Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2009
360 s. ; 22 cm

ISBN 978-80-257-0205-5 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 50
francouzština
Obsahuje poznámky
Obsahuje bibliografii na s. [333]-346, bibliografické odkazy a rejstřík
000180697
I. MONARCHIE -- Král jako pater familias -- Je král „vojákem s trochou štěstí’? -- Král jako kněz a kouzelník -- Nebeská monarchie -- Král je král -- Autokracie a demokracie -- Absolutní monarchie a diktatura -- Králové a císaři -- Monarchie a republika -- Řecká demokracie -- Římská republika -- Křesťanské republiky -- II. KRÁL ČLOVĚK -- Ostatní králové -- Král jediný a všesvětový -- Střed království -- Strom života -- Vyzařování královské osoby -- Svatozář -- Ztotožnění lidu s králem -- Kosmický král -- Úrodnost a plodnost -- Král omylný a zranitelný -- Správná volba -- Pomoc králi -- Zákazy -- Pohled na krále -- Král chorý a starý -- Délka vlády -- Sebetrestání -- Poprava bez prolití krve -- Symbolická poprava -- Náhradníci -- Zdůvodnění královraždy -- III. BOŽSKÝ KRÁL -- Králova svatost -- Znamení -- Oplodnění sine concubitu -- Zvířecí předek -- Rodič v podobě slunce či měsíce ---
Cizí kněz -- Boží syn na zemi -- Božský otec -- Božský otec a posvátné předměty -- Faraónský Egypt -- Mezopotámie -- íránský král -- Izraelský král -- Chetitský král -- Alexandr Veliký a Řecko -- Řím -- Božský král turkomongolský -- Buddhistický král -- Islám -- Toltékové a Aztékové -- Černá Afrika -- IV. ČLOVĚK BŮH -- Smíření protikladů -- Nebeský mandát -- Legitimita revoluce -- Král kněz -- Rivalita mezi králem a knězem -- Králové a kouzelníci -- Božské příkazy -- Právo zabíjet -- Války a královské lovy -- lus primae noctis -- Velký výdobytek Francouzské revoluce -- Král soudce -- Král divotvůrce -- Král spasitel -- Očekávání návratu -- V. KRALUV ŽIVOT A SMRT -- Volba -- Dědičnost -- Nástupnický řád -- Vývoj k primogenituře -- Nástup na trůn -- Znovuzrození -- Nové jméno -- Obroda času -- Obroda krále -- Dočasní králové -- Investitura -- Královy manželky a dcery ---
Královský incest -- Dvůr -- Metropole -- Královský palác -- Králova smrt -- Pohřeb -- Pohřební oběti -- Hrobka -- Onen svět -- Kult zemřelých králů -- VI. KRÁLOVSKÉ PŘEDMĚTY -- Nezbytné insignie -- Královský oděv -- Obutí -- Peří -- Pás -- Další předměty -- Královské zbraně -- Boží trůn -- Duch trůnu -- Kosmický trůn -- Podpěry trůnu -- Výzdoba trůnu -- Koruna -- Svatozář -- Žezlo -- Slunečník a baldachýn -- Kalich -- VIL KRISTUS KRÁL -- Je Kristus skutečně králem? -- Očekávaný mesiáš -- Syn Davidův -- Královské zrození -- Pokušení na poušti -- Království nebeské -- Královské zázraky -- Královský vjezd do Jeruzaléma -- Svatý týden -- Rozsudek nad Ježíšem -- Král vysmívaný -- I.N.R.I -- VIII. KŘESŤANSKÝ KRÁL -- Postavení křesťanského krále -- Moc pochází od Boha -- Král z boží milosti -- Spojenectví mezi Bohem a králem -- Královská výjimečnost -- Král spasitel -- Královský kult ---
Investitura -- Korunovace -- Ježíš Kristus jako vzor -- Původ -- Nedotknutelnost monarchického systému -- Nesmrtelnost -- Král a lid -- Privilegia -- Nebeský mandát -- Král kněz -- Kosmický král -- Král spravedlivý a milosrdný -- Divo tvůrce -- IX. KRÁL, CÍRKEV A ŠLECHTA -- I. Církev a králové -- Římský biskup -- Chlodvík -- Vizigótský příklad -- Poitiers -- Karolínské inovace -- Obnova západořímské říše -- a její pád -- Prvenství svatého Petra -- Císařská odpověď -- Boj papežství proti říši -- Francie a papežství -- Byzanc — -- II. Králové a šlechta -- Dědičnost, či volba? -- Merovejský systém -- Karlovci -- Vítězství volebního systému -- Šlechta a kapetovští králové -- Krize renesance -- Snaha o ovládnutí aristokracie -- Pomsta urozených -- Král mučedník -- Konec tisíciletého světa

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC