Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
143 s. : formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3285-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 135-140 a rejstřík
000180520
Obsah // Úvod 9 // Zkratky 11 // 1 Systém sociálního zabezpečení v České republice 13 // 1.1 Historický vývoj sociálního zabezpečení // v České republice 13 // 1.2 Historický vývoj oboru posudkové lékařství // v České republice 15 // 1.3 Uspořádání systému sociálního zabezpečení v ČR 16 // 1.4 Zaměstnanost 18 // 2 Role a význam lékařské posudkové služby 21 // 2.1 Úloha lékařské posudkové služby v systému sociálního // zabezpečení a zaměstnanosti 21 // 2.2 Organizace a činnost lékařské posudkové služby 22 // 2.3 Základní pojmy oboru 29 // 2.4 Základní právní předpisy vztahující se k činnosti // lékařské posudkové služby 31 // 2.5 Spolupráce lékařské posudkové služby a zdravotnických // zařízení 32 // 3 Posuzování zdravotního stavu pro účely // nemocenského pojištění 33 // 3.1 Charakteristika systému 33 // 3.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 34 // 3.3 Zásady posuzování 36 // 3.3.1 Dočasná pracovní neschopnost (ust. § 55 ZNP) 37 // 3.3.2 Posuzování zdravotního stavu pro účely vyrovnávacího příspěvku v těhotenství // a v mateřství (ust. § 73 ZNP) 45 // 3.3.3 Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství // (ust. § 67 ZNP) 46 // 3.3.4 Posuzování zdravotního stavu pro účely // oset rovného (ust. § 68 ZNP) 46 // 5 // 3.3.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely nařízení // karantény (ust. § 105 ZNP) 47 3.4 Kontrola pro účely nemocenského pojištění 47 // 3.5 Součinnost zdravotnických zařízení (ust. § 77 ZNP) 49 // 3.6 Tiskopisy 53 // 4 Posuzování zdravotního stavu pro účely // důchodového pojištění 65 // 4.1 Charakteristika systému 65 // 4.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 68 // 4.2.1 Posudkově rozhodné skutečnosti do 31. 12. 2009 68 // 4.2.2 Posudkově rozhodné skutečnosti od 1. 1. 2010 72 //
4.3 Zásady posuzování invalidity od 1. 1. 2010 75 // 5 Posuzování zdravotního stavu pro účely // státní sociální podpory 85 // 5.1 Charakteristika systému 85 // 5.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 86 // 5.3 Zásady posuzování stupně zdravotního postižení 87 // 6 Posuzování zdravotního stavu pro účely // sociální péče (pomoci) 91 // 6.1 Charakteristika systému 91 // 6.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 93 // 6.2.1 Posudkově rozhodné skutečnosti ve věci mimořádných výhod pro těžce zdravotně // postižené občany 93 // 6.2.2 Posudkově rozhodné skutečnosti ve věci // příspěvků sociální péče 95 // 6.3 Zásady posuzování 97 // 6.3.1 Zásady posuzování ve věci mimořádných výhod // pro těžce zdravotně postižené občany 97 // 6.3.2 Posuzování pro účely příspěvků sociální péče 98 // 7 Posuzování zdravotního stavu pro účely // pomoci v hmotné nouzi 101 // 7.1 Charakteristika systému 101 // 7.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 102 // 7.3 Zásady posuzování 102 // 6 // 8 Posuzování pro účely sociálně právní ochrany dětí 105 // 8.1 Charakteristika systému 105 // 8.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 105 // 8.3 Zásady posuzování 106 // 9 Posuzování zdravotního stavu pro účely // sociálních služeb 109 // 9.1 Charakteristika systému 109 // 9.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 110 // 9.3 Zásady posuzování 113 // 10 Posuzování zdravotního stavu pro účely // zaměstnanosti 119 // 10.1 Charakteristika systému 119 // 10.2 Posudkově rozhodné skutečnosti 120 // 10.3 Zásady posuzování 122 // 11 Právní význam posudku orgánu lékařské // posudkové služby pro správní a soudní řízení 125 // 11.1 Právní charakter posudku orgánu lékařské // posudkové služby 125 // 11.2 Posudek orgánu lékařské posudkové služby ve správním řízení 126 //
11.3 Posudek orgánu lékařské posudkové služby // v přezkumném soudním řízení 127 // 12 Vzdělávání posudkových lékařů 129 // 12.1 Postgraduální vzdělávání posudkových lékařů 129 // 12.2 Stavovské a odborné organizace posudkových lékařů 129 // 13 Etika v posudkovém lékařství 131 // 13.1 Základní principy lékařské etiky 131 // 13.2 Specifika lékařské etiky v lékařské posudkové službě 132 // Literatura 135 // Rejstřík 141 // 7
(OCoLC)829660620
cnb002031040

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC