Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://pdf.osu.cz/ 

2009
Periodicita není známá
Součástí názvu je pořadové číslo konference, součástí podnázvu datum konání
Jednotlivé svazky mají ISBN
Starší ročníky pod názvem: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Dříve jako monografie
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Český a slovenský text, anglické resumé
978-80-7368-765-6 (12/2009 ; brož.)
000181225
ČÍSLO 12 / 2009 :   SEKCE JAZYKOVÁ A JAZYKOVĚ-DIDAKTICKÁ -- Irena BOGOCZOVÁ: Interference z nespisovných útvarů českého jazyka jako glottodidaktický problém -- Eva HÖFLEROVÁ: K interaktivnosti elektronických učebních textů -- Eva JANDOVÁ: Několik poznámek k Zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí -- Zuzana KOVÁČOVA: Od jazykového kódu k téme a od témy k textu (Doplnené o komparáciu s Čítankou pre malje ďjetky z čias Štúrových) -- Radek KRPEC: „Čeština jazyk, který nás spojuje" očima statistika aneb co všechno vyčteme z dotazníku -- Pavlína KULDANOVÁ: Jak mluvíme s dětmi, na děti a pro děti -- Milan LIGOŠ: Dynamika slova a obrazu vo vyučovaní materinského jazyka a literatúry -- Alena MAŠLÁŇOVÁ: Interaktivní tabule ve výuce překážka nebo pomůcka komunikace? -- Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ: Cesty k integrující výuce mateřštiny z pohledu studentů učitelství a učitelů ZŠ -- Marcel OLŠIAK: Vzdelávanie učiteľov so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencí v predmete slovenský jazyk -- Diana SVOBODOVÁ: Problém intencionality pravopisných nedostatků v psané komunikaci současné mládeže -- Jana SVOBODOVÁ: Fenomén spisovnosti aktuálně: spisovná čeština v očích dospělých a mládeže -- Radim Šink: Rozvoj slovní zásoby v čítankách pro 2. stupen ZŠ -- Katarína Vužňáková: Gnozeologické aspekty detskej reči -- SEKCE LITERÁRNĚ-DIDAKTICKÁ -- Mária ALABÁNOVÁ, Marcel OLŠIAK: Multifunkčný súbor učebných pomôcok zo slovenskej literatury pre žiakov národnostného školstva v SR a v zahraničí -- Ivana GEJGUŠOVÁ: Po literárních cestách regionu -- Kateřina HOMOLOVÁ: K tobě se vzdaluji, dětský čtenáři -- Lucia HUPKOVÁ: Tvorivosť, základný princíp v textoch Daniela Heviera --//
Jana HYPLOVÁ: Konstrukce didaktického testu a jeho ověření v podmínkách školy -- Jana SLADOVÁ, Jana KUSÁ: Funkce vybraných čítankových souborů v kontextu průřezového tématu Multikulturní výchova -- Hana RÉVAYOVÁ: Literárna moderna návrat teenagera k čítaniu? -- Vlasta ŘEŘICHOVÁ: Nové trendy v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků se sluchovým postižením -- Naděžda SIEGLOVÁ: Lyrický text v četbě českých žáků a žáků cizinců -- Kristina STUDENÁ, Jaroslav VALA: Využití principů zážitkové pedagogiky v hodinách literární výchovy -- Jarmila SÚĽOVSKÁ: Čítanka cesta ke čtenářství? -- Eva VITÉZOVÁ: Literárna výchova a jej vplyv na detskú lektúru -- Marta ŽILKOVÁ: Integrovanie prvkov mediálnej kultúrydo vyučovania literatúry -- Jitka ZÍTKOVÁ: Ke čtenářským preferencím a schopnosti adaptivního čtení při recepci lyrické poezie u žáků primární školy -- SEKCE LITERÁRNÍ -- Marína BABJAKOVÁ: Ženským perom tvorba slovenských vojvodinských spisovateliek pre deti -- Jozef BRUNCLÍK: Invenčné fabulovandy v rozprávkových knihách Petra Karpinského (Rozprávkar s poctivosťou literárneho kumštu ) -- Tamara BŮČKOVÁ: Komunikace ve světě černé a bílé magie. Na příkladu děl Oftrieda Preusslera „Malá čarodějnice" a „Čarodějův učeň" -- Mariana ČECHOVÁ: Existenciálne motívy v rozprávkach H. CH. Andersena -- Kateřina ĎOUBALOVÁ: Nemožnost porozumění v textech Petry Soukupové -- Marta GERMUŠKOVÁ: Literárny žáner ako komunikačný a recepčný motivátor -- Brigita HORVÁTHOVA: Nové tóny v príbehovej próze pre deti a mládež -- Olga KUBECZKOVÁ: Kritická poznámka k současné ediční praxi (nad knihou K. V. Raise Zvířátka a lidé) -- Gabriela MAGALOVÁ: Kresťanská symbolika v rozprávkach s kresťansko-didaktickou tendenciou --//
Gabriela MIHALKOVÁ: Rozprávačské stratégie v literatúre pre deti -- Adela MITROVÁ: Dráma v súčasnej slovenskej literatúre pre deti a mládež -- Lenka MÜLLEROVÁ: Paratextová komunikace v literatuře pro děti a mládež -- Radomil NOVÁK: Aktualizační a stereotypní tendence v současné české filmové pohádce -- Martina PETŘÍKOVÁ: O spontaneitě života v umení -- Zuzana STANISLAVOVA: Súčasná slovenská literatúra pre deti a mládež: invenčnosť a stereotyp -- Milena ŠUBRTOVÁ: V hájemství dětského světa podoby současné obrázkové knížky pro děti -- Eva TUČNÁ: Literatúra bez hraníc, alebo Dušan Dušek architekt literárneho Schengenu

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC