Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
245 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-246-1625-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [240]-245 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000180820
I. OBSAH A CÍL PRÁCE -- II. LINEARITA A STRUKTURACE MODELU VIZUÁLNÍHO VNÍMÁNÍ II. 1 Mýty vizuálního vnímání -- 11.2 Návrh relačního strukturního modelu vizuálního vnímání -- 11.3 Sémiologický model ve vztahu k relačnímu strukturnímu modelu vizuálního vnímání -- 11.4 Strukturní podstata ikonologie -- III. OBSAH VIZUÁLNÍHO VNÍMÁNÍ V BUNĚČNÉ (SMYSLOVÉ) STRUKTURNÍ ÚROVNI MODELU -- IV. OBSAH VIZUÁLNÍHO VNÍMÁNÍ V PSYCHOSOMATICKÉ STRUKTURNÍ ÚROVNI MODELU -- IV.2 Obrazivost v relačně-strukturním modelu. Mimesis. Ikoničnost IV.3 Mimetická klasifikace obrazivosti, mimetičnost vnímání IV.4 Mimetické chápání vizuálněobrazného vyjádření z hlediska psychosomatického individua -- V. STRUKTURNÍ MODEL VIZUÁLNÍHO VNÍMÁNÍ ZE STRUKTURNÍ POZICE SOCIETY -- V.2 Diskurzivní přístup k sociální strukturní úrovni modelu vizuálního vnímání -- V. 3 „Obrat k jazyku" strukturovaný znakový systém vizuálního vnímání V.4 Historický přístup k vizuálněobrazným znakovým systémům jako -- k transformování struktury -- VI. VÝVOJ VIZUÁLNĚOBRAZNÝCH PROSTŘEDKŮ A VIZUÁLNĚOBRAZNÝCH SYSTÉMŮ -- VI. 1 Objekt jako vstupní obrazový element -- VL2 Element a jeho místo ve vizuálněobrazném znakovém systému -- VIL SCÉNA, OBJEKT, ELEMENT A RELAČNÍ VZTAHY V „REPRODUKČNÍM MÉDIU" FOTOGRAFIE -- VIII. SCÉNA, OBJEKT, ELEMENT A POHYB JAKO PŘEDPOKLADY KINEMATOGRAFIE -- VIII. 1 Podstata kinematografického
obrazu pohyb a dění -- VIII.2 Analýza předkinematografických vizuálních znakových prvků v kinematografii časová simultaneita obrazové plochy -- VIII.3 Scénický koncept kinematografie pohyb v uzavřené, časové simultánní scéně -- IX. STRUKTURA KINEMATOGRAFICKÉHO CHÁPÁNI ČASU A PROSTORU -- IX. 1 Relační pojetí prostoru v kinematografickém vyjádření IX.2 Vizuální objektové trsy (clustery) -- narušení časové simultaneity obrazové plochy IX.3 Časová a prostorová strukturace vizuálních objektových trsů -- (clusterů) v obrazivosti IX.4 Rekonstrukce kinematografického časoprostoru -- jako relace vizuálních objektových trsů (clusterů) IX.5 Kvalitativní proměna objektů, objektových trsů a sestav, -- relační chápání času IX.6 Časové relace a střihová skladba IX.7 Mód časoprostorové konfrontace interakce -- X. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ANALÝZY NOVÝCH MÉDIÍ -- X. 1 Vstupní vymezení nových médií -- X.2 Kontinuita a kontradikce starých a nových médií -- X.3 Nová média a (malířský) obraz -- X.4 Nová média, typografie a hypertext -- X.5 Nová média a fotografie -- X.6 Nová média a kinematografické vyjádření -- X.7 Nová média a televize -- X.8 Nová média a animace -- XI. INTERAKTIVITA A STURUKTURALITA ZOBRAZENÍ V NOVÝCH MÉDIÍCH XI.2 Propozice interaktivity XI.3 Virtuální realita -- XI.4 Strukturní organizace vizuálního vyjádření v nových médiích vrstvy a interní čas
(OCoLC)607518401
cnb001859470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC