Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
1. vyd.
Praha : Historický ústav AV ČR, 2009
549 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-7286-153-8 (váz.)
Mediaevalia Historica Bohemica, ISSN 0862-979X ; suppl. 3
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý, polský a slovenský text, anglická resumé
000180736
Ivan Hlaváček 13 -- Politická kultura a kulturní politika na středověkých dvorech (Poznámky k českému předhusitskému fenoménu) -- DVORSKÝ CEREMONIÁL A DVORSKÁ HIERARCHIE Dana Dvořáčková-Malá 33 -- Dvorský ceremoniál, rituály a komunikace v dobovém kontextu Jan Zelenka 57 -- „ huius sedis a dextris sit imperatoris" -- Spory o přednost v hierarchii císařského dvora vrcholného středověku -- Lenka Blechová 73 -- Ceremoniál v díle Hinkmara z Remeše -- Václav Žůrek 93 -- Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu pozdně středověkých Čech -- Jana Fantysová-Matějková 105 -- Říšská ceremonie smíření 1372 podle Jeana Froissarta: pojetí míru ve Svaté říši římské za vlády Karla IV -- Michel Margue 129 -- Ein Fest am Hof. Das Ritual der » Vogelgelübde" als politisches Medium Dalibor Janiš 149 ---
Ceremoniál přijímání lén a lenních přísah na středověkém dvoře olomouckých biskupů DVORSKÉ SLAVNOSTI, ZÁBAVA A VÝDAJE Jakub Razim 167 -- Život všední a sváteční na dvoře korutanských vévodů na přelomu 13. a 14. století ve světle tyrolských knih poetů -- Daniela Dvořáková 179 -- Zábava a slavnosti na uhorskom královskom dvore -- (napříklade dvora uhorského krála Ludovíta II. Jagelovského) -- Mlada Holá 193 -- Dvorské slavnosti ve Vratislavi za pobytů českých králů v pozdním středověku -- Martin Čapský 207 -- Lov a jeho role na dvorech slezských knížat -- Petr Kozák 223 -- „ Citharedo cum cane saltante ad mandata domini principis dedi " Vsedni den na dvoře hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského -- Robert Bubczyk 241 -- Gry w szachy i tabula na dworach możnowladczych -- i rycerskich późnośredniowiecznej Anglii. Funkcje i znaczenie w kulturze -- Lenka Bobková 253 ---
Přivítat a pohostit. Holdovací cesta krále Ladislava do Horní Lužice roku 1454 Pavel Trnka 271 -- Výdaje dvora Vladislav a Jagellonského v letech 1471-1420 Miloslav Polívka 293 -- Říšské mésto Norimberk a jeho dary králům Svaté říše římské (Ruprecht Falcký, Zikmund Lucemburský a Albrecht Habsburský) -- PROSTOR VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ -- Antoni Barciak 307 -- Miejsca rezydencjonalne Piastów górnośląskich w średniowieczu -- Klára Benešovská 319 Místa pro chvíle slavnostní -- Robert Šimůnek 337 -- Mésto jako výrazový prostředek osobní reprezentace -- Chýše a Rabštejn za Buriana II. z Gutštejna (+cca 1489) -- Bogusław Czechowicz 363 -- Biblijny dydaktyzm późnośredniowiecznych rezydencji jako element funkcjonowania dvoru -- ELITA, VZDĚLANCI, ŽENY A TI DRUZÍ -- Wojciech Iwańczak 381 -- Elita dworska w kronice Kosmasa -- Laura Brander 393 ---
„ Mit großer Pracht zur Ehe gegeben." Hochzeitsfeierlichkeiten bei Hofe im 11. und 12. Jahrhundert und die Konstruktion familiärer Identität durch die Fürstinnen -- Lars-Arne Dannenberg 423 -- Der lange Arm des Bischofs. Der bischöfliche Hof als Instrument geistlicher und weltlicher Herrschaß am Beispiel der Bischöfe von Meißen. (Mit einem Exkurs zu den Herren von Wurgwitz) -- David Kirt 445 -- Zwischen Luxemburg und Habsburg: Peter von Aspelt an den fürstlichen Höfen vor seiner böhmischen Zeit -- Zdeněk Žalud 461 -- Královští komorníci, dveřníci a vrátní v lucemburských Čechách (s výhledem do 15. století) -- Petr Elbel 475 -- Pobyty vyslanců a poslů města Znojma na dvoře krále Zikmunda -- a rakouského vévody Albrechta V. ve světle znojemských městských účtů -- Z let 1421-1422. Příspěvek k dvorské každodennosti -- PÍSEMNICTVÍ A LITERATURA -- Iwona Pietrzyk 505 ---
Udział dworu książęcego w kulturze pisanej na Górnym Śląsku Pavlína Cermanová 515 -- Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře Otakar Slanař 533 -- Zábavná funkce v rytířské epice českého středověku. Na příkladu eposu Tandariáša Floribella

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC