Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

co jsou sociální nerovnosti (@@20120829-11:24:16@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010
113 s. : il., mapy ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-763-2 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Obsahuje bibliografie
000186788
1. Vlastivěda jako propedeutika geografie -- 1.1 Základní geografické pojmy -- 1. 2 Lokální a regionální problematika ve vlastivědě -- 1. 3 Putujeme po České republice -- 1. 4 Seznámení s Evropou a světem -- 1. 4.1 Povrch a vodstvo Evropy -- 1.4.2 Jednotlivé evropské státy -- 1. 4.3 Naši sousedé -- 2. Vlastivěda jako propedeutika historie -- 2.1 Křesťanství jako základ evropské civilizace -- 2.1.1 Řecká filozofie a řecký polyteismus -- 2.1.2 Starověký Řím a jeho božstva -- 2. 1.3 Judaismus monoteistické náboženství v Judei historie Izraele -- 2. 1.4 Život a smrt Ježíše Krista Nazaretského -- 2.1.5 Pronásledování prvních křesťanů na území Říma -- 2. 1.6 Šíření křesťanství ve starověkém Římě -- 2. 1.7 Rozsah křesťanského mnišství zakládání klášterů -- 2. 1.8 Dělení křesťanské církve -- 2. 2 Základní pojmy pro vyučování tématu Obrázky z českých dějin -- 2.2.1 Staří Slované ---
2. 2.2 Státní útvary na našem území -- 2.2 3 Počátky křesťanství v naší zemi -- 2. 2.4 Šlechta ve středověku -- 2. 2.5 Středověká vzdělanost -- 2. 2 6 Poddaní -- 2. 2.7 Města ve středověku -- 2.2.8 Protireformace u nás -- 2. 2.9 Habsburkové na českém trůně -- 2.3 Základní pojmy pro vyučování tématu Obrázky z novějších českých dějin -- 2. 3.1 Protireformace v Čechách -- 2. 3.2 Osvícenství v Čechách -- 2. 3.3 Národní obrození první polovina 19. stol -- 2. 3.4 Druhá polovina 19. století -- 2. 3.5 První světová válka -- 2. 3.6 Život v první Československé republice -- 2. 3.7 Druhá světová válka -- 2. 3.8 Československo v 1. 1945 1989 -- 2. 4 Jak na vyučování vlastivědy jako propedeutiky pro vyučování historie? -- 2. 4.1 Vztah žáků k vyučovacímu předmětu vlastivěda v dnešní škole -- 2 4.2 Výuka vlastivědy v integrovaných tematických blocích ---
2 4.3 Několik poznámek k vyučování vlastivědy jako propedeutiky dějepisu -- Přílohy: -- 1. Regionální problematika Hlučínsko -- 2. Regionální problematika Těšínsko
(OCoLC)641507633
cnb002095655

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC