Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010
379 s. : il., faksim. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7422-001-2 (váz.)
angličtina, němčina, polština
Část. přeloženo z angličtiny, němčiny a polštiny
Obsahuje bibliografii na s. 355-379
Anglické resumé
000180615
I. Problém integrace -- Natália Kiseľová -- Integrace z areálového hlediska -- Petr Karlík -- Intrajazyková a interjazyková integrace Neil Bermel -- Pilotní studie o vztahu mezi korpusovými daty a soudy o přijatelnosti konkurujících si tvarů -- Marie Krčmová -- Integrační a desintegrační tendence v sociolektu -- II. Společné tendence jazyků Jiří Gazda -- Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině) -- Jana Chamonikolasová -- Diskurzní částice v českém a anglickém dialogu -- in. Společné vyjadřovací tendence Anna Mikulova -- Emocionalita, expresivita a hodnocení-integrace v jazycích a jazykovědných koncepcích -- Jiřina Malá -- Možnosti stylistické analýzy publicistických textových druhů věnovaných světu filmu z hlediska kulturní a jazykové integrace -- Jitka Vlčková -- Společenské hodnoty a jejich jazykové ztvárnění v seznamovacích inzerátech Jan Chovanec -- Jazyková integrace v integrující se Evropě: -- Česká a anglická verze varování o škodlivosti tabákových výrobků -- Jiří Rambousek -- K anafoře v angličtině a češtině a jejímu překladu -- iv. Vzájemné vlivy jazyků Eva Eckertová -- Jazyková integrace v českých novinách v Texasu Milena Krhutová -- Vliv odborné angličtiny na české texty v elektrotechnickém inženýrství Jaromír Zeman -- Jazykové tendence v němčině v 18.
století na příkladu brněnského německého týdeníku „Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn" -- Helena Karlíkova -- Jazykové kontakty slovanského a arabského světa (z pohledu češtiny) -- v. Osud jazyků v integraci Peter Kosta -- Problém jazykových menšin v Radě Evropy mezi ochranou, revitalizací a jazykovým útlakem (na příkladě Lužických Srbů v Německu) -- Anna-Maria Perissutti -- Postavení furlánštiny v Itálii -- Gražyna Balowska -- Spisovná laština Ondry Lysohorského -- Lilia Schürcksová -- Víceúrovňová identita Pomaků v Bulharsku a role jazyka v ní -- Závěrem
cnb002092489

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC