Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(9.3) Půjčeno:110x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
311 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-86429-79-3 (brož.)
Studijní texty ; sv. 42
Obsahuje bibliografii na s. 299-311 a bibliografické odkazy
000181272
Kapitola 1: K VYBRANÝM PROBLÉMŮM V SOCIÁLNĚ VĚDNÍM -- VÝZKUMU -- 1.1 Problém poznání a vědění v sociálních vědách -- 1.2 Proč jsou metody v sociálních vědách vnímány jako problém" -- 1.3 Problematika tvorby dat -- 1.4 Shrnutí -- Kapitola 2: K POJETÍ KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU -- 2.1 Kvantitativní výzkumná strategie: objektivnost a měření -- 2.2 Obecné poznámky k tvorbě a redukci statistických dat -- 2.3 K posuzování kvality kvantitativního výzkumu -- 2.4 Shrnutí -- Kapitola 3: K POJETÍ KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU -- 3.1 Kvalitativní výzkumná strategie: subjektivita a význam -- 3.2 Typy kvalitativních výzkumů -- 3.3 Pomocné techniky v kvalitativním výzkumu -- 3.4 Skryté problémy badatelova přístupu v kvalitativním výzkumu -- 3.5 K posuzování kvality kvalitativního výzkumu -- 3.6 Rozšíření zobecnitelnosti závěrů kvalitativních výzkumů -- 3.7 Shrnutí -- Kapitola 4: INTEGROVANÝ VÝZKUMNÝ PŘÍSTUP -- 4.1 Integrovaná výzkumná strategie: interakce a systemická -- dynamika -- 4.2 Proč volit integrovaný výzkumný přístup k sociálně vědnímu výzkumu -- 4.3 Typy a cíle integrovaných výzkumů, výzkumné metody -- 4.3.1 Základní typy integrovaných výzkumů -- 4.3.2 Další typy integrovaných výzkumů. Redefmování kvalitativní a kvantitativní výzkumné strategie pro kontext integrovaného výzkumu -- 4.4 Integrovaný výzkum s převahou kvantitativní strategie -- pro výběr z konkurenčních
hypotéz -- 4.4.1 Metodický postup tvorby a redukce dat -- v integrovaném výzkumu -- 4.5 Integrovaný výzkum z hlediska jednotlivých výzkumných fází -- 4.6 Rozhodovací proces pro volbu převažující výzkumné strategie -- 4.7 K posuzování kvality integrovaného výzkumu -- 4.8 Shrnutí -- Kapitola 5: INTEGROVANÝ VÝZKUMNÝ PŘÍSTUP V ÚLOHÁCH -- 5.1 K úvodním pracím a tvorbě dat ve výzkumu „Stárnutí -- a stáří senioři" -- 5.1.1 K teoretickému základu výzkumného zjišťování -- 5.1.2 Ke spekulativnímu předjímání souvislostí -- 5.1.3 K identifikaci vhodných výzkumných metod a technik -- 5.1.4 Ke specifikaci výzkumného prostředí, souboru -- 5.1.5 K přímému pozorování jevů a interakcí ve výzkumném prostředí -- 5.1.6 K tvorbě dat -- 5.2 „Sociální konstrukce a osobnostní potenciál seniorů a jejich posuzovatelu1 v integrovaném výzkumném přístupu -- 5.2.1 K dílčím teoretickým východiskům, metodologickému přístupu, použitým metodám a technikám -- 5.2.2 Sociální konstrukce seniorů a jejich posuzovatelu -- 5.2.3 Osobnostní potenciál seniorů a jejich posuzovatelu -- 5.2.4 Reflektování a závěr -- 5.3 „Hodnotové hierarchie a typologie seniorů a dospělých dětí" v integrovaném výzkumném přístupu -- 5.3.1 K teoretickým východiskům, metodologickému přístupu, použitým technikám a k výzkumnému souboru -- 5.3.2 Hodnotové hierarchie seniorů a dospělých dětí -- 5.3.3 Typologie
seniorů a dospělých dětí -- 5.3.4 Reflektování a závěr -- 5.4 „Kognitivní mapy jednání seniorů" v integrovaném výzkumném přístupu -- 5.4.1 K teoretickým východiskům, metodologickým problémům kvalitativního zkoumání a použité metodě -- 5.4.2 Reflektování principů pro tvorbu dat v integrovaném výzkumu -- 5.4.3 Výsledky etnografické analýzy -- 5.4.4 Refl e ktován í a závěr -- 5.5 Celkové shrnutí projektu „Stárnutí a stáří senioři" -- 5.6 „Sociální souvislosti přechodu z jednoho procesu do procesu jiného." Integrovaný výzkumný přístup -- s vyváženým použitím výzkumných metod a technik -- 5.6.1 K teoretickým východiskům, metodologickému přístupu, použitým technikám a k výzkumnému soubon -- 5.6.2 Interakce ve výzkumném prostředí, ukázky tvorby dat -- 5.6.3 Analýza vztahů metodou LINDA -- 5.6.4 Analýza grafických záznamů -- 5.6.5 Výsledky výzkumné sondy -- 5.6.6 Reflektování -- ZÁVĚR -- PŘÍLOHY -- Příloha 1: Rámcové pojetí sociálních věd. Teoretická a výzkumná -- konceptuální paradigmatická matice -- Příloha 2: Průvodce implicitní, explicitní a pragmatickou rovinou tvorby dat v kvantitativním výzkumu. Základní typy statistických dat -- Příloha 3: Hlavní principy tvorby a redukce dat v rámci -- etnografické metody -- Příloha 4: Analýza dat ve specifických výzkumných situacích, -- metoda LINDA -- Příloha 5: Popis matematického modelu metody LINDA
(OCoLC)614285612
cnb002086489

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC