Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 2009
237 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1770-1 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografii na s. 235-7
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000180953
1. Náplň ekologie -- 1.1 Definice ekologie -- 1.2 Členění a hraniční obory ekologie -- 1.3 Základy ekologického názvosloví -- 2. Živočichové a prostředí -- 2.1 Ekologické parametry prostředí -- 2.2 Ekologické zákony -- 2.3 Ekologická valence a limitující faktory -- 2.4 Přizpůsobení živočichů prostředí -- 2.4.1 Adaptace -- 2.4.2 Abaptace -- 2.4.3 Preadaptace -- 2.4.4 Biologická zdatnost -- 2.4.5 Divergence -- 2.4.6 Konvergence -- 2.4.7 Koevoluce -- 2.4.8 Paralelní evoluce -- 2.4.9 Orientační reakce -- 3. Ekologické faktory životního prostředí -- 3.1 Teplota -- 3.1.1 Termobiologické typy živočichů -- 3.1.1.1 Ektotermní živočichové -- 3.1.1.2 Endotermní živočichové -- 3.1.2 Registrace změn teploty prostředí živočichy -- 3.1.3 Vliv teploty na živočichy — -- 3.1.3.1 Vliv teploty na rozšíření živočichů -- 3.1.3.2 Vliv teploty na rozmnožování -- 3.1.3.3 Nepřímý vliv teploty na živočichy -- 3.1.4 Tolerance k teplotě -- 3.1.4.1 Adaptace na nízké teploty -- 3.1.4.1.1 Adaptace ektotermů na chlad -- 3.1.4.1.2 Adaptace endotermů na chlad -- 3.1.4.1.3 Hibernace -- 3.1.4.2 Adaptace na vysoké teploty -- 3.1.4.2.1 Adaptace na „suché" teplo -- 3.1.4.2.2 Adaptace na „vlhké" teplo -- 3.1.4.2.3 Přizpůsobení se vysokým teplotám u vybraných skupin živočichů -- 3.1.5 Zoogeografická pravidla ve vztahu k teplotě -- 3.2 Světlo -- 3.2.1 Vliv světla na živočichy -- 3.2.1.1 Zbarvení živočichů -- 3.2.1.2
Vliv světla na pohybovou aktivitu živočichů -- 3.2.1.3 Biologické rytmy -- 3.2.1.4 Vliv světla na rozmnožování živočichů -- 3.2.1.5 Další aspekty fotoperiodicity -- 3.2.1.6 Adaptace na tmu -- 3.3 Ovzduší — -- 3.3.1 Obsah plynů -- 3.3.2 Vlhkost prostředí -- 3.3.2.1 Tolerance živočichů k vlhkosti -- 3.3.2.2 Vliv vlhkosti na rozšíření živočichů -- 3.3.2.3 Vliv vlhkosti na rozmnožování živočichů -- 3.3.3 Atmosférický tlak -- 3.3.4 Proudění vzduchu -- 3.3.5 Pohyb živočichů v ovzduší -- 3.3.5.1 Pasivní let -- 3.3.5.2 Aktivní let -- 3.4 Substrát jako prostředí -- 3.4.1 Fyzikální struktura půdy a substrátu — -- 3.4.2 Světlo v půdě -- 3.4.3 Teplota půdy -- 3.4.4 Vzduch v půdě -- 3.4.5 Voda v půdě -- 3.4.6 Adaptace živočichů na sněhovou pokrývku -- 3.4.7 Chemismus substrátu -- 3.4.8 Edafon a epigeon -- 3.4.9 Adaptace živočichů na substrát na souši -- 3.4.10 Typy pohybu živočichů po substrátu na souši -- 3.5 Vodní prostředí -- 3.5.1 Fyzikálně chemické parametry vody -- 3.5.2 Adaptace živočichů na vodní prostředí -- 3.5.3 Pohyb živočichů ve vodě -- 3.5.4 Dýchání vodních živočichů -- 3.5.5 Ekologické skupiny živočichů stojatých vod -- 3.5.6 Ekologické skupiny živočichů tekoucích vod -- 3.5.7 Specifické vodní biotopy -- 3.6 Organismus jako prostředí výskytu živočichů -- 3.6.1 Parasitismus -- 3.6.2 Kadaver j ako habitat -- 4. Potrava a potravní chování -- 4.1 Fytofagie
— -- 4.2 Zoofagie -- 4.2.1 Predace -- 4.2.2 Způsoby lovu -- 4.2.3 Adaptace na lov a sběr potravy -- 4.2.4 Adaptace kořisti zaměřená proti predátorovi -- 4.2.5 Populační dynamika predace -- 4.3 Další typy potravních specializací -- 4.4 Skladba a množství přijímané potravy — -- 5. Rozmnožování a rozmnožovací chování -- 5.1 Typy rozmnožování -- 5.2 Reprodukční skupiny -- 5.3 Rozmnožovací strategie -- 5.3.1 Volb a partnera -- 5.3.2 Námluvy — -- 5.3.2.1 Funkce sexuálního chování -- 5.3.2.2 Vzájemné seznamování obou partnerů -- 5.3.2.3 Sexuální výběr -- 5.3.2.4 Formy heterosexuálních svazků -- 5.3.2.5 Sexuální konflikt -- 5.3.2.6 Vnější a vnitřní oplození -- 5.3.2.7 Kopulace a pokopulační projevy 5.3.3 Výdaje rodičů -- 6. Rodičovská péče živočichů -- 6.1 Význam rodičovské péče o potomstvo -- 6.2 Typy rodičovské péče o potomstvo -- 6.2.1 Péče o potomstvo u členovců -- 6.2.2 Péče o potomstvo u obratlovců -- 6.2.2.1 Mihule -- 6.2.2.2 Ryby -- 6.2.2.3 Obojživelníci -- 6.2.2.4 Plazi -- 6.2.2.5 Ptáci -- 6.2.2.6 Savci -- 7. Interakce mezi živočichy -- 7.1 Vnitrodruhové vztahy -- 7.1.1 Vznik skupin, jejich význam a třídění -- 7.1.2 Vztahy ve vnitrodruhových skupinách -- 7.2 Mezidruhové vztahy -- 7.2.1 Neutralismus -- 7.2.2 Protokooperace -- 7.2.3 Komenzalismus -- 7.2.4 Mutualismus -- 7.2.5 Amenzalismus -- 7.2.6 Kompetice -- 7.2.7 Parazitismus -- 7.3 Chemická komunikace a semiochemikálie
-- 7.3.1 Vnitrodruhové chemické signály -- 7.3.2 Mezidruhové chemické vlivy -- 7.4 Jedovatí živočichové -- 7.5 Soužití živočichů a řas -- 8. Populace a její charakteristiky -- 8.1 Hustota populace — — -- 8.2 Množivost -- 8.3 Úmrtnost -- 8.4 Šíření a migrace — -- 8.5 Složení populace -- 8.6 Populační dynamika -- Pár slov místo závěru

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC