Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:101x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
220 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-587-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 219-220
000186777
Úvod -- Co je typologie MBTI? -- 1 Dimenze osobnosti -- 1.1 První vhled do typologické terminologie -- 1.2 Dimenze osobnosti a jejich projevy v chování člověka -- 1.2 .1 Extraverze a introverze -- 1.2 .2 Smysly a intuice -- 1.2 .3 Myšlení a cítění -- 1.2 .4 Usuzování a vnímání -- 2 Dynamika typu a jeho vývoj v průběhu života -- 2.1 Dynamika typu -- 2.1.1 Dominantní funkce -- 2.1.2 Sekundární funkce -- 2.1.3 Třetí a čtvrtá funkce -- 2.1.4 Jak určit pořadí mentálních procesů? -- 2.2 Vývoj typu v průběhu života -- 3 Přínosy používání typologie MBTI -- 3.1 Porozumění vlastní osobnosti -- 3.2 Porozumění lidem kolem nás -- 4 Často kladené otázky, výhrady a rizika používání teorie typů -- 4.1 „Typologie není nic jiného než škatulkování" -- 4.2 Jsou typy totéž co povahové rysy? -- 4.3 Může dotazník odhalit náš skutečný typ? Nemůže nám příště vyjít úplně jiný typ? -- 4.4 Lze vůbec spolehlivě určit naše preference v rámci jednotlivých dimenzí? -- 5 Dimenze osobnosti u dětí -- 5.1 Extraverze x introverze -- 5.1.1 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově introvertních dětí -- 5.1.2 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově extravertních dětí -- 5.2 Smysly a intuice -- 5.2.1 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově smyslových dětí -- 5.2.2 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově intuitivních dětí -- 5.3 Myšlení a cítění -- 5.3.1 Chyby, kterých se dopouštíme ve
výchově dětí s převahou myšlení -- 5.3.2 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově dětí s převahou cítění -- 5.4 Usuzování a vnímání -- 5.4.1 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově dětí s převahou vnímání -- 5.4.2 Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově dětí s převahou usuzování -- 5.4.3 Strategie vyhovující oběma typům -- 6 Vývoj typu v dětství -- 6.1 Vývoj dimenzí -- 6.2 Vývoj typu a výchova -- 7 Typy temperamentu -- 7.1 Porovnání typů temperamentu z hlediska hodnot, -- které vyznávají -- 7.2 Projevy temperamentu v dětském věku -- 7.2.1 Apollonské děti malí „idealisté" NF -- 7.2.2 Prometheovské děti malí „racionálové"-NT -- 7.2.3 Dionýsovské děti malí „hráči" SP -- 7.2.4 Epimetheovské děti malí „strážci" SJ -- 7.3 Porovnání temperamentů v dětství podle klíčových charakteristik -- 7.4 Rodič a dítě -- 8 Využití typologie MBTI v rámci pedagogicko-psychologické diagnostiky -- 8.1 Matěj (6 let) -- 8.2 Daniel (13 let 7. třída základní školy) -- 9 Dimenze osobnosti ve škole jak je zohledňovat -- a rozvíjet? -- 9.1 Co všechno můžeme vidět jako učitelé v chování a způsobu práce žáků? -- 9.2 První vhled do projevů jednotlivých dimenzí ve výuce -- 9.3 Řízení třídy a učení žáků s ohledem na diferenciaci podle dimenzí osobnosti -- 9.3.1 Extravertní a introvertní žáci ve škole -- 9.3.2 Smysloví a intuitivní žáci ve škole -- 9.3.3 Žáci
s převahou myšlení a cítění ve škole -- 9.3.4 Žáci s převahou usuzování a vnímání ve škole -- 9.4 Typ osobnosti a poruchy učení -- 10 Závěrečná kazuistika možnost vyzkoušet si, -- co jste se naučili -- Magda, 6. třída základní školy -- Typologická sonda do osobnosti Magdy -- 11 -- Závěr
(OCoLC)649799073
cnb001964623

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC