Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
3., dopl. vyd.
Praha : Grada, c2009
141 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-247-2965-7 (brož.)
Poradce pro praxi
Obsahuje bibliografii na s. 140-1416
000180930
Kapitola 1 -- Mluvit znamená tvořit -- 1.1 Hlavní zásady pro mezilidskou komunikaci -- Kapitola 2 -- Sympaticky, fundovaně, spolehlivě -- 2.1 Rozvíjení image -- Kapitola 3 -- Tréma jako kamarádka -- 3.1 Pět účinných metod zvládání trémy -- Mentální aerobik -- Soustředění pozornosti -- Rychlé tělesné relaxační cvičení -- Asociace -- Dechové cvičení -- 3.2 Pozor na „pseudorady"! -- Kapitola 4 -- I ponožky hovoří -- 4.1 Co je třeba si hlídat -- Fyzické dispozice -- Čistota a upravenost -- Oblečení a doplňky -- 4.2 Zaměřte se na detaily -- Kapitola 5 -- Řeč je pramenem nedorozumění -- 5.1 Negativní signály -- 5.2 Pozitivní signály -- Podejte srdečně ruku -- Předem se seznamte s prostorem a akustickými podmínkami -- svého vystoupení -- Před nástupem na řečniště si vyberte nejvhodnější místo -- Usmějte se, kdykoli je to vhodné -- Stůjte aktivněji než při neformálním rozhovoru ---
Respektujte pro své posluchače nejpřijatelněji! vzdálenost -- Užívejte otevřených gest -- Pohybujte se pouze cíleně -- Udržujte průběžný zrakový kontakt -- Kapitola 6 -- Slušnost nemusí být zdvořilost -- 6.1 Etiketa není zákonem, ale -- 6.2 Bez čeho se džentlmen neobejde -- 6.3 Hostem i hostitelem -- V roli hosta -- V roli hostitele -- Pohoštění -- Douška pro dámy -- Kapitola 7 -- Nahlas a energicky -- 7.1 Hlasový trénink -- „Energicky"znamená „precizně vyslovovat" -- Poznámka k jazykolamům -- 7.2 „První pomoc" -- Kapitola 8 -- Čeština naše mateřština -- 8.1 Úskalí a priority mluveného projevu -- Forma jazyka -- Slovní zásoba -- Větné vazby a slovosled -- Výplňková slova -- Přejatá slova -- Fráze -- Kapitola 9 -- Příprava projevu krok za krokem -- 9.1 Soustřeďte se na svého posluchače -- 9.2 Napište vizitku -- 9.3 Určete svůj cíl -- Jak cíl definovat -- Proč je cíl pro úspěch vystoupení tak zásadní ---
9.4 Definujte osnovu -- 9.5 Vybavte se pomůckami -- 9.6 Vysvětlete svoje hesla -- 9.7 Oslňte začátkem -- Otázka -- Vlastní zážitek -- Něco ze života -- Rekvizity -- Dramatické konstatování -- Lední medvěd -- 9.8 Sugestivně zakončete -- Vžít se do kůže posluchače -- Ještě jedna věc -- Uzavření smlouvy -- 9.9 Nacvičujte -- Kapitola 10 -- Slavnostní projev -- Příklady různých slavnostních projevů -- Kapitola 11 -- Prezentační desatero

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC