Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:21x 
BK
2. vyd.
Ostrava : Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
125 s. ; 30 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7368-470-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 101-104
000186789
1 POJETÍ ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ -- 2 SUBJEKTY A JEJICH SPOLUPRÁCE V ODBORNÉM PRAKTICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ -- 2. 1 Vysoká škola -- 2. 2 Místa odborné praxe -- 2. 3 Studující -- 3 ROLE MENTORA ODBORNÉ PRAXE -- 3. 1 Objasnění pojmů -- 3. 2 Mentor odborné praxe v sociální práci -- 3. 2. 1 Změna role sociálního pracovníka na mentora -- 3. 2. 2 Obecné požadavky na osobu mentora -- 3. 2. 3 Funkce mentora -- 3. 3 Mentoring odborné praxe sociální práce -- 3. 3. 1 Zásady efektivního mentoringu -- 3. 4 Doporučení ke zvýšení efektivity práce mentora -- 3. 5 Úkoly a podněty pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 4 FÁZE ODBORNÉ PRAXE -- 5 PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ODBORNÉ PRAXE -- 5. 1 Příprava místa praxe -- 5. 2 Příprava mentora -- 5. 3 Podnět pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 6 ZAHÁJENÍ ODBORNÉ PRAXE -- 6. 1 Smlouva o zajištění odborné praxe -- 6. 2 Plán učení -- 6. 3 Orientace v místě praxe -- 6. 4 Efektivní mentoring -- 6. 5 Vztah mezi mentorkou a studentkou -- 6. 6 Úkoly pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 7 PRŮBĚH ODBORNÉ PRAXE -- 7. 1 Zkušenostní učení na praxi -- 7. 2 Nástroje mentora při vzdělávání studujících -- 7. 3 Propojování teorie a praxe sociální práce v rámci odborné praxe -- 7. 4 Reflexe a hodnocení odborné praxe -- 7. 4. 1 Efektivní zpětná vazba -- 7. 4. 2 Formy reflexe a hodnocení -- 7. 5 Úkoly pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 8 UKONČENÍ ODBORNÉ PRAXE
-- 8. 1 Organizační a vzdělávací aspekty ukončení odborné praxe -- 8. 1. 1 Doporučení pro efektivní závěrečné hodnocení odborné praxe -- 8. 1. 2 Formy závěrečného hodnocení odborné praxe -- 8. 2 Emoční aspekty při ukončování odborné praxe -- 8. 3 Úkoly a podněty pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 9 SPECIFICKÉ SITUACE PŘI VÝKONU ODBORNÉ PRAXE -- 9. 1 Rozbor konkrétních problémů -- 9. 2 Doporučení pro řešení problémů a etických otázek v rámci odborné praxe -- 9. 3 Úkoly a podněty pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 10 VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH, STYLY UČENÍ -- 10. 1 Vzdělávání dospělých -- 10. 2 Styly učení -- 10. 2. 1 Vizuální, sluchový a pohybový styl učení -- 10. 2. 2 Styly učení dle Kolbova cyklu -- 10. 2. 3 Styl učení mentorky a studujících -- 10. 3 Úrovně učení -- 10. 4 Úkoly a podněty pro rozvoj dovedností v mentoringu -- 11 PRÁVNÍ ASPEKTY ODBORNÉ PRAXE -- 11. 1 Obecná východiska -- 11. 2 Zákony ovlivňující výkon odborné praxe -- 11. 3 Práva a povinnosti jednotlivých subjektů -- 11. 4 Odpovědnost za škodu při odborné praxi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC