Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
448 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-3038-7 (váz.)
Stavitel
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 426-434, bibliografické odkazy a rejstřík
000180414
1 Statická funkce konstrukcí krovů -- 2 Sklony střech a konstrukce krovů -- 2.1 Suché oblasti -- 2.2 Oblasti s velkými srážkami -- 2.3 Jižní Evropa -- 2.4 Severní Evropa -- 2.5 Mírné pásmo -- 2.6 Horské oblasti -- 3 TYPOLOGIE A KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY KROVŮ -- 3.1 Ploché střechy a střechy s malým spádem -- 3.2 Střechy sedlové a pultové -- Tab. 1-4 Ploché střechy -- Sedlové střechy -- Pultové střechy -- 3.2.1 Vazníkové krovy (krovy s vlašskými krokvemi) -- 3.2.2 Krokevní soustavy -- Tab. 5-14 Vazníkové krovy -- 3.2.3 Hambalkové krovy -- Tab. 15-24 Krokevní soustavy -- Tab. 25-56 Hambalkové krovy -- 3.2.4 Vaznicové krovy -- Tab. 57-91 Ležatá stolice -- Tab. 92-114 Stojaté stolice -- 3.2.5 Vzpěry, vzpěradla a věšadla -- 3.2.6 Příčné a podélné ztužení (zavětrování), kotvení a uložení krovu -- 3.2.7 Krovy spojené se stropy nebo s klenbou -- 3.3 Krovy věží a centrálních staveb ---
Tab. 115-118 Vešadla, uložení táhla -- Tab. 119-142 Krovy věží -- 4 Tesařské řemeslo a stavba krovů -- 4.1 Kategorie staveb -- 4.2 Tesařské řemeslo -- 4.3 Příprava dřeva, měření, značení, vytýčení, stavba krovů -- 4.3.1 Příprava dřeva -- 4.3.2 Nástroje -- 4.3.3 Stavba krovů -- 4.4 Navrhování krovů -- Tab. 143-153 -- 5 Klíč k poznání historických krovů -- 5.1 Metodika průzkumu a popisu -- 5.1.1 Cíle a rozsah průzkumu -- 5.1.2 Postup průzkumu a dokumentace -- 5.1.3 Názvosloví -- 5.1.4 Kreslení -- 5.1.5 Fotodokumentace -- 5.2 Průzkum krovu -- Popis konstrukcí (poznámky a příklady) -- 5.2.1 Střecha -- 5.2.2 Krytina a oplechování -- 5.2.3 Krov -- Tab. 154-178 -- Tab. 179-185 -- Tab. 186-193 -- 5.2.4 Vazníkové krovy -- 5.2.5 Podkroví -- 5.3 Historie krovu -- Tab. 194-206 -- Dendrochronologické datování krovů -- 6.1 Úvod, základní pojmy -- 6.2 Metodické principy dendrochronologického datování ---
6.2.1 Transformace letokruhových řad -- 6.2.2 Křížové datování dvou letokruhových řad a jeho spolehlivost -- 6.3 Praktický postup dendrochronologického datování krovů -- 6.3.1 Odběr vzorků a jejich úprava pro měření -- 6.3.2 Pořízení, zpracování a ukládání dat -- 6.3.3 Dendrochronologické standardy pro území CR -- 6.4 Dosavadní výsledky a stav dendrochronologie krovů v České republice -- 6.4.1 Datování krovů přehled a historie -- 6.4.2 Volba druhu dřeviny -- 6.4.3 Druhové složení dřeva jako odraz vývoje složení lesa -- 6.4.4 Provenience dřeva, plavení jako dálková doprava dřeva -- 6.4.5 Shoda přírůstových trendů jako ukazatel totožnosti stanoviště nebo původu z téhož stromu -- 6.4.6 Skladování stavebního dřeva. Rozptyl datace podkorního letokruhu jako informační zdroj -- 6.4.7 Roční období lesní těžby. Anatomická stavba podkorního letokruhu jako informační zdroj ---
6.5 Ukázky konkrétních datování krovů , -- 6.6 Dodatek -- Tab. 207-222 -- 7 Ochrana krovů a střech -- 7.1 Ochrana dřeva -- 7.1.1 Výběr dřeva z hlediska preventivní ochrany -- 7.1.2 Stavební (konstrukční) ochrana dřeva -- 7.1.3 Ochrana povrchu dřeva -- 7.1.4 Konzervační a zpevňující prostředky -- 7.1.5 Preventivní ochrana proti škůdcům dřeva -- 7.1.6 Likvidace napadení dřeva -- 7.1.7 Ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni 7.2 Ochrana dřevěných konstrukcí -- 7.2.1 Konstrukce v dobrém technickém stavu -- 7.2.2 Oprava a ochrana narušených konstrukcí -- 7.2.3 Ochrana konstrukčních systémů a prvků Tab. 223-224 ’ -- 8 Oprava krovů -- 8.1 Metodika opravy -- 8.2 Analýza konstrukcí -- 8.2.1 Průzkum statické funkce a stavu krovu -- 8.2.2 Posouzení krovu -- 8.2.3 Poruchy krovů a souvisejících konstrukcí -- 8.3 Koncepce opravy -- 8.4 Tradiční a netradiční metody oprav krovů -- 8.5 Technologie opravy -- 8.5.1 Napadené prvky ---
Tab. 225-236 -- 8.5.2 Sanace dřeva a ochrana proti napadení -- 8.5.3 Odstranění prvků -- 8.5.4 Poddimenzované prvky -- 8.5.5 Zesílení a oprava spojů -- 8.5.6 Doplnění konstrukčního systému -- 8.5.7 Změna konstrukčního systému -- 8.6 Kontrola provedení opravy a údržba konstrukce -- 8.7 Obytné podkroví v historických objektech -- 8.8 Stavba nových krovů -- Tab. 237-252 Krovy věží

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC