Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
210 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3114-8 (brož.)
Stavitel
Obsahuje bibliografii na s. 210 a rejstřík
000180413
1. Zdivo kamenné -- 2. Případy vazeb připojení a křižování cihelných zdí -- 3. Římsy tažené -- Spárování režného zdiva cihelného -- 4. Stěny srubové -- 5. Zlepšené stěny srubové -- 6. Spoje trámů při zhotovení kostry jednoduché dřevěné stěny -- 7. Sendvičové stěny -- 8. Anglický dvorek -- 9. Visuté lešení -- 10. Vzepření svislé stěny a bačkora s dlouhým dlabem -- Výměna celého nadpraží okna vysokého přízemí -- 11. Podtažení klenebního pasu při jeho opravě a podtažení klenby valené v ploše -- 12. Schodiště dřevěné s podstupnicí -- 13. Schody úsporné -- 14. Trámové stropy dřevěné -- 15. Stahování stavby v místě stropů pomocí ocelových „kleští" -- 16. Distance mezi stropními trámy a ochrana proti jejich klopení -- 17. Zhlaví trámové a jeho ochrana -- Oprava zhlaví trámového -- 18. Stropy trámové a povalové -- 19. Kamenné dlažby -- 20. Dlažby z kameninových dlaždic ---
21. Vlýsky na aglomerovaných deskách -- 22. Korkové parkety -- Dlažba z teracových dlaždic -- 23. Podlaha palubová -- Podlahové našlápne vrstvy povlakové -- 24. Dlažba z cihel kladených naplocho -- Dlažba z dřevěných špalíků -- 25. Dřevěné podlahy z palubek, řemenové podlahy a podlahy vlýskové -- 26. Větrané podlahy v suterénech nebo v náročných rekonstrukcích -- 27. Dveřní zárubně tesařské hrubé a truhlářské hoblované -- 28. Vložení dřevěné zárubně dveřní do stěny s dřevěnou konstrukcí -- 29. Dveře kývavé prosklené -- 30 Okenice vnitřní -- 31. Dveřní prahy -- 32. Dvojitá okna -- 33. Zdvojená okna -- 34. Okno jednoduché, dovnitř otevírané -- 35. Okno dvojité s poutcem, k otevření dovnitř -- 36. Okno dvojité s deštěnou špaletou -- 37. Okno zdvojené -- 38. Okna jednoduchá, konstrukce a profily -- 39. Okna jednoduchá s deštěním -- 40. Zateplení parapetu za radiátorem -- 41. Květinová okna ---
42. Okenice rámová čepovaná, s výplní žaluziovou -- 43. Klasické okenice venkovní dřevěné -- 44. Kování oken a dveří -- 45. Kování okenní -- 46. Kování oken, rozvory -- 47. Dřevěné ploty -- 48. Dřevěná vrata -- 49. Dveře jednoduché svlakové -- 50. Kování dřevěných okenic -- 51. Nosiče omítek -- 52. Nosiče omítek -- 53. Nosiče omítek dřevěné -- 54. Nosiče omítek kovové -- 55. Srazy čili lípnutí, bez příložek -- 56. Srazy čili lípnutí s příložkami -- 57. Plátování -- 58. Přeplátování -- 59. Nastavování trámů svislých štěpování se svorníkovými spoji -- 60. Štěpování kruhových profilů a okování zděří -- 61. Trámové rošty -- 62. Trámové rošty provádění a použití -- 63. Šikmé čepování, zapouštění a jejich kombinace -- 64. Šikmé čepování se styčníkovými plechy a čepy vháněné -- 65. Zesílení trámů svislých a vazby rozšiřující ---
66. Vazby rozšiřující, spoje hřebíkové a svorníkové -- 67. Napojení krokví námětkových -- 68. Tesařské spoje, spojovací součásti dřevěné a železné -- 69. Partie kolem pozednice u vlašského krovu, uložení hřebenové krokve -- a jištění řadových krokví paklíkem -- 70. Ukončení věšáku nad vazným trámem v krovové soustavě vlašské, pultové krovy -- velkých rozpětí a vrcholová krokev u pultové střechy -- Pultové krovy velikých rozpětí v krovové soustavě vlašské -- 71. Krovy vlašských soustav bez vazných trámů, soustava Ardantova -- 72. Krovy pultových střech -- 73. Plná vazba krovu mansardové střechy -- 74. Dva příklady dnes již překonaných plochých střech -- 75. Vazby komínového zdiva pro průduchy čtvercové a kruhové -- 76. Vyvložkované komínové průduchy -- 77. Výměny ve stropech a kolem komínů -- 78. Lemování komínů na sedlových střechách ---
79. Lemování komínů montáž plechů a lemování komínu procházejícího hřebenem -- 80. Komínová tělesa a průduchy, technické termíny a komponenty komínů -- 81. Komín u okapu -- 82. Komíny nad střechou -- 83. Krytina dvojitá z tašky „bobrovky", korunová i šupinová a zmínka o krytině jednoduché -- 84. Krytiny bobrovkové, hřeben, nároží a úprava štítu -- 85. Vykrývané střešní úžlabí (úbočí) -- 86. Došková krytina klasická -- 87. Pohled na vikýř segmentový, podle dnešních pravidel -- 88. Mansardová římsa dřevěná -- 89. Úpravy zděných komínů nad střechou -- 90. Sedlový vikýř se zvalbenou stříškou a sedlový vikýř běžný -- 91. Podokapní žlab -- 92. Lůžkové žlaby (lůžko ocelové) -- 93. Žlaby nástřešní a mezistřešní ; -- 94. Bednění základu -- 95. Bednění lehkého sloupu a stropního trámu -- 96. Bednění stropního trámu s deskou -- 97. Bednění stěn ---
98. Bednění dvouramenných schodů přímých -- 99. Bednění dvouramenných schodů -- 100 Bednění betonového můstku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC