Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:55x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010
357 s. : il., mapy ; 21 cm

ISBN 978-80-7368-737-3 (brož.)
Studijní texty
Na obálce nad názvem: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Seminář latinského jazyka a kultury
Obsahuje bibliografie
č. 1. Dějiny Starověku -- č. 2. Každodenní kultura antického starověku
000180595
DĚJINY STAROVĚKU -- 1. DĚJINY VÝCHODU -- 1.1. Přední Východ jako základní kamen starověkých civilizací -- 1.2. Přehled dějin Mezopotámie -- 1.3. Přehled dějin Egypta -- 2. DĚJINY STAROVĚKÉHO ŘECKA -- 2.1. Úvodní lekce. Zeměpisná charakteristika, prameny a periodizace -- 2.2. Egejská civilizace a homérské Řecko -- 2.3. Starověké Řecko v době formování městských států-poleis (Archaické Řecko) -- 2.4. Starověké Řecko v době rozkvětu a krize městských států (5-1. polovina 4. stol. př. Kr.) -- 2.5. Řecko v době pozdně klasické a helénistické -- 3. DĚJINY STAROVĚKÉHO ŘÍMA -- 3.1. Úvodní lekce. Zeměpisná charakteristika, prameny -- a periodizace -- 3.2. Raný Řím. Období královské a období rané republiky -- 3.3. Řím v období formování republiky a jejího rozkvětu (5 zač. 1. stol. př. Kr.) -- 3.4. Krize a pád římské republiky -- 3.5. Raná římská říše (principát) -- 3.6. Římská říše v době krize, upevnění svého postavení (dominátu) a zániku -- 3.7. Doslov. Jan Burian: Zánik antiky problémy a možnosti řešení -- KAŽDODENNÍ KULTURA -- antického starověku -- (soukromé reálie) -- 1. Úvodní lekce: Antická civilizace jako fenomén evropské kultury -- 2. Antická společnost. Obyvatelstvo, jeho sociální postavení, ekonomická a politická práva -- 3. Římská a řecká rodina -- 4. Stravování a hostiny -- 5. Obydlí -- 6. Oděv starověkých Řeků a Římanů-- Příloha. Chronologie dějin a kultury starověku
(OCoLC)614288087
cnb002087892

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC