Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : CENIA, [2010?]
44 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-85087-83-3 (brož.)
Pod názvem: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické resumé
000180806
1. HISTORIE VZNIKU NOVÉ CHEMICKÉ POLITIKY -- 2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC NOVÉ CHEMICKÉ POLITIKY -- 2.1. Vývoj legislativy na evropské úrovni -- 2.2. Vývoj legislativy v České republice -- 3. POVINNOSTI STANOVENÉ NAŘÍZENÍM REACH -- 3.1. Předběžná registrace a registrace -- 3.2. Hodnocení -- 3.3. Povolování -- 3.4. Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů -- 4. ÚČAST NADNÁRODNÍCH A NÁRODNÍCH INSTITUCÍ -- 4.1. Legislativní a ostatní nástroje pro naplňování požadavků nařízení na evropské úrovni -- 4.2. Informační podpora a koordinace úkolů daných nařízením na evropské úrovni -- 4.3. Koordinace úkolů daných nařízením na národní úrovni -- 4.4. Informační podpora na národní úrovni -- 4.5. Kontrolní činnost -- 4.6. Podpora průmyslových subjektů prostřednictvím svazů a asociací -- 5. NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM -- 5.1. Poskytování poradenství -- 5.2. Aktualizace webových stránek -- 5.3. Publikační aktivity -- 5.4. Zpracování informací -- 5.5. Spolupráce s Evropskou agenturou pro chemické látky -- 6. VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU PŘEDBĚŽNÉ REGISTRACE -- 6.1. Předběžná registrace z pohledu Evropské agentury pro chemické látky -- 6.2. Předběžná registrace v České republice -- 7. PŘÍPRAVA REGISTRACE -- 8. BUDOUCÍ VÝVOJ V OBLASTI CHEMICKÉ POLITIKY -- 9. SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC