Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.4) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 2., upr.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
103 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7368-754-0 (brož.)
Studijní texty
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra romanistiky
Obsahuje bibliografii na s. 100-101
000181862
OBECNÁ FONETIKA A FONOLOGIE -- I. Fonetika -- II. F o n o 1 o g i e -- A. Fonetické pojmy a termíny -- Hláska -- Hlasový začátek -- Kombinatorní změny při realizaci hlásek -- Asimilace -- Akomodace -- Slabika -- B. Fonologické pojmy a termíny -- Foném -- Distinktivní rysy -- Alofony (alófonos) fonetické varianty -- Opozice protiklady (oposiciones) -- Neutralizace a archifoném (neutralización y archifonema) -- FONETIKA A FONOLOGIE ŠPANĚLŠTINY -- I. FONEMATIKA -- A. Subsystém vokalických fonémů Realizace vokalických fonémů Kombinatorika vokalických fonémů Diftongy -- Triftongy Hiát -- Pravidla pro realizaci diftongů a hiátu -- Antihiátová tendence -- Sinéresis -- Sinalefa -- B. Subsystém konsonantických fonémů -- Realizace konsonantických fonémů -- Pozice a kombinatorika konsonantických fonémů -- Alofonie konsonantických fonémů Asimilace konsonantů Zesílení a oslabení artikulace Elize -- II. PŘÍZVUK (ACENTO) -- III. KVANTITA (CANTIDAD) -- IV. INTONACE (ENTONACIÓN) -- V. ARTIKULAČNÍ (FONICKÁ) BÁZE ŠPANĚLŠTINY -- VI. VÝSLOVNOST ŠPANĚLŠTINY V AMERICE -- A. Subsystém konsonantických fonémů -- B. Subsystém vokalických fonémů -- C. Suprasegmentální prvky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC