Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:36x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
246 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-684-1 (brož.)
ISBN 8026203275 (ebook)
ISBN 9788026203278 (ebook)
slovenština
Obsahuje bibliografii na s. 241-246
Popsáno podle tištěné verze
000181892
1 Didaktika jako věda -- 1.1 Didaktika vznik, vývoj, předmět zkoumání -- 1.2 Předmět obecné didaktiky -- 1.3 Vztah didaktiky k jiným vědám -- 2 Oborová didaktika ošetřovatelství -- 2.1 Didaktická hlediska edukace v ošetřovatelství -- 2.2 Fáze edukace v ošetřovatelství z didaktického hlediska -- 2.3 Edukace a evaluace v ošetřovatelství -- 2.4 Moderní edukace v ošetřovatelství -- 2.5 Druhy edukace v ošetřovatelství -- 3 Taxonomie cílů užívané v ošetřovatelské edukaci -- 3.1 Bloomova taxonomie cílů a jejich využití -- v ošetřovatelství -- 3.2 Niemierkova taxonomie -- 3.3 Kratwohlova taxonomie v afektivní oblasti -- 3.4 Taxonomie podle M. Simpsona v psychomotorické oblasti -- 3.5 Didaktické cíle edukace v ošetřovatelství -- 3.6 Základní pojmy v edukaci ošetřovatelství -- 4 Obsah vzdělání v předmětu ošetřovatelství -- 4.1 Obsah vzdělávání v předmětu ošetřovatelství -- 4.2 Funkční komponenty obsahu vzdělání v předmětu ošetřovatelství -- 4.3 Základní atributy vzdělávání v předmětu ošetřovatelství -- 5 Úloha ošetřovatelství při zachování a obnově zdraví -- 5.1 Odstranění stresových situací z výchovně-vzdělávacího procesu -- 5.2 Faktory napomáhající a bránící edukaci -- v ošetřovatelství -- 5.3 Didaktické dovednosti sester podporující kvalitu edukace v ošetřovatelství -- 6 Základní kompetence a povinnosti sester -- v ošetřovatelské edukaci -- 6.1 Projektové
kompetence sestry v edukaci -- 6.2 Realizační kompetence sestry v edukaci -- 6.3 Reflexivní kompetence sestry v edukaci -- 6.4 Písemné plánovací a realizační povinnosti sester -- v edukaci -- 6.5 Hodnocení (audit) edukace v ošetřovatelství -- 7 Koncepce vyučování -- 7.1 Koncepce vyučování v historickém průřezu -- 7.2 Moderní vyučovací koncepce -- 7.3 Alternativní vzdělávání a alternativní školy -- 8 Didaktické principy v ošetřovatelství -- 9 Didaktické metody v ošetřovatelství -- 9.1 Klasifikace didaktických metod -- 9.2 Determinace optimálního výběru didaktických metod v ošetřovatelství -- 9.3 Didaktické slovní metody v ošetřovatelství -- 9.4 Názorné didaktické demonstrační metody a metody pozorování -- 9.5 Didaktické metody podle logických postupů, aktivity a míry samostatnosti edukanta -- 9.6 Didaktické metody hodnocení a zpětné vazby -- v ošetřovatelství -- 9.7 Alternativní didaktické metody v ošetřovatelství -- 10 Didaktické formy edukace v ošetřovatelství -- 10.1 Edukace v ošetřovatelství z hlediska organizačních forem -- 10.2 Tvorba a druhy sociálních skupin v edukaci -- 10.3 Poruchy socializace a sociální interakce, asociální -- a antisociální chování -- 11 Didaktické prostředky a pomůcky při edukaci -- 11.1 Učební pomůcky v edukaci -- 11.2 Učební prostředky a jejich využití v edukaci -- 12 Výchovně-vzdělávací problémy v souvislosti -- s ošetřovatelstvím
-- 12.1 Metody výchovného působení v ošetřovatelství
(OCoLC)614284834
cnb002040333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC