Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Maxdorf, c2010
223 s. : il. ; 23 cm + errata

ISBN 978-80-7345-206-3 (váz.)
Jessenius
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000186763
Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- na krční páteři -- Anatomické a vývojové připomínky -- Biomechanika -- Funkční anatomie -- Vývoj poruch -- Operační léčba -- Metodika -- Léčebná rehabilitace -- Výsledný stav -- Doporučení a rady -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v ramenním kloubu -- Úvod -- Klouby ramenního pletence -- Svaly ramenního pletence -- Biomechanické hledisko uspořádání ramenního pletence -- Ramenní kloub a revmatické onemocnění -- Revmatochirurgické výkony u ramenního kloubu -- Fyzioterapie po revmatochirurgických výkonech u ramenního kloubu -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v loketním kloubu -- Funkční anatomie loketního kloubu -- Funkce loketního kloubu -- Destrukce a deformity loketního kloubu způsobené revmatickým -- (zánětlivým) procesem -- Revmatochirurgie loketního kloubu ---
Fyzioterapeutický postup po totální endoprotéze loketního kloubu -- Shrnutí -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v zápěstním kloubu -- Funkční anatomie zápěstního kloubu -- Kinetika zápěstí -- Revmatické deformity zápěstí -- Chirurgické výkony v oblasti zápěstí -- Fyzioterapeutické postupy u preventivních výkonů -- Fyzioterapeutické postupy u výkonů rekonstrukčních -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v kloubech ruky -- Anatomie a funkce ruky -- Kinetika ruky -- Postižení MCP, PIP a DIP kloubů a měkkých tkání revmatickým procesem -- Postižení flexorových a extenzorových šlach -- Preventivní výkony -- Rekonstrukční výkony -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v kyčelním kloubu -- Úvod -- Revmatochirurgické výkony u kyčelního kloubu -- Anatomie kyčelního kloubu -- Operační postupy ---
Rehabilitace po totálních endoprotézách kyčelních kloubů -- u revmatických pacientů -- Fyzioterapie po aloplastice kyčelního kloubu -- Cvičení po totální endoprotéze kyčelního kloubu -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v kolen ním kloubu , -- Úvod -- Revmatochirurgické výkony u kolenního kloubu -- Anatomie kolenního kloubu -- Pohyby v kolenním kloubu -- Operační technika -- Rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v hlezenním kloubu -- Anatomie hlezenního kloubu -- Funkce hlezenního kloubu -- Biomechanika hlezenního kloubu -- Vývoj deformit hlezenního kloubu -- Chirurgické výkony v oblasti hlezenního kloubu -- Postupy fyzioterapie po synovektomii hlezenního kloubu -- Postupy fyzioterapie po artrodéze hlezenního kloubu -- Postupy fyzioterapie po aloplastice hlezenního kloubu ---
Příklad cvičební jednotky po revmatochirurgických zákrocích -- v hlezenním kloubu -- Doplňková fyzikální terapie po revmatochirurgických výkonech -- v oblasti hlezenního kloubu -- Doporučení pro pacienty po aloplastice hlezenního kloubu -- Fyzioterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- v kloubech nohy -- Anatomie nohy -- Funkce nohy -- Biomechanika nohy a dolní končetiny -- Vývoj deformit v oblasti nohy -- Chirurgické výkony v oblasti revmatické nohy -- Postupy fyzioterapie po artrodézách v talonavikulárním, -- talokalkaneárním a kalkaneokuboidním kloubu -- Postupy fyzioterapie po resekčních operacích v metatarzofalangeálních -- kloubech nohy -- Příklad cvičební jednotky po resekčních operacích -- metatarzofalangeálních kloubů -- Doporučení pro pacienty po resekčních operacích -- metatarzofalangeálních kloubů -- Artrodéza metatarzofalangeálního kloubu palce ---
9.11 Resekční operace u metatarzofalangeálního kloubu palce -- 9.12 Postupy fyzioterapie po aloplastikách a hemiplastikách metatarzofalangeálního kloubu palce -- 9.13 Doporučení pro pacienty po operacích metatarzofalangeálního kloubu palce -- 9.14 Postupy fyzioterapie po operacích kladívkového prstu -- 10 Fyzioterapeutické postupy při komplikacích -- po revmatochirurgických výkonech -- 10.1 Úvod -- 10.2 Nejčastější komplikace po revmatochirurgických výkonech -- 10.3 Fyzioterapeutické postupy při poškození periferního nervu -- 10.4 Perioperační poškození cév a kostí -- 10.5 Postupy fyzioterapie při vzniku infektu implantátu -- 10.6 Postupy fyzioterapie při komplikovaném hojení pooperační rány -- 10.7 Postupy fyzioterapie při časné luxaci implantátu -- 10.8 Postupy fyzioterapie při tromboflebitidě -- 10.9 Postupy fyzioterapie při vzniku sekundárního lymfedému ---
10.10 Postupy fyzioterapie při uvolnění implantátu způsobeném otěrem endoprotézy -- 10.11 Postupy fyzioterapie při periprotetických frakturách -- 11 Ergoterapeutické postupy po revmatochirurgických výkonech -- 11.1 Úvod -- 11.2 Definice ergoterapie -- 11.3 Cíl ergoterapie -- 11.4 Rozdělení ergoterapie -- 11.5 Ergoterapeutický proces -- 11.6 Ergoterapie po revmatochirurgických výkonech -- 11.7 Závěr -- 12 Doporučené druhy ortéz používaných po revmatochirurgických výkonech -- 12.1 Úvod -- 12.2 Indikace k nakládání ortéz -- 12.3 Ortézy pro horní končetinu po revmatochirurgických výkonech -- 12.4 Ortézy pro dolní končetinu po revmatochirurgických výkonech -- 12.5 Ortézy trupové po revmatochirurgických výkonech na krční páteři -- 13 Možnosti objektivizace výsledků rehabilitační péče -- po revmatochirurgických operacích -- 13.1 Úvod -- 13.2 Evidence Based Medicine (EBM) -- 13.3 Klinické studie ---
13.4 Zhodnocení významu Evidence Based Medicine -- 14 Farmakoterapie pacientů s revmatickými onemocněními -- v perioperačním období -- 14.1 Úvod -- 14.2 Úprava medikace v perioperačním období -- 14.3 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC