Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : ARSCI, 2009
270 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7420-004-5 (brož.)
Jazkověda ; sv. 2
Obsahuje bibliografii na s. 229-257 a rejstřík
Anglické resumé
000180614
TEORETICKÁ VÝCHODISKA POPISU SOUVĚTÍ SOUŘADNÉHO -- Vymezení pojmu souvětí souřadné Klasifikace souvětí souřadného Spojovací prostředky v souvětí souřadném -- SOUVĚTÍ SLUČOVACÍ -- I. Spojené věty tvoří složky jedné události nebo jednoho obrazu -- A. Obsahová těžiště vět existují zároveň, stojí vedle sebe Souvětí asyndetické -- Souvětí s prostředky lexikálními Souvětí spojkové -- B. Obsahová těžiště vět následují po sobě Souvětí asyndetické -- Souvětí s prostředky lexikálními Souvětí spojkové -- C. Obsahová těžiště vět se volně střídají Souvětí asyndetické -- Souvětí s prostředky lexikálními Souvětí spojkové -- II. Věta druhá a následující připojuje k větě první něco nového -- Souvětí spojkové -- III. Druhá věta rozvíjí obsah věty první -- Souvětí asyndetické Souvětí spojkové -- Souvětí s prostředky hypotaktickými SHRNUTÍ -- SOUVĚTÍ ODPOROVACÍ ---
Souvětí asyndetické -- Souvětí s prostředky lexikálními -- Souvětí s vícedílnými spojovacími výrazy -- Souvětí spojkové -- Souvětí s citoslovci -- Souvětí s prostředky hypotaktickými -- SHRNUTÍ -- SOUVĚTÍ STUPŇOVACÍ -- Souvětí s prostředky lexikálními Souvětí s vícedílnými spojovacími výrazy Souvětí spojkové SHRNUTÍ -- SOUVĚTÍ VYLUČOVACÍ -- I. Souvětí vyjadřující neslučitelnost dějů nebo různé eventuality -- A. Souvětí netázací Souvětí spojkové -- Souvětí s vícedílnými spojovacími výrazy -- B. Souvětí tázací -- II. Souvětí vyjadřující libovolnost eventualit -- III. Souvětí, v němž druhá věta vyjadřuje, co by bylo důsledkem nesplnění obsahu věty první -- SHRNUTÍ -- SOUVĚTÍ DŮSLEDKOVÉ -- Souvětí asyndetické -- Souvětí s příklonným-ť -- Souvětí spojkové -- Souvětí s prostředky lexikálními -- Souvětí s prostředky zdvojenými ---
Souvětí s formacemi se substantivem příčina apod -- SHRNUTÍ -- SOUVĚTÍ DŮVODOVÉ A VYSVĚTLOVACÍ -- Souvětí asyndetické Souvětí s příklonným-ť Souvětí s modálními částicemi Souvětí spojkové SHRNUTÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC