Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

velký sociologický slovník (@@20120830-16:33:08@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:82x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010
252 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7368-751-9 (brož.)
Studijní texty
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra historie
Obsahuje bibliografie
000186791
(1) Co jsou hospodářské dějiny? -- Spor o definici (9) Hospodářské dějiny: most mezi obory nebo obor mezi obory? (12) Pokles zájmu o hospodářské a sociální dějiny v soudobé historiografii (1.7) Základní literatura (19) -- (2) Stručný nástin historiografie hospodářských dějin českých zemí -- Počátky (22) Mezi dvěma světovými válkami (25) Hospodářská historiografie pod vlivem marxismu (31} Německá hospodářská historiografie v českých zemích do roku 1945 (39) Základní literatura (45) -- (3) Modernizace -- Modernizace a modernizační teorie (48) Modernizační teorie -- a dějiny (53) Kritika aplikace modernizačních teorií na dějiny (62) -- Základní literatura (63) -- (4) Kapitalismus ano nebo ne? -- Dějiny slova „kapitalismus" (65) Pokusy o definování (67) Geneze, dimenze času a prostoru (76) Základní literatura (80) -- (5) Sekundární sektor ---
První stadium (83) Druhé stadium (84) Třetí stadium (85) Čtvrté stadium (89) Základní literatura (102) -- (6) Protoindustrializace -- Definice (104) Místo protoindustrializace v historickém procesu (108) Protoindustrializace a změny populačních zvyklostí (111)-Některé socio-strukturní aspekty protoindustrializace (114)-Protoindustrializace versus industrializace. Kontinuita nebo diskontinuita? (116) Paradigma protoindustrializace v pohybu (122) Základní literatura (124) -- (7) Průmyslová revoluce -- Geneze pojmu (128) Spor o definici. Co je průmyslová revoluce? (130) Místo průmyslové revoluce v historickém vývoji (137)-Typologie průmyslových revolucí (143) Hlasy pochybovačů aneb -- pokusy o reinterpretaci průmyslové revoluce (148) „The Long Road to the Industrial Revolution" čili dlouhá cesta k průmyslové revoluci (152) Exkurz: Rostowowa stádia hospodářského růstu (1 55)-Základní literatura (158) -- (8) Průmyslová oblast ---
Definice (161) Typologie hospodářských oblastí (163) Průmyslová oblast (165) Exkurz 1: Teorie lokalizace průmyslu Alfreda Webera (171) Exkurz 2: Teorie pólů rozvoje Francoise Perrouxe (176)-Základní literatura (178) -- (9) Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu -- Postavení a funkce podnikatelstva v dějinách (181) Spor o definici (185) Pokusy o typologii podnikatelstva (192) Potřeba analýzy struktur podnikatelstva (203) Metoda kolektivní biografie a její aplikace ve výzkumu sociální skupiny podnikatelstva (208) Základní literatura (216) -- (10) Dějiny podniků a podnikání -- Předmět studia, vztah dějin podnikání k obecným hospodářským dějinám (220) Vývoj dějin podniků a podnikání ve světě a v českých zemích (228) Základní literatura (237) -- Seznam základní literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC