Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009
209 s. : il., grafy ; 25 cm

ISBN 978-80-8083-847-8 (brož.)
Scientific script ; Vol. 8
Nad názvem: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. český a slovenský text, anglické resumé
000181755
HĽADANIE CIEST ROZVOJA POZNATKOVÚ ORIENTOVANEJ EKONOMIKY. CELOŽIVOTNÉ ÚSILIE Prof. RNDr. K. IVANIČKU, DrSc - Peter Terem // PRINCÍPY FUNGOVANIA POZNATKOVO-ORIENTOVANEJ EKONOMIKY A ICH ODRAZ V OBLASTI SKÚMANIA PRÍČIN REGIONÁLNEJ DIFERENCIÁCIE - Lucia Rýsová // POZNATKOVÚ ORIENTOVANÁ, ČI POLITICKY ORGANIZOVANÁ SPOLOČNOSŤ - Ľudovít Tito // SLOVENSKO A VEDOMOSTNÁ EKONOMIKA - Katarína Jakab, Erika Ľapinová // HOSPODÁRSKA KRÍZA A VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ - Oľga Slobodníkova // REFORMA REGIONÁLNEJ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE V MENIACEJ SA EURÓPE (DISKUSIA K REGIONÁLNEJ POLITIKE PRE OBDOBIE PO ROKU 2013) - Alžbeta Ivaničková, Alžbeta Ivaničková // KONKURENCESCHOPNOST REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY - Jiří Dušek // ČESKÁ REPUBLIKA VS. NOMINÁLNÍ KONVERGENČNÍ KRITÉRIA - Tomáš Jelínek // ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI A OTÁZKA ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ V ZNALOSTNEJ EKONOMIKE - Rastislav Kazanský, Branislav Kováčik // ÍRSKY MODEL PROSPERITY - Martin Klus // REGIONÁLNE Kl ASTRE A PROCESY ICH FORMOVANIA V REGIONÁLNOM ROZVOJI - Tomáš Koniar // KLASTRY A KLASTROVÁ POLITIKA V ČR: AKTUÁLNÍ SITUACE A TRENDY - Josef Abrhám // PRACOVNÍ MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 - Marie Popovová // NIEKTORÉ ASPEKTY DEMOGRAFICKEJ DEPRESIE SLOVENSKA - Miloš Bačík // ZA VYŠŠIU KVALITU URBANISTICKEJ TVORBY NA SLOVENSKU - Juraj Silvan // SPOLOČNOSTI V NESTABILNOM PROSTREDÍ POTREBUJÚ PRUŽNE MENIŤ ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY - Ivan Kopernický // OD GENIA LOCI K VIZÍM O REGIONÁLNÍM ROZVOJI - Jaroslav Vencálek // VYUČOVANIE CUDZIEHO JAZYKA AKO JEDEN Z PREDPOKLADOV ÚSPEŠNEJ INTERKULTÚRNEJ A ODBORNEJ KOMUNIKÁCIE V KONTEXTE POZNATKOVÚ ORIENTOVANEJ SPOLOČNOSTI - Drahomíra Ondrová //
KULTURNĚGEOGRAFICKÉ ASPEKTY NÁRODNÍ JEDNOTY OSETŮ - Vladimír B aar // VÝZNAM POZNANIA PRI PRECHODE NA POZNATKOVO-ORIENTOVANÚ SPOLOČNOSŤ - Dagmar Hoscheková // DOSAHOVANIE KONKURENCIESCHOPNOSTI V KONTEXTE POZNATKOVO-ORIENTOVANEJ EKONOMIKY - Michal Dobrik. Lucia Rýsová

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC