Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
172 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-1236-9 (brož.)
Stavitel
Obsahuje bibliografii na s. 168-169 a rejstřík
000180416
KAMPANOLOGICKÁ ČÁST (Radek Lunga) -- 1 Kampanologie a její úkoly -- 2 Zvon jako nedílná součást kostela -- 2.1 Liturgické zvonění a jeho právní podklad -- 2.2 Druhy zvonění -- 2.3 Rád zvonění -- 2.4 Cimbály a zvony k odbíjení hodin -- 2.5 Stížnosti na zvonění -- 3 Zvonová soustava -- 3.1 Zvon -- 3.1.1 Žebro zvonu -- 3.1.2 Hmotnost zvonu -- 3.1.3 Materiál zvonu -- 3.2 Srdce zvonu -- 3.2.1 Správný úder srdce a rytmus zvonění -- 3.2.2 Opotřebení zvonu -- 3.3 Hlava zvonu -- 3.4 Další vybavení zvonu -- 4 Hudební charakteristiky zvonu -- 4.1 Zvukový obraz zvonu -- 4.2 Intonace zvonu -- 4.3 Soubor zvonů -- 4.4 Zvonohra -- 5 Umístění a zavěšení zvonu -- 6 Pohon zvonu -- 6.1 Ruční zvonění -- 6.2 Automatický pohon -- 7 Nové zvony -- 7.1 Technologické předpoklady -- 7.2 Doplnění stávajícího souboru zvonů -- 7.3 Zvony pro nově budovaný kostel -- 7.3.1 Rozměry zvonové komory -- 7.3.2 Okna a žaluzie ---
7.3.3 Doprava zvonů na věž -- 7.4 Umělecká výzdoba zvonů -- 7.4.1 Ochrana před atmosférickými vlivy -- 7.5 Kolaudace zvonu -- 7.5.1 Česká kolaudační směrnice -- 7.6 Svěcení zvonu -- 8 Historické zvony -- 8.1 Zvon v památkové péči -- 8.2 Základní péče o památkově chráněné zvony -- 8.3 Údržba památkově chráněných zvonů -- 8.4 Restaurování památkově chráněných zvonů -- 8.5 Oprava prasklého nebo velmi poškozeného zvonu -- 9 Provoz, údržba a opravy zvonové soustavy -- 9.1 Pravidelné prohlídky -- 9.2 Nejčastější práce a opravy -- 10 Bezpečnost na věži -- 10.1 Kontrola bezpečnosti -- 10.2 Vysílače mobilních telefonů -- Použitá literatura ke kampanologické části -- KONSTRUKČNÍ ČÁST (Jaroslav Solař) -- 11 Zásady pro navrhování kostelních věží -- 11.1 Konstrukční prvky kostelní věže -- 11.2 Konstrukční principy pro návrh věže -- 11.2.1 Průřez dříku -- 11.2.2 Materiál dříku ---
11.2.3 Tuhost dříku -- 11.2.4 Další konstrukční zásady -- 11.3 Zatížení věží -- 11.4 Zakládání věží -- 11.4.1 Plošné založení -- 11.4.2 Hlubinné založení -- 12 Dynamické účinky zatížení zvoněním zvonů -- 12.1 Výpočet dynamických účinků zvonů -- 12.1.1 Výpočet dynamických účinků zvonů metodou SBRA -- 12.2 Výpočet vlastní frekvence věže -- 12.3 Poruchy kostelních věží zapříčiněné dynamickými účinky zvonů -- 13 Kostelní věže z hlediska urbanistické akustiky -- 13.1 Akustické posouzení slyšitelnosti zvonu -- 13.2 Vliv výškového umístění zvonu na jeho slyšitelnost -- 13.3 Zásady pro projekční praxi -- 13.4 Hlukové zatížení od zvonů -- 14 Zvonové stolice -- 14.1 Dřevěné zvonové stolice -- 14.2 Ocelové zvonové stolice -- 14.3 Poruchy a rekonstrukce zvonových stolic -- 14.3.1 Poruchy statického charakteru -- 14.3.2 Poruchy zapříčiněné klimatickými vlivy ---
14.4 Statický výpočet zvonových stolic -- 15 Zastřešení kostelních věží -- 15.1 Krovy kostelních věží -- 15.2 Poruchy krovů věží -- 15.2.1 Sanace poruch krovů věží -- 16 Poruchy kostelních věží -- 16.1 Statické poruchy kostelních věží -- 16.2 Provádění oprav na věžích pomocí vysunutého lešení -- 16.3 Opravy na věžích pomocí horolezecké techniky -- 16.4 Poruchy a rekonstrukce sanktusových věží -- 17 Kostelní věže na poddolovaném území -- 17.1 Navrhování nových kostelních věží na poddolovaném území -- 17.2 Vliv poddolování na stávající kostelní věže v souvislosti s provozem zvonů -- 18 Užívání a údržba kostelních věží

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC