 Nezapomeňte 99 12.5 Zásahy
státu 131 // 9.13 Poslední slovo 99 12.6 Základní testové úlohy 131 // 9.14 Klíč 100 12.7 Rozšiřující testové úlohy 132 // 12.8 Nezapomeňte 132 // 12.9 Poslední slovo 132 // 12.10 Klíč 133 // 13. Národní hospodářství 134 16. Mezinárodní obchod 169 // 13.1 Sektory národního hospodářství 134 16.1 Příčiny rozvoje mezinárodního // 13.2 Odvětvová struktura národního obchodu 169 // hospodářství 134 16.2 Absolutní a komparativní výhoda 169 // 13.3 Makroekonomické ukazatele 135 16.3 Protekcionismus a liberalismus 170 // 13.4 Co nezachycuje ukazatel HDP 137 16.4 Nástroje protekcionismu 171 // 13.5 Hranice výrobních možností 137 16.5 Specifika mezinárodního obchodu 171 // 13.6 Ekonomický růst 138 16.6 Export a import 171 // 13.7 Agregátní nabídka, 16.7 Otevřená a uzavřená ekonomika 172 // agregátní poptávka 138 16.8 Clo a celní politika 172 // 13.8 Potenciální produkt 140 16.9 Platební instrumenty // 13.9 Makroekonomická rovnováha 141 v mezinárodním obchodě 173 // 13.10 Hospodářská politika státu 141 16.10 Základní testové úlohy 176 // 13.11 Monetární politika 142 16.11 Rozšiřující testové úlohy 176 // 13.12 Fiskální politika 143 16.12 Nezapomeňte 177 // 13.13 Platební bilance 144 16.13 Poslední slovo 177 // 13.14 Hospodářský cyklus 144 16.14 Klíč 178 // 13.15 Základní testové úlohy 145 // 13.16 Rozšiřující testové úlohy 145 // 13.17 Nezapomeňte 146 17. Evropská unie 179 // 13.18
Poslední slovo 147 // 13.19 Klíč 147 17.1 Integrační proces 179 // 17.2 Integrace v Evropě 179 // 17.3 EURO 182 // 14. Inflace a nezaměstnanost 148 17.4 Konvergenční kritéria 183 // 17.5 Orgány a instituce EU 183 // 14.1 Podstata inflace 148 17.6 ČR jako člen EU 184 // 14.2 Formy inflace 148 17.7 Základní testové úlohy 185 // 14.3 Příčiny inflace 149 17.8 Rozšiřující testové úlohy 185 // 14.4 Důsledky inflace 150 17.9 Nezapomeňte 186 // 14.5 Míra nezaměstnanosti 151 17.10 Poslední slovo 186 // 14.6 Formy a charakter nezaměstnanosti 151 17.11 Klíč 187 // 14.7 Důsledky nezaměstnanosti 151 // 14.8 Vztah inflace a nezaměstnanosti 152 Seznam použité literatury 188 // 14.9 Základní testové úlohy 152 // 14.10 Rozšiřující testové úlohy 153 Seznam tabulek, grafů a schémat 189 // 14.11 Nezapomeňte 154 // 14.12 Poslední slovo 154 // 14.13 Klíč 155 // 15. Bankovnictví a trh financí 156 // 15.1 Bankovní soustava ČR 156 // 15.2 Funkce centrální banky 156 // 15.3 Nástroje centrální banky 158 // 15.4 Měnové agregáty 158 // 15.5 Činnost obchodních bank 159 // 15.6 Multiplikace depozit 159 // 15.7 Bankovní operace 160 // 15.8 Typy účtů, úvěrů a vkladů 161 // 15.9 Finanční trh 163 // 15.10 Burza cenných papírů, RM systém 164 // 15.11 Základní testové úlohy 165 // 15.12 Rozšiřující testové úlohy 166 // 15.13 Nezapomeňte 167 // 15.14 Poslední slovo 167 // 15.15 Klíč 168
(OCoLC)236560326
cnb001798485

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC