Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

jane austen (@@20120415@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:55x 
BK
EB
3. vyd.
Praha : Portál, 2010
220 s. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-709-1 (brož.)
ISBN 8026202821 (ebook)
ISBN 9788026202820 (ebook)
Psychologie
Obsahuje bibliografii na s. 199-211, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000186785
Část první -- TEORETICKÉ ZÁKLADY -- 1 Vymezení interkulturní psychologie -- 1.1 Terminologické označení -- 1.2 Definice disciplíny -- 1.3 Vývoj a současný stav disciplíny -- 1.4 Oblasti aplikací -- 2 Související vědecké disciplíny -- 2.1 Etnopsychologie a sociální psychologie -- 2.2 Sociologie -- 2.3 Etnologie a etnografie -- 2.4 Kulturní antropologie a psychologická antropologie , -- 2.5 Etnolingvistika, sociolingvistika, pragmatika -- 2.6 Demografie -- 2.7 Historická věda -- 2.8 Politologie a mezinárodní právo -- 3 Základní pojmy interkulturní psychologie -- 3.1 Kultura, akulturace, asimilace -- 3.2 Etnikum, etnicita, etnické vědomí -- 3.3 Národ, národnost, národnostní menšina -- 3.4 Rasy, rasismus -- 3.5 Stereotypy a předsudky -- 4 Informační zdroje, výzkumná centra, představitelé interkulturní psychologie -- 4.1 Vědecké časopisy -- 4.2 Monografie, sborníky, encyklopedie -- 4.3 Výzkumná centra a významní představitelé oboru , -- Část druhá -- VÝZKUMNÉ POLE INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGIE -- 5 Komparace psychologických charakteristik kultur, etnik a národů -- 5.1 Interkulturní rozdíly v hodnotách -- 5.2 Srovnávání individualistických a kolektivistických kultur -- 5.3 Interkulturní komparace morálky -- 5.4 Interkulturní rozdíly v postojích k lásce -- a k sexuálnímu obtěžování -- 6 Psychologické problémy akulturace a adaptace -- 6.1 Akulturační preference imigrantů -- 6.2 Postoje k adaptaci
imigrantů v hostitelských zemích -- 6.3 Akulturační stres a etnická identita -- 7 Předsudky a stereotypy týkající se etnik, národů a ras -- 7.1 Vznik a vývoj etnických a rasových předsudků -- 7.2 Redukce předsudků: hypotéza kontaktu -- 7.3 Národní a etnické stereotypy -- 8 Kulturní, etnická, národní identita -- 8.1 Primordiální a instrumentální identita -- 8.2 Vztah národní identity a evropské identity -- 8.3 Národní charakter -- 8.4 Národní autoportrét -- 9 Psychologie českého etnika -- 9.1 Česká národní povaha -- 9.2 Autostereotypy Čechů a stereotypy cizinců o Češích -- 9.3 Stereotypy Čechů o jiných národech -- 10 Jazyk a komunikace v interkulturním aspektu -- 10.1 Emoce a zdvořilost v jazycích a kulturách -- 10.2 Maskulinita a feminita jako interkulturní dimenze -- 10.3 Etnofaulismy -- 10.4 Interkulturní dimenze v komunikaci -- Část třetí -- APLIKACE INTERKULTURNÍ PSYCHOLOGIE -- 11 Edukace (výchova a vzdělávání) -- 11.1 Interkulturní rozdíly v rodinné výchově -- a socializaci dětí -- 11.2 Interkulturní rozdíly v procesech a výsledcích školního vzdělávání -- 12 Interkulturní faktory ve zdravotní péči -- 13 Vztahy a konflikty mezi etniky a národy -- 13.1 Animozita etnik a národů -- 13.2 Vztahy mezi malými a velkými národy -- 13.3 Interkulturní odlišnosti v negociačním chování etnik a národů -- 14 Nové poznatky a aplikace -- v interkulturní psychologii -- 14.1 Vývoj Hofstedeho
teorie kulturních dimenzí -- a její kritika -- 14.2 Interkulturně psychologické výzkumy rodin -- a kultura imigrantů -- 15 Interkulturní komunikace: -- reálný fenomén a jeho vědecká reflexe -- 15.1 Některé aplikace teorie a výzkumů -- interkulturní komunikace
(OCoLC)614277585
cnb002029562

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC