Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010
318 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7380-244-8 (váz.)
Nad názvem: Katedra archeologie ZČU v Plzni
Obsahuje bibliografii na s. 295-312 a rejstřík
Anglické resumé
000180951
1.1 PŘÍSTUP K TÉMATU -- 1.1.1 Plán práce -- 1.1.2 Metoda výkladu archeologického zkoumání -- 1.1.3 Úplnost výkladu -- 1.1.4 Okolí archeologie -- 1.2 ÚVOD DO TEORETICKÝCH MODELŮ -- 1.2.1 Archeologie jako teoretická a praktická činnost -- 1.2.2 Archeologická teorie -- 1.2.3 Teorie a empirie -- 1.2.4 Teoretické modely archeologie -- 1.2.5 Pojmy a věci -- 1.2.6 Modely a analogie -- 1.2.7 Generování modelů -- 1.2.8 Vzestup od abstraktního ke konkrétnímu -- 1.2.9 Použití modelů -- 1.2.10 Model a teorie -- 1.2.11 Kvantity živého a kvantity mrtvého světa -- 2. ZÁKLADY ARTEFAKTOVÉ ARCHEOLOGIE -- 2.2.1 Artefakt jako základ lidského světa -- 2.2.2 Tvůrčí charakter lidského konání -- 2.2.3 Účelnost lidského konání -- 2.2.4 Expresivita artefaktů -- 2.2.5 Struktura artefaktů -- 2.2.6 Artefakty jako události -- 2.2.7 Vztah duchovní a artefaktové sféry -- BLOK II -- 3. LIDSKÝ SVĚT -- 3.1 POJEM LIDSKÉHO SVĚTA -- 3.1.1 Lidský svět ---
3.1.2 Archeologizovaný lidský svět -- 3.1.3 Kultura -- 3.1.4 Vznik lidského světa -- 3.1.5 Mimo lidský svět -- 3.2 SOCIÁLNÍ TEORIE -- 3.2.1 Podmínky tvůrčí činnosti -- 3.2.2 Základní pojmy a vztahy -- 3.2.3 Diachronie sociálního světa -- 3.2.4 Synchronie sociálního světa -- 3.3 ZÁKLADNÍ ELEMENTY LIDSKÉHO (SOCIÁLNÍHO) SVĚTA -- 3.3.1 Artefakty -- 3.3.2 Ekofakty -- 3.3.3 Člověk a jeho instituce -- 3.3.4 Texty -- 3.4 SYSTEMATIKA SOCIÁLNÍHO SVĚTA -- 3.4.1 Sociální svět -- 3.4.2 Individuální svět -- 3.4.3 Individuální psychika a chaos -- 3.5 ZÁKLADNÍ SOCIALIZAČNÍ PROCESY -- 3.5.1 Socializace jako vytváření sociálního světa -- 3.5.2 Adaptace -- 3.5.3 Specializace -- 3.5.4 Komunikace -- 3.5.5 Exprese -- 3.6 HISTORIE A ZÁKONITOST SOCIÁLNÍHO SVĚTA -- 3.6.1 Událostní aspekt lidského světa -- 3.6.2 Struktura lidského světa -- 4. ARTEFAKTY V LIDSKÉM SVĚTĚ -- 4.1 PODSTATA ARTEFAKTŮ -- 4.1.1 Obecnost artefaktů ---
4.1.2 Artefakty a dědičnost -- 4.1.3 Úloha nástrojů -- 4.1.4 Složitost artefaktů -- 4.1.5 Artefakty vznikajícího člověka -- 4.1.6 Materiálno a ideálno -- 4.1.7 Symboly na artefaktech -- 4.1.8 Artefakty, pojmy a jazyk -- 4.1.9 Artefakty a paradigmata -- 4.2 VLASTNOSTI ARTEFAKTŮ -- 4.2.1 Vlastnosti „naše" a Jejich" -- 4.2.2 Počet vlastností -- 4.2.3 Vlastnosti formální -- 4.2.4 Vlastnosti prostorové -- 4.2.5 Vlastnosti praktické -- 4.2.6 Vlastnosti arbitrární -- 4.2.7 Vlastnosti expresivní -- 4.3 STUPNĚ INTENCIONALITY -- 4.3.1 Izolace -- 4.3.2 Přizpůsobení -- 4.3.3 Formování artefaktů -- 4.3.4 Spojování částí (kombinace a skládání) -- 4.3.5 Pěstování rostlin a chov domácích zvířat -- 4.3.6 Kombinace artefaktů se zvířecí silou -- 4.3.7 Kombinace artefaktů s neživou silou -- 4.3.8 Další vývoj intencionality -- 4.4 ARTEFAKTY A LIDÉ -- 4.4.1 Artefakty a myšlení -- 4.4.2 Artefakty a lidská společnost ---
4.5 EKOFAKTY JAKO NEGATIVY ARTEFAKTŮ -- 4.5.1 Podstata ekofaktů -- 4.5.2 Systematika ekofaktů -- 4.5.3 Studium ekofaktů -- 4.5.4 Ekofakty a paradigmata -- ÚČEL A EXPRESE ARTEFAKTŮ -- 5.1 ÚČEL ARTEFAKTŮ -- 5.1.1 Kategorie účelu (funkce, význam, smysl) -- 5.1.2 Praktická funkce artefaktů -- 5.1.3 Společenský význam -- 5.1.4 Symbolický smysl artefaktů -- 5.2 Účel a obvyklost (exprese) -- STRUKTURY A UDÁLOSTI -- V LIDSKÉM ARTEFAKTOVÉM SVĚTĚ -- 6.1.1 Strukturalismus -- 6.2 USPOŘÁDÁNÍ ELEMENTŮ LIDSKÉHO SVĚTA -- 6.2.1 Uspořádání lidské kultury -- 6.2.2 Uspořádání archeologických pramenů -- 6.2.3 Uspořádání v čase a v prostoru -- 6.2.4 Hranice v lidském světě -- 6.2.5 Artefakte-vé systémy -- 6.2.6 Uspořádání symbolů a znaků -- 6.3 STRUKTURY -- 6.3.1 Pojem struktury -- 6.3.2 Struktury živé a mrtvé -- 6.3.3 Podobnost forem -- 6.3.4 Korelace a kauzalita artefaktových vlastností -- 6.3.5 Synchronní a diachronní struktury ---
6.3.6 Artefaktový algoritmus -- 6.3.7 Normy v lidském světě -- 6.3.8 Změny struktur -- 6.3.9 Podmíněnost struktur -- 6.4 UDÁLOSTI -- 6.4.1 Pojem události -- 6.4.2 Protiklad struktury a události -- 6.4.3 Proces a historie -- 6.4.4 Střídání paradigmat a událostní archeologie -- 6.4.5 Události v archeologii -- 6.4.6 Individualita událostí -- 6.4.7 Události jako subjekty struktur -- 6.4.8 Pojem události v dřívějších paradigmatech -- 7. FORMA (MOBILNÍCH) ARTEFAKTŮ -- 7.1.1 Forma a přizpůsobení artefaktů -- 7.1.2 Formovatelnost artefaktů a nástroje -- 7.1.3 Specifičnost formy -- 7.2 FORMÁLNÍ STRUKTURY -- 7.2.1 Kognitivní normy mobilních artefktů -- 7.2.2 Základní třídy formálních struktur -- 7.2.3 Formální změny artefaktů -- 7.2.4 Proces tvoření -- 7.2.5 Šíření formálních změn prostorem -- 7.2.6 Vlivy a difúze -- 7.2.7 Diskontinuita formálních vlastností artefaktů -- 7.2.8 Stupňovitost ve vývoji artefaktů ---
7.3 UDÁLOSTI VE SVĚTĚ FOREM -- 7.3.1 Role jednotlivců -- 7.3.2 Rozpoznání individuality artefaktů -- 7.3.3 Individualita tvorby forem -- 7.3.4 „Rukopis" individuálních výrobců -- 7.3.5 Sledování nepravidelností -- 7.3.6 Ovlivňování -- 7.3.7 Šíření jednotlivých artefaktů -- BLOK III -- 8. PROSTOR ARTEFAKTŮ -- 8.1 ZÁKLADNÍ POJMY -- 8.1.1 Pojem prostorové archeologie -- 8.1.2 Některé teze prostorové archeologie -- 8.1.3 Pojem sídelního areálu -- 8.1.4 Pojem jinosti -- 8.1.5 Pojem sociální krajiny -- 8.1.6 Krajina jako pseudoartefakt -- 8.1.7 Chápání prostoru -- 8.1.8 Nadkomunitní areály -- 8.2 TEORIE SÍDELNÍCH AREÁLŮ -- 8.2.1 Komunitní areál -- 8.2.2 Teorie sídelních areálů v jiných kontextech -- 8.2.3 Dedukce v teorii sídelních areálů -- 8.2.4 Význam komponenty a její pozorovatelnost -- 8.2.5 Paměť sídelních areálů -- 8.2.6 Archeologické komponenty a jejich okolí -- 8.2.7 Struktura komunitních areálů a krajiny ---
8.3 TEORIE JINOSTI -- 8.3.1 Pojem jinosti -- 8.3.2 Tranzitivita jinosti -- 8.3.3 Komunita a společnost -- 8.3.4 Směna zboží ve společnosti -- 8.3.5 Obchod bronzem -- 8.3.6 Neekonomické sociální vztahy -- 8.3.7 Válečnictví -- 8.3.8 Pravěké války: příklad -- 8.3.9 Náboženství -- 8.3.10 Chápání minulého prostoru -- 8.4 UDÁLOSTI V PROSTORU -- 8.4.1 Pojem události v prostoru -- 8.4.2 Události v komunitním světě -- 8.4.3 Události v krajině -- 8.4.4 Historie sociálních krajin -- 8.4.5 Cestování -- 9. ČAS ARTEFAKTŮ -- 9.1 ČAS V ARCHEOLOGII -- 9.1.1 Čas v přírodě a ve společnosti -- 9.1.2 Pozorovatelnost času v archeologii -- 9.1.3 Čas kalendářní a čas gramatický -- 9.1.4 Limity archeologického času -- 9.1.5 Periodicita archeologických událostí -- 9.1.6 Uspořádání událostí -- 9.1.7 Čas událostí a prostor událostí -- 9.1.8 Čas struktur a prostor struktur -- 9.2 VĚDOMÍ MINULOSTI -- 9.2.1 Vnímání času ---
9.2.2 Prostředky sociální paměti -- 9.2.3 Artefakty jako prostředek artefaktové paměti -- 9.2.4 Fáze vědomí minulosti -- 9.2.5 Jinost předků -- BLOK IV -- 10. ARTEFAKTY JAKO PROSTŘEDKY ADAPTACE -- 10.1 KATEGORIE TVOŘENÍ -- 10.1.1 Socializace tvořením -- 10.1.2 Účel tvoření -- 10.2 POJEM ADAPTACE -- 10.2.1 Adaptace jako přizpůsobení vnějšího světa lidmi -- 10.2.2 Procesuální pojetí adaptace -- 10.2.3 Adaptace přírody -- 10.3 POKROK A SMĚROVANÉ ZMĚNY V LIDSKÉM SVĚTĚ -- 10.3.1 Pojem pokroku -- 10.3.2 Problémy pokroku v archeologii -- 10.3.3 Směrované změny lidského světa a jejich příčiny -- 10.3.4 Úloha nástrojů -- 10.4 HLAVNÍ STUPNĚ V ADAPTACI PŘÍRODY V PRAVĚKU -- 10.4.1 Výroba nástrojů izolací a přizpůsobením -- 10.4.2 Výroba nástrojů formováním -- 10.4.3 Oheň -- 10.4.4 Vznik kombinovaných artefaktů, umění a rituálních objektů -- 10.4.5 Vznik architektury a areálů aktivit -- 10.4.6 Vznik zemědělství ---
10.4.7 Spojení přírodní síly a artefaktu (oradlo) -- 10.4.8 Vznik sociální krajiny -- 10.4.9 Vznik výrobních zařízení -- 10.4.10 Vznik komunikací -- 10.4.11 Vznik metalurgie železa -- 10.5 HRANICE VYSVĚTLENÍ ADAPTACÍ -- 10.5.1 Potrava: příklad neadaptivního chování -- 10.5.2 Adaptace v oblasti Bakovského potoka -- 10.5.3 Racionalistické pojetí adaptace -- 11. ARTEFAKTY JAKO PROSTŘEDKY SPECIALIZACE -- 11.1 TRADIČNÍ POJETÍ SPECIALIZACE -- 11.1.1 Člověk jako sociální bytost -- 11.1.2 Principy tradičního pojetí -- 11.1.3 Fáze výrobní specializace -- 11.2 Vznik artefaktů a společnosti -- 11.2.1 Artefakty a společnost -- 11.2.2 Společenskost specializace -- 11.2.3 Formy specializace -- 11.2.4 Specializace a směna -- 11.2.5 Specializace a společenské instituce -- 11.3 SPECIALIZACE JEDNOTLIVCE -- 11.3.1 Individualismus a kolektivismus -- 11.3.2 Seskupování jednotlivců -- 11.3.3 Specializace mužů a žen ---
11.3.4 Specializace věkových skupin -- 11.4 SPECIALIZACE V RODINĚ A DOMÁCNOSTI -- 11.4.1 Lidské příbuzenství -- 11.4.2 Exogamie a endogamie -- 11.4.3 Matriarchát a patriarchát jako systém příbuzenství -- 11.4.4 Patriarchát jako společenský systém -- 11.4.5 Demografie rodiny -- 11.4.6 Manželství -- 11.4.7 Archeologické doklady rodiny -- 11.5 SPECIALIZACE V KOMUNITĚ -- 11.5.1 Pojem komunity a komunitního areálu -- 11.5.2 Velikost komunit -- 11.5.3 Ekonomie v komunitním světě -- 11.5.4 Asistence -- 11.5.5 Praktická dimenze komunitních areálů -- 11.5.6 Symboly v komunitách -- 11.6 SPOLEČNOST -- 11.6.1 Protiklad komunity a společnosti -- 11.6.2 Společnost jako relace a struktura (pokus o formalizaci) -- 11.6.3 Jiné teorie společnosti -- 11.6.4 Pohřební ritus a společnost (smysl a význam pohřbívání) -- 11.7 ROLE EKONOMIKY V LIDSKÉM SVĚTĚ -- 11.7.1 Pojem ekonomiky -- 11.7.2 Sociální rozměr pravěké ekonomiky -- 11.7.3 Výroba a spotřeba ---
11.7.4 Potřebnost a nezbytnost -- 11.7.5 Směna: užitečnosti a zboží -- 11.7.6 Vlastnictví artefaktů -- 12. KOMUNIKACE ARTEFAKTY -- 12.1 VÝZN

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC