Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009
i-xiv, 15-214 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7357-462-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 210-212, bibliografické odkazy a rejstřík
000180627
1 Právní i subjektivní definice památky, důvody památkové ochrany, stručný vývoj památkové teorie -- a metodiky obnovy, základní architektonický kontextuální materiálově-technický přehled -- 1.1 Úvod -- 1.2 Definice památky a důvody památkové ochrany -- 1.3 Vývoj památkové teorie a metodiky -- 1.4 Princip stavebního restaurování -- 1.5 Základní architektonický kontextuální materiálově-technický stylový exkurz -- 1.6 Zjednodušená sumarizace historického stavebního vývoje -- 1.7 Důsledky porozumění stavební technologii minulosti -- 1.8 Slovníček památkářských pojmů -- 2 Památková péče v ČR jako součást kulturní politiky státu, přehled systémů památkové péče ve vybraných státech a způsob financování památek v těchto zemích, srovnání s ČR -- 2.1 Úvod -- 2.2 Česká republika, stav roku 2009 -- 2.3 Přehled systémů památkové péče ve vybraných státech ---
a způsoby financování památkové péče v těchto zemích -- 2.3.1 Svobodný stát Bavorsko 1 -- 2.3.2 Rakousko 1 -- 2.3.3 Maďarsko 1 -- 2.3.4 Švýcarsko 1 -- 2.3.5 Francie 1 -- 2.3.6 Velká Británie : -- 2.3.7 USA ] -- 2.4 Shrnutí ] -- 3 Obecné principy přípravy obnovy a obnovy stavebních památek -- 3.1 Úvod -- 3.2 Obecné principy procesu obnovy stavební památky -- 3.3 Časové, nákladové a další zdrojové vazby -- 4 Specifika obnovy památek -- 4.1 Úvod -- 4.2 Multidisciplinarita projektu obnovy památky -- 4.3, Ideové aspekty konzervace a obnovy stavebních památek -- 4.4 Ekonomicko-provozní aspekty opravy a obnovy stavební památky -- 4.5 Časový nesoulad oprav z hlediska technologického -- a ekonomického -- 5 Limity provozu památek, plány zachování památky, -- plány preventivní krátkodobé a dlouhodobé údržby památek, inspekční plány -- 5.1 Úvod -- 5.2 Inspekce stavební památky -- 5.3 Preventivní údržba stavebních památek ---
5.4 Časový rozvrh prohlídek a rozpočtování plánovaných -- či preventivních oprav -- 6 Možnosti finančních úlev a přístupnost čerpání příspěvků -- či dotací podle typu vlastnického subjektu -- 6.1 Přílohy ke kapitole 6 -- 7 Rozpočet Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, financování památek těmito institucemi -- 7.1 Rozpočet Ministerstva kultury ČR vyjma Národního památkového ústavu -- 7.2 Hospodaření Národního památkové ústavu, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR -- 7.3 Shrnutí -- 8 Možnosti financování obnovy památek -- 9 Příklady využití kulturních památek -- 9.1 Úvod -- 9.2 Chateau Mcely -- 9.3 Dolní tvrz v Kestřanech -- 9.4 Nové Hrady -- 9.5 Bauerova vila v Libodřicích -- 9.6 Františkánský klášter v Kadani -- 9.7 Příklady využití památek ve světě -- 9.8 Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC