Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, c2009
471 s. : il. ; 28 cm

ISBN 978-80-7367-556-1 (váz.)
angličtina
Obsahuje glosář
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000180821
kapitola 1 -- Obrazy, moc a politika -- Reprezentace -- Mýtus fotografické pravdy -- Obrazy a ideologie -- Jak vytváříme význam obrazů -- Hodnota obrazů -- Obrazové ikony -- Kapitola 2 -- Diváci vytvářejí význam -- Významy zamýšlené producenty -- Estetika a vkus -- Sběratelství, výstavy a institucionální kritika -- Čtení obrazů jako ideologických objektů -- Kódování a dekódování -- Recepce a obecenstvo -- Přivlastnění a kulturní produkce -- Znovupřivlastnění a antibrikoláž -- Kapitola 3 -- Modernost: podívaná, moc a vědění -- Subjekt v modernosti -- Podívaná -- Diskurs a moc -- Podmíněný pohled a ti druzí -- Podmíněný pohled v psychoanalýze -- Podmíněný pohled a gender -- Změny v pojetí podmíněného pohledu -- Kapitola 4 -- Realismus a perspektiva -- Od renesanční malby po digitální média -- Vizuální kódy a historický význam -- Otázky realismu -- Dějiny perspektivy -- Perspektiva a tělo -- Camera obscura -- Zpochybnění perspektivy -- Perspektiva v digitálních médiích -- Kapitola 5 -- Vizuální technologie, reprodukce obrazů a kopie -- Vizuální technologie -- Pohyb a sekvence -- Reprodukce obrazů: kopie -- Walter Benjamin a mechanická reprodukce -- Reprodukovatelnost a politika -- Kopie, vlastnictví a autorská práva -- Reprodukce a digitální obraz -- Kapitola 6 -- Média v každodenním životě -- Masy a masmédia -- Mediální formy -- Hromadné sdělovací prostředky a úzce zaměřená
a internetová média -- Dějiny kritiky masmédií -- Média a jejich demokratický potenciál -- Média a veřejná sféra -- Státní a celosvětové události v médiích -- Dnešní média a oběh obrazů -- Kapitola 7 -- Reklama, konzumní kultura a touha -- Společnost spotřeby -- Závist, touha a přináležitost -- Komoditní kultura a komoditní fetišismus -- Obchodní značky a jejich význam -- Obchodovatelné „super" -- Antireklama a kulturní jamming -- Kapitola 8 -- Postmodernismus, Indie Media a populární kultura -- Postmodernismus a jeho vizuální kultury -- Oslovení postmoderního subjektu -- Reflexivita a postmoderní identita -- Pastiš, parodie a remake -- Indie média a postmoderní přístupy k trhu -- Postmoderní prostor, geografie a konstruované prostředí -- Kapitola 9 -- Vědecký pohled, pohled na vědu -- Divadlo vědy -- Obrazy jako důkaz: tělo a jeho třídění do kategorií -- Zobrazování vnitřku těla: osobnost v biomedicíně -- Vidění a pravda -- Zobrazovací genetika -- Digitální tělo -- Vizualizace léčiv -- Kapitola 10 -- Globální tok vizuální kultury -- Globální subjekt a globální pohled -- Kulturní imperialismus a další koncepce -- Globální značky -- Koncepty globalizace -- Vizualita a globální mediální tok -- Média pro původní obyvatelstvo a diaspory Hranice a franšízy: umění a globalizace

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC