Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.8) Půjčeno:99x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2009
123 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7368-757-1 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
000180593
1. ZDRAVÍ -- 1.1 Pojem zdraví -- 1.2 Hodnocení zdraví -- 1.3 Sociální podmínky a zdraví -- 1.4 Hygiena -- 1.5 Duševní hygiena -- 1.6 Behaviorální medicína -- 1.7 Psychologie zdraví -- 1.8 Kvalita života -- 2. STRES -- 2.1 Terminologické problémy -- 2.2 Koncepce a modely stresu -- 2.3 Stres a zdraví -- 3. PRACOVNÍ ZÁTĚŽ -- 3.1 Práce a zdraví -- 3.2 Životní zátěž a životní události -- 3.3 Pracovní zátěž a její hodnocení -- 3.4 Zdroje pracovní zátěže -- 3.4.7 Vlastní obsah a podmínky práce -- 3.4.2 Role v organizaci -- 3.4.3 Organizační teritorium -- 3.4.4 Mezilidské vztahy v práci -- 3.4.5 Vývoj kariéry -- 3.4.6 Organizační struktura a klima -- 3.4.7 Vztah práce domov -- 3.4.8 Pracovní šok (job shock) -- 3.5 Stres ve škole -- 3.5.7 Zátěž žáků a studentů 3.5.2 Zátěž učitelů -- 4. PSYCHOLOGICKÉ RIZIKOVÉ A PROTEKTIVNÍ FAKTORY ZDRAVÍ -- 4.1 Chování typu A/B (CHTA) -- 4.2 Chování typu C a typu D -- 4.3 Alexithymie -- 4.4 Místo kontroly -- 4.4.7 Vysvětlovači styl -- 4.4.2 Hardiness -- 4.4.3 Sense of coherence -- 4.5 Sociální podpora (opora) -- 4.6 Způsoby zvládání stresu-coping -- 5. NĚKTERÉ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKOVÉ A PROTEKTIVNÍ FAKTORY A JEJICH VZTAH KE ZDRAVÍ A PRACOVNÍ ZÁTĚŽI -- 5.1 Subjektivně hodnocené zdraví -- 5.2 Subjektivně hodnocená pracovní zátěž -- 5.3 Významnost vztahů mezi SDC, FO, PO a PZ se sledovanými proměnnými -- 5.3.1 Chování typu A/B -- 5.3.2 Hardiness --
5.3.3 Alexithymie -- 6. MOŽNOSTI ZVLÁDÁNÍ STRESU -- 6.1 Eliminace stresorů -- 6.2 Změna reakce na stresory -- 6.3 Zvyšování odolnosti vůči stresu -- 6.4 Komplexní projekty zvládání stresu 6.4.7 Umět rozpoznat stres (awareness) -- 6.4.2 Vyhnutí se stresu (avoidance) -- 6.4.3 Předvídání stresu (anticipace) -- 6.4.4 Hodnocení zátěže stresu (appraisal) -- 6.4.5 Relaxace (autonomie relaxation) -- 6.4.6 Zvládání hněvu (anger management) -- 6.4.7 Sebeprosazení(asertivita) -- 6.4.8 Odpuštění (amnesty) -- 6.4.9 Změna pohledu (alter your perspective) -- 6.4.10 Sociální opora (assistance) -- 6.5 Radost ze života

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC