Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009
240 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-210-5012-9 (brož.)
EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ; sv. 4
Obsahuje bibliografii na s. 233-240 a bibliografické odkazy
000180671
I. PROČ JE TO PROBLÉM A JAK JEJ ZKOUMAT -- ÚVOD -- 1. KONTEXT PROBLEMATIKY SLAĎOVÁNÍ PRÁCE -- A RODINY NEJEN V ČR -- 1.1 Ženy na trhu práce v širších souvislostech -- 1.2 Postavení českých žen na trhu práce -- 1.3 Návrat po rodičovské dovolené na pracovní trh v ČR -- 1.4 Politiky slaďování práce a rodiny -- 2. JAK BUDEME PROBLÉM ZKOUMAT -- 2.1 Proč makro i mikro-úroveň? -- 2.2 Proč subjektivní percepce žen? -- 2.3 Dimenze zkoumaného problému -- 2.4 Teoretická východiska a jejich role -- 2.5 Reflexe genderové percepce -- II. CO NA TO TEORIE -- 3. MAKRO-SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI PROBLÉMU -- 3.1 Institucionální rámec: vybrané rodinné politiky -- a politiky vyrovnávající šance na trhu práce -- 3.1.1 Esping-Andersen versus genderově senzitivní typologie sociálního státu -- 3.1.2 Familialismus versus de-familialismus -- 3.1.3 Postavení ČR z hlediska typu familialismu -- v komparativní perspektivě -- 3.1.4 Genderovaná či de-genderovaná verze explicitního familialismu v ČR? -- 3.1.5 Explicitní familialismus v ČR ve světle -- dalších rodinných politik -- 3.1.6 Opatření zaměřená na vyrovnání šancí na trhu práce -- 3.1.7 Shrnutí -- 3.2 Kulturní kontext -- 3.2.1 Kulturní teorie vysvětlující chování -- 3.2.2 Dělba práce v rodině: její vývoj, teorie a důsledky pro slaďování práce a rodiny -- 3.2.3 Hodnoty a postoje ve vztahu k rolím mužů a žen -- 3.2.4 Přístup zaměstnavatelů vůči pracovní
síle -- s malými dětmi -- 3.2.5 Modely participace partnerů na trhu práce -- 3.2.6 Kultura versus instituce -- 3.2.7 Shrnutí -- 3.3 Strukturální kontext: podmínky pro ženy -- po rodičovské dovolené -- 3.3.1 Genderová segmentace pracovního trhu -- 3.3.2 Zaměstnanost žen a žen s dětmi -- 3.3.3 Nezaměstnanost a neaktivita jako ukazatel znevýhodnění žen s dětmi na trhu práce -- 3.3.4 Platové znevýhodnění žen a žen s dětmi -- 3.3.5 Shrnutí -- 4. MIKRO-SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI PROBLÉMU -- 4.1 Preference ve vztahu k rolím mužů a žen -- 4.1.1 Preferenční teorie a její kritika -- 4.1.2 Preference ve vztahu k rolím mužů a žen -- v české společnosti versus realita -- 4.2 Mikro-ekonomické tlaky na domácnost -- 4.2.1 Pokles příjmu a riziko chudoby v rodinách s dětmi -- 4.3 Lidský kapitál -- 4.3.1 Rozdíly v postavení žen na trhu práce -- podle vzdělání -- 4.3.2 Návrat na trh práce po rodičovské dovolené -- v závislosti na vzdělání -- 4.3.3 Relativní vliv vzdělání? -- 4.4 Shrnutí -- III. A CO NA TO ŽENY -- 5. METODOLOGIE VÝZKUMU -- 6. JAK VYPADÁ CESTA ČESKÝCH ŽEN -- ZPÁTKY NA TRH PRÁCE -- 6.1 Ženy s vysokoškolským vzděláním -- 6.1.1 Preference, ambice, hodnoty -- 6.1.2 Důvody návratu na trh práce po rodičovské dovolené -- 6.1.3 Nutnost zajistit péči o děti -- 6.1.4 Dělba práce s partnerem a její determinanty -- 6.1.5 Faktory na straně trhu práce a zaměstnavatele -- 6.1.6 Politiky a role státu
-- 6.1.7 Dílčí závěr -- 6.2 Ženy se středoškolským vzděláním -- 6.2.1 Preference, ambice, hodnoty -- 6.2.2 Důvody návratu na trh práce po rodičovské dovolené -- 6.2.3 Nutnost zajistit péči o děti -- 6.2.4 Dělba práce s partnerem a její determinanty -- 6.2.5 Faktory na straně trhu práce a zaměstnavatele -- 6.2.6 Role státu a veřejné politiky -- 6.2.7 Dílčí závěr -- 6.3 Ženy vyučené a se základním vzděláním -- 6.3.1 Preference, ambice, hodnoty -- 6.3.2 Důvody návratu na trh práce po rodičovské dovolené -- 6.3.3 Nutnost zajistit péči o děti -- 6.3.4 Dělba práce s partnerem a její determinanty -- 6.3.5 Faktory na straně trhu práce a zaměstnavatele -- 6.3.6 Politiky a role státu -- 6.3.7 Dílčí závěr
cnb002026724

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC