Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2009
496 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7007-298-1 (brož.)
Colloquia mediaevalia Pragensia ; 12
"Kniha vznikla v rámci projektu Grantové agentury AV ČR č. IAA 800090901 Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století"--Rub. tit. s.
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý a polský text, německá resumé
Vydavatel: Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR
000180715
Panovník a stát -- Robert Antonín Tomáš Borovský Cena rituálu. Náklady, dary a jejich funkce při panovnických vjezdech na Moravě -- Tomáš Baletka -- Moravští Lucemburkové neznámí. Ceremoniál, rituály a gesta: pokus o rekonstrukci -- Lenka Bobková -- Českému králi a koruně chceme zachovávat věrnost. Lenni a holdovací přísahy v zemích České koruny v pozdním středověku na příkladu Slezska a Horní Lužice -- Martin Čapský -- Král obklopený kacíři. Slavnosti na počest Ladislava Pohrobka ve Svídnici a ve Vratislavi -- Stephan Flemmig Die Entwicklung des polnischen Kónigskrónungszeremoniells im 14. Jahrhundert zwischen polnischer Tradition und europäischem Einfluss -- Jaroslava Hausenblasová -- Soukromí jako obřad. Rituály a ceremonie na dvoře Anny Jagellonské -- Ivo Hlobil -- Práce na stavbě katedrály sv. Víta ustaly umíral císař Karel IV. Libor Jan -- Setkání českých králů a říšských panovníků ve 13. století -- Antonín Kalous -- Rituály a ceremonie při setkávání panovníků. Případ Matyáše Hunyadiho (Korvína) -- Jitka Komendová -- Rituály a komunikace mezi kulturami ve středověké východní Evropě -- František Šmahel -- Korunovační rituály, ceremonie a festivity české stavovské monarchie 1471-1526 -- Martin Wihoda -- Česká knížata na dvorských sjezdech -- Václav Žůrek -- Korunovace královny Žofie. Řád Karla IV. a jeho užití v praxi -- Šlechta města -- Kateřina Jíšová
-- Rituály při volbách a ustavováních městských rad v Praze ve druhé polovině 15. století -- Krzysztof Kowalewski -- Rytuał holdu lennego w późnośredniowiecznych Czechach. Na przykładzie lenników/manów w domenie monarszej -- Robert Novotný -- Proměna rituálu. Šlechta v období dvojvěří -- Jan Royt -- Rituál a umělecká výzdoba radničních budov Robert Šimůnek -- Historikův virtuální svět. Interiér kostela jako typ reprezentativního prostoru v pozdně středověkých Čechách -- Církevní rituály -- Krzysztof Bracha -- Słowa i gesty. Ryt akcji kaznodziejskiej w Polsce późnego średniowiecza -- Pavlína Cermanová Libichová -- Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku -- Petr Hlaváček -- Náboženské a „turistické" rituály poutí do Svaté země aneb cesta Jana Hasištejnského z Lobkowicz do Jeruzaléma -- Jan Hrdina -- Jak klerik k beneficiu přišel. Uvádění duchovních k nižším obročím ve střední Evropě 14-15. století -- Paweł Kras -- Revocatio i reconciliatio. Ryty powrotu heretyka do kościoła Martin Nodl -- Veřejné versus soukromé. Odpřísáhnutí hereze v pražském univerzitním prostředí -- Krzysztof Ożóg -- Rola rytuału w kształtowaniu korporacyjnej tożsamości uniwersytetu krakowskiego w XV wieku. Przykład mów uniwersyteckich -- Pavlína Rychterová Kam s ním? Rituál a ceremonie v medievistice -- Monika Saczyńska -- Benedykcja ołtarza przenośnego w piętnastowiecznych
pontyfikałach krakowskich. Treść i symboli rytuału -- Beata Wojciechowska Rytuał ekskomuniki w Polsce średniowiecznej -- Hanna Żaremska Żydowska klątwa w średniowiecznej Polsce -- Blanka Zilynská -- Ceremoniál středověkých synod. Kanonické předpisy a česká realita konce středověku
(OCoLC)505915388
cnb002025767

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC