Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Encyklopedie
Biografie
Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2009
369 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 20 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-86736-14-3 (Archiv města Brna ; váz.)
Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Ústavem pomocných věd historických a archivnictví
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Český a latinský text, německá resumé
000182013
DALIBOR HAVEL: UČITEL OČIMA ŽÁKA 12 VÝBOR Z BIBLIOGRAFIE MIROSLAVA FLODRA 22 FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA 30 SEZNAM ZKRATEK 40 -- CAMPANA -- DANA ZAPLETALOVÁ MARTIN HLOŽEK 44 -- DOKLADY STŘEDOVĚKÉ ZVONAŘSKÉ ČI KOVOLITECKÉ VÝROBY Z PEKAŘSKÉ ULICE V BRNĚ -- ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ 62 -- VELKÝ ZVON V KLADSKU A BRNĚNSKÝ ZVONAŘSKÝ ROD HAUBICŮ -- RADEK LUNGA 80 -- ČESKÁ KAMPANOLOGIE A DĚJINY ZVONAŘSTVÍ PO TŘICETI LETECH -- MARTIN WIHODA 120 -- SKROMNÉ PŘÍBĚHY. MORAVŠTÍ PŘEMYSLOVCI V PAMĚTI KLÁŠTERNÍCH SKRIPTORIÍ -- DALIBOR HAVEL 136 -- K BENEDIKTINSKÉMU SKRIPTORIU V KLÁŠTERNÍM HRADISKU U OLOMOUCE VE 12. STOLETÍ. METODICKÁ SONDA -- HELENA KRMIČKOVÁ 178 -- PABĚRKY Z RUKOPISŮ UNIVERZITNÍCH -- HANA PÁTKOVÁ 212 -- PRIVILEGIA NA VEDENÍ MĚSTSKÝCH KNIH V PODDANSKÝCH MĚSTECH POHUSITSKÝCH ČECH -- STANISLAV PETR 2l8 -- SPOR MEZI KOLEGIÁTNÍ KAPITULOU SV. PETRA A PAVLA V BRNĚ A KLÁŠTEREM -- V KOMÁROVĚ. ZAPOMENUTÁ EPIZODA Z DĚJIN BENEDIKTINSKÉHO PROBOŠTSTVÍ -- V KOMÁROVĚ V POZDNÍM STŘEDOVĚKU -- LIBOR JAN 248 -- MILOTA Z DĚDIC. ZPRÁVA O VĚRNÉ SLUŽBĚ A MÝTU O ZRADĚ -- JIŘÍ MITÁČEK 266 -- K OTÁZCE MĚŠŤANSKÉHO ŽIVLU V HIERARCHII ČESKÉ ŘÁDOVÉ PROVINCIE ŘÁDU JOHANITŮ V PŘEDHUSITSKÉM OBDOBÍ -- VERONIKA WIHODOVÁ 284 -- PERSLA BÍLÁ A JEJÍ DĚDICOVÉ, ANEB „BANKROT" JEDNÉ RODINY (PŘÍSPĚVEK K BRNĚNSKÉ TOPOGRAFII) -- KAREL MLATEČEK 308 -- VYŠKOV NA POČÁTKU 15. STOLETÍ -- TOMÁŠ STERNECK 322 -- „DĚTEM SVÝM, KROM MANŽELSTVÍ ZPLOZENÝM, LEGITIMACÍ VYJEDNAL" K URBANIZACI ŠLECHTICKÝCH LEVOBOČKŮ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC