Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:38x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, [2009]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://pdf.osu.cz/kpe/ 

2009,2014
Periodicita není známá
Popsáno podle: č.5 (2009)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra pedagogické a školní psychologie
Editoři: Šimíčková-Čížková, Jitka,Kimplová, Tereza (2009); Šimíčková-Čížková, Jitka,Škobrtal, Pavel (2014)
Český, polský a slovenský text, anglické resumé
978-80-7368-766-3 (5/2009 ; brož.) 978-80-7464-540-2 (9/2014 ; brož.)
000181497
ČÍSLO 5 / 2009 :   Učitelská profese // Kompetencje zawodowe nauczycieli szkoł o specjalnej formule edukacyjnej a ksztalcenie studentów kierunków pedagogicznych - Piotr Paweł Barczyk ...7 // Protektivní a negativní faktory učitelské profese - Jitka Šimíčková-Čížková ...13 // Pracovní spokojenost učitelů na základních školách - Michaela Pugnerová, Irena Plevová ...19 // Pohled na problematiku pracovní spokojenosti učitelů - Lucie Křeménková ...31 // Některé aspekty psychologického pohledu na osobnost učitele - Alena Petrová, Pavel Dařílek ...41 // Kompetencyjny model nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście zmian systemu oświaty - Urszula Ordon ...48 // Činnost učitelky MŠ a preference jejich významnosti - Radmila Burkovičová ...57 // Právně organizační a pedagogické postavení škol se speciálním i výchovně vzdělávacími postupy - Angelika Barczyk ...65 // Postoj české republiky k nestátním českým školám v zahraničí - Ilona Moravcová ...71 // Vzdělávání // „Kunskapsskolan“ jako „nový“ typ vzdělávací instituce ve Skandinávii - Karel Rýdl ...78 // Nové pedagogicko-psychologické pohledy na realizaci sexuální výchovy - Miluše Rašková, Vlasta Hrdličková ...82 // Psychologické aspekty výuky matematiky na středních školách - Petr Šišák ...89 // Aktuální moderní přístupy k hudbě v hodinách hudební výchovy na SŠ - Veronika Radimcová ...93 // Postupy rozvíjející dovednost imaginovat - Pavel Dařílek, Alena Petrová ...115 // Hudebně-pedagogický proces učení nadaných dětí, úloh a učitele v umělecké pedagogice - Zlatica Berkyová ...102 // Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace - Veronika Ševčíková ...107 //
Hodnoty a postoje // Súvislosti sledovania reality show a záujmových preferencií diváka - Jitka Oravcová, Zlata Vašašová ...115 // Hodnoty a zmysluplnosť života - Vladimír Salbot, Anna Morawová ...133 // Kultúry, ich hodnoty a životná odolnosť osobnosti - Lucia Lacková ...140 // Komunikace // Vztah učitele a žáka jako jeden z faktorů výchovy k rezilienci - Zuzana Tichá ...145 // Poruchy komunikace u žáků -- Dita Janderková ...150 // Rozvijanie prosociálneho správania žiakov strednej školy -- Marta Valihorová ...157 // Zdraví, stres a nemoc // Vnitřní kontrola a zvládání školní zátěže u středoškoláků - Eva Urbanovská ...168 // Psychosomatické souvislosti mezi zvládáním životních situací, duševním zdravím a nemocí (přehledová studie) - Iveta Tichá ...177 // Specifika zvládání zátěže u adolescentů - Markéta Labajová ...185 // Oběť kyberšikany - Jana Kitliňská ...194 // Hardiness, sociální opora a zdravý životní styl učitelů - Bohumil Vašina ...200 // Kvalita života u studentů zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě - Bohumil Koukola, Markéta Lašková ...208 // Statistika // Využití fuzzy množin při vyhodnocování dotazníku MMPI-2 - Pavel Škobrtal, Iveta Bebčáková, Jana Talašová ...216 // Vizualizace vícerozměrných dat a její cíle - Jaroslav Myslivec ...226 // Práce, technika a profesní orientace // Výzkum technického porozumění u žáků základních škol - Jana Mynářová, Radim Badošek, Tereza Kimplová, Marek Biolek ...233 // Profesijná orientácia a poradenstvo očami študentov gymnázia - Michaela Vaňová ...240 // Kdo je to dlouhodobě nezaměstnaný - aneb, na které kompetence se zaměřit při přípravě studentů na praxi - Sylvie Navarová ...246 // Techniki rzeżbiarskie w edukacji dzieci przedszkolnych, jako jedna z form zabaw konstrukcyjnych - Ewa Piwowarska ...252 //
Osobnostní znaky, vývoj a rozvoj osobnosti // Výkonová motivace vysokoškolských studentů - Ivan Pavlas ...261 // Układ i współdzialanie poziomów regulacji w periodyzacji rozwoju - Yuri N. Karandashev ...268 // Rodina a společnost // Rozwój polityki rodzinnej w nowoczesnej Europe -- Tatiana Senko ...275 // Právní aspekty problematiky náhradní rodinné péče v přípravném vzdělávání studentů OU ve vybraných studijních oborech - Daniel Hanuš ...283
ČÍSLO 9 / 2014 :   1. Žáci a učitelé // Úvod ...7 // Edukace nadaných žáků - Veronika Homolková, Irena Plevová ...9 // Kreatywny nauczyciel znaczy kreatywny uczeń - Danuta Ulewicz-Adamczyk ...15 // Aktivízácia žiakov vo vyučovacom procese prostredníctvom pracovných listov - Zuzana Babicová ...23 // Výchova žiakov k hodnotám v školách a školských zariadeniach - Patricia Zólyomiová ...30 // Rizika užíváni sociálních sítí u dětí na základní škole - Alena Petrová, Irena Plevová, Pavel Dařílek ...35 // Nauczyczele szkół integracyjnych - ich cele i zadania w dobie wyzwań wspólczesności w polsce - Barbara Janina Grzyb ...42 // Specifický logopedický nález u dětí v riziku specifických poruch učení a chování - Eva Doušková, Lenka Kořínková ...58 // Analýza vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Evo Zezulková ...68 // Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum - Martin Kaleja ...78 // Vzdělávání dětí cizinců v norsku a v rakousku: bližší pohled na podporu jazykového vzdělávání - Lucie Hájková, Adriana Sychrová ... 85 // Hodnotenie žiakov strednej školy v súčasnej škole - Janka Lajčiaková, Marta Valihorová ...93 // Výkonová motivace středoškolských studentů - Ivan Pavlas ...103 // Osobnosť učiteľa z pohľadu žiakov stredných škôl - Simona Sámelová ...112 // Analýza působení výchovných poradců na středních školách v kraji vysočina - Marcela Ehlová, Jaroslav Myslivec ...122 // II. Učitelé a studenti // Jaké vzdělání pedagožkám v předškolním vzdělávání? - Radmila Burkovičová ...132 // Integrácia teórie a praxe vo vyskoškolskej príprave budúcich učiteľov - Lenka Rovňanová ...138 //
Propojení teoretických a praktických poznatků v oblasti psychologie u studentů pedagogiky - Michaela Pugnerová ...150 // Aktivízujúce metody vo vyučovaní psychológie na vysokej škole - Lubomíra Stanková ...160 // Inovácie vo vyučovaní výchovy k manželstvu a rodičovstvu v príprave učiteľov a učiteliek na vysokých školách - Livia Nemcová ...169 // Locus of control and the level of knowledge and perception of complementary medicine for nursing students - Beata Ogórek Tęcza ...177 // K výuce společenskovědních předmětů na technické univerzitě - Jaroslav Lindr ...187 // Vedení žáků a studentů k podnikání jako aktuální úkol výchovního poradenství - Josef Malach ...195 // Vzťah tvorivosti a psychickej variabilnosti osobnosti u vysokoškolákov - Zlata Vašašová ...204 // Vplyv vybraných osobnostných charakteristik na obavy z úloh dospelosti u vysokoškolákov - Lýdia Miškolciová ...215 // Hodnocení faktorů kvality života studenty učitelství - Jitka Šimičková-Čížková, Bohumil Vašina ...224 // Specifická pracovní zátěž a kvalita života učitelů - Bohumil Vašina ...232 // Prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků - Tereza Ponížilová ...239 // III. Varia // Posudzovanie faktorov sociálnej inteligencie učiteľmi - Zuzana Birknerová, Miroslav Frankovský ...247 // Účinek motivačního kurzu z hlediska úspěšnosti nezaměstnaných osob vstupujících na trh práce v msk - Milan Chmura ...257 // Adaptačně mechanizmy prí zvládaní následkov násilia na pracovisku - Petra Koppová ...268

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC