Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Karolinum, 2009
179 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-246-1652-0 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000180903
Několik vět úvodem -- 1 Chemie jako věda -- 2 Komunikace mezi chemiky -- 2.1 Chemické vzorce -- 2.2 Reakční schémata -- 2.3 Názvosloví organických sloučenin -- 2.4 Etymologie některých triviálních názvů -- 3 Izomerie -- 3.1 Konstituční izomerie -- 3.2 Konfigurační izomerie, stereoizomerie -- 3.3 Perspektivní a projekční vzorce -- 3.4 Jednotlivé úrovně chemické struktury -- 4 Konformace -- 4.1 Konformace alkanů -- 4.2 Konformace cykloalkanů -- 4.3 Konformace arenů -- 4.4 Newmanova projekce -- 5 Stereochemie sacharidů -- 5.1 Několik základních údajů o sacharidech -- 5.2 Acyklické formy sacharidů -- 5.3 Fischerova projekce -- 5.4 Cyklické formy sacharidů -- 6 Příčiny chemických dějů -- 6.1 Spontánnost a chemické reakce -- 6.2 Entalpie -- 6.3 Entropie -- 6.4 Praktické využití Gibbsovy energie -- 7 Stálost chemických částic -- 7.1 Vlivy elektrické -- 7.2 Vlivy sterické -- 8 Acidobazické reakce ---
8.1 Ne vazebné elektronové páry -- 8.2 Branstedova Lowryho teorie kyselin a bazí -- 8.3 Lewisova teorie kyselin a bazí -- 8.4 Oxoniové soli -- 8.5 Další zdroje elektronů -- 8.6 Porovnání síly kyselin -- 8.7 Hydrolýza solí -- 8.8 Strukturní vlivy na bazicitu částic s nevazebnými elektronovými páry -- 9 Chemické reakce jako důsledek transformace vazeb -- 9.1 Teorie chemické vazby -- 9.2 Štěpení chemických vazeb -- 9.3 Druhy chemických reakcí -- 9.4 Uskutečňování chemických přeměn -- 10 Reakční mechanismy -- 10.1 Adice -- 10.1.1 Adice elektrofilní -- 10.1.2 Adice radikálové -- 10.1.3 Adice nukleofilní -- 10.2 Substituce -- 10.2.1 Substituce nukloíilní -- 10.2.2 Substituce radikálové -- 10.2.3 Substituce elektrofilní -- 10.3 Eliminace -- 10.4Přesmyky -- 10.4.1 Přesmyky tautomerní -- 10.4.2 Přesmyk allylový -- 10.4.3 Přesmyk neopentylového karbokationtu -- 10.4.4 Přesmyk Claisenův -- 10.4.5 Přesmyk pinakol-pinakolonový ---
10.4.6 Přesmyk Beckmannův -- 10.4.7 Přesmyk benzilový -- 10.4.8 Přesmyk benzidinový -- 10.4.9 Přesmyky pericyklické -- 10.5 Oxidoredukční reakce -- 10.5.1 Oxidace -- 10.5.2 Redukce

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC