Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2009
343 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7007-310-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [295]-333, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
000180714
I. Ve službách vědy: nástin dějin historiografie vědy -- 1. Počátky zájmu o dějiny vědy -- 2. Pozitivistická historiografie vědy -- Pozitivní funkce omylu a poučení z jeho překonání Kumulativismus -- Sjednocování různosti a překonávání -- kontingence -- Fatalizace vědy -- Nepřátelé pokroku -- Metaforologie historie vědy -- Výchovné poslání historiografie vědy -- 3. Poválečná historiografie vědy: Koyrého paradigma -- Alexandre Koyré Koyrého paradigma -- 4. Profesionální historiografie vědy -- II. Profesionalizace oboru: diachronní přístup -- Anachronní a diachronní přístup: základní vymezení -- 1. Whigismus -- 2. Anachronismy -- A. PŘENÁŠENÍ DISCIPLINÁRNÍ MATICE -- Pojem vědy -- Názvy oborů -- Mezioborové vztahy -- Motivy a cíle vědeckého zkoumání -- Metody a postupy -- Normy vědeckého bádání -- Formalizace -- Domnělost nejasnosti -- Přenášení kritérií demarkace ---
B. HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍCH BADATELSKÝCH VÝKONŮ -- Zklamaná očekávání Opomíjení omylu -- Zaměňování teorie a jejího působení -- C. NADČASOVÉ SOUVISLOSTI Zavádění teleologie Antedatování správnosti teorií Relevance -- Hledání předchůdců -- 3. Přehnanost antiwhigismu -- 4. Diachronní přístup -- A. POJEM VĚDY -- Historická kontingence vědy Místo kontinuity diskontinuita Změny v chápání vědecké teorie Odmítnutí esencialismu -- B. ZMĚNA V METODICKÝCH VÝCHODISCÍCH -- Naturalismus -- Od epochálního k normálnímu Od velkých osobností k anonymním strukturám -- Obrat k pramenům a jeho důsledky Objektivita a stranickost -- C. ŽÁNRY A TÉMATA DIACHRONNÍHO PŘÍSTUPU -- Biografie -- Od encyklopedií k případovým studiím Kontext a jeho součásti -- III. O vědě a společnosti: externalismus -- Externalismus a internalismus: základní vymezení -- 1. Věda a náboženství -- A. TRADIČNÍ POJETÍ A JEJICH NEDOSTATKY ---
Pojmy vědy a náboženství Neadekvátnost tří modelů -- B. ALTERNATIVNÍ PERSPEKTIVY -- 2. Věda ve společnosti sociální historie vědy -- A. POČÁTKY EXTERNALISMU -- B. SOCIÁLNÍ HISTORIE VĚDY -- Racionální rekonstrukce dějin vědy -- Vznik sociální historie vědy -- Sociální využitelnost poznatků o přírodním řádu -- Konec rozlišování mezi externími -- a interními faktory -- C. SOCIOLOGIE VĚDECKÉHO POZNÁNÍ „SILNÝ PROGRAM" -- Silný program a symetrický přístup Teorie zájmů -- Empirický program relativismu Vliv SSK na historiografii vědy -- 3. Společnost ve vědě sociální konstruktivismus -- Laboratorní studie -- Konstruktivismus v historiografii vědy -- A. MÍSTA VĚDĚNÍ Laboratoře minulosti Rozmanitost míst produkce vědění -- B. VĚDA V SÍTI SOCIOKULTURNÍCH VZTAHŮ A IDEÁLŮ -- Vědění a tělesnost Galileo dvořanem -- C. SOCIÁLNÍ ASPEKTY VĚDECKÝCH KATEGORIÍ -- Objektivita -- Pravda gentlemanů ---
Výhled: konstruktivismus bez extrémů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC