Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Epocha, 2009
146 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7425-031-6 (váz.)
Erudica ; sv. 14
Obsahuje bibliografii na s. 144-156
000181893
l.Úvod -- 1.1. Proč potřebujeme hranice segmentů? -- 1.2. Co rozumíme pod pojmem „hranice"? -- 1.3. Fonetické rysy -- 1.3.1. Vlastní fonetické rysy -- 1.3.2. Nevlastní fonetické rysy -- 1.3.3. Hranice segmentu a rozložení hláskových rysů. 1.4. Metodologické a terminologické poznámky -- 2. Explozivy v intervokalické pozici -- 2.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 2.2. Vlastní fonetické rysy -- a základní pravidla pro segmentaci -- 2.3. Další pravidla pro segmentaci -- 2.4. Shrnutí -- 3. Intervokalické frikativy -- 3.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 3.2. Vlastní fonetické rysy -- a základní pravidla pro segmentaci -- 3.3. Další pravidla pro segmentaci -- 3.4. NI a /h/ „méně frikativní" frikativy -- 3.5. K segmentaci afrikát -- 3.6. Shrnutí -- 4. Intervokalické nazální konsonanty -- 4.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 4.2. Vlastní fonetické rysy ---
a základní pravidla pro segmentaci -- 4.3. Hranice v sekvenci vokál-nazála -- 4.4. Hranice v sekvenci nazála-vokál -- 4.5. Shrnutí -- 5. Intervokalické vibranty -- 5.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 5.2. Vlastní fonetické rysy -- a základní pravidla pro segmentaci -- 5.2.1. Segmentace podle kmitu jazyka -- 5.2.2. Rozšířená segmentace -- 5.3. Další pravidla pro segmentaci -- 5.4. Česká frikativní vibranta ř -- 5.5. Shrnutí -- 6. Intervokalické aproximanty -- 6.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 6.2. Vlastní fonetické rysy -- a základní pravidla pro segmentaci -- 6.2.1. Akustický přístup -- 6.2.2. Percepční přístup -- 6.3. Další pravidla pro segmentaci -- 6.4. Shrnutí -- 7. Intervokalická laterální alveolární aproximanta -- 7.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 7.2. Vlastní fonetické rysy -- a základní pravidla pro segmentaci ---
7.3. Další pravidla pro segmentaci -- 7.4. Shrnutí -- 8. Obstruenty různého způsobu artikulace -- 8.1. Uvedení do artikulačních a akustických vlastností -- 8.2. Vlastní fonetické rysy -- a základní pravidla pro segmentaci -- 8.3. Další pravidla pro segmentaci -- 8.4. Shrnutí -- 9. Sekvence obstruent-likvida -- 9.1. Konsonantické skupiny s [1] -- 9.2. Konsonantické skupiny s [r] -- 9.3. Shrnutí -- 10. Sekvence hlásek -- stejného způsobu artikulace -- 10.1. Spojení dvou exploziv -- 10.2. Spojení dvou frikativ -- 10.3. Shrnutí -- 11. Ráz před vokály na začátku slova -- 11.1. Ráz jako exploziva -- 11.2. Ráz jako třepená fonace, -- 11.3. Shrnutí -- 12. Začátek a konec promluvy -- 12.1. Iniciální hlásky -- 12.2. Finální hlásky -- 12.3. Shrnutí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC