Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
252 s. ; 20 cm

ISBN 978-80-7419-011-7 (brož.)
Studijní texty ; sv. 46
angličtina
Část. přeloženo z angličtiny?
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000181501
OBSAH -- Předmluva (Pavel Barša) | 9 -- Část první | 5 -- MEZI TEORIÍ A PRAXÍ | 11 -- Úvod. Pět dilemat společenské vědy (Pavel Barša) | 13 Rozumění versus vysvětlení | 13 Jednání versus struktura | 15 Historismus versus objektivismus | 18 Pragmatismus versus scientismus | 23 Odlišnost versus určitost | 26 -- Kapitola první. Realismus (Vít Beneš) | 30 -- Základní myšlenky současných realistických teorií | 32 -- Rozumění versus vysvětlení | 37 -- Jednání versus struktura | 38 -- Historismus versus objektivismus | 44 -- Pragmatismus versus scientismus | 47 -- Odlišnost versus určitost | 50 -- Závěr | 56 -- Kapitola druhá. Liberalismus (Jan Karlas) | 60 Základní myšlenky liberalismu | 61 Rozumění versus vysvětlení | 65 Jednání versus struktura | 68 Historismus versus objektivismus | 72 Pragmatismus versus scientismus | 74 Odlišnost versus určitost | 75 Závěr | 78 -- Kapitola třetí. Marxismus (Ondřej Slačálek) | 83 Jednání versus struktura a rozumění versus vysvětlení | 85 Historismus versus objektivismus a pragmatismus versus scientismus | 106 Odlišnost versus určitost | 115 Závěr | 118 -- Kapitola čtvrtá. Konstruktivismus (Mats Braun) | 123 Guzziniho rekonstrukce konstruktivismu | 125 Rozumění versus vysvětlení: rozdíl mezi přírodním a společenským světem | 127 Jednání versus struktura | 132 Objektivismus, historismus a historicismus | 135 Pragmatismus versus scientismus | 138 Může existovat odlišná
konstruktivistická teorie? | -- Kapitola pátá. Postmodernismus (Ondřej Slačálek) | 145 Úvod | 145 -- Pragmatismus versus scientismus a historismus versus objektivismus | 150 Jednání versus struktura | 160 Rozumění versus vysvětlení | 164 Odlišnost versus určitost | 170 -- Závěr. Expert, nebo aktér? (Pavel Barša) | 177 Dvě role výzkumníka | 181 -- Část druhá -- METATEORETICKÉ REFLEXE | 185 -- Kapitola první. Dilemata z pohledu filozofie vědy -- (Michal Kořán) | 187 Úvod | 187 -- Realismus versus antirealismus | 190 Rozumění versus vysvětlení | 197 -- Jednání versus struktura | 202 Historismus versus objektivismus | 210 Pragmatismus versus scientismus | 216 Závěr | 220 -- Kapitola druhá. Syntéza teorií cestou jejich destrukce -- (PetrDrulák) | 225 -- Bez kvalitní metateorie není kvalitní empirie | 226 Propojování teorií: překlad nebo společný základ | 228 Pozitivismus: neo-neo-plus | 231 Vědecký realismus: jeden svět | 235 Pragmatismus: shoda a užitek | 240 Závěr: koncepty, ne teorie | 243 -- O autorech | 246 Jmenný rejstřík | 249

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC