Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Výzkumný ústav pedagogický, 2010
161 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87000-36-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 154-159
Anglické resumé
000186925
OBSAH // ÚVODEM // KURIKULÄRNÍ REFORMA-UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY // 1.1 Kurikulární reforma - pokus o vymezení pojmu // 1.2 Kurikulární reforma - analýza vzdělávací politiky // 1.2.1 Nové ideje do škol // 1.2.2 Implementace kurikulární reformy // 1.3 Kurikulární reforma - pohledy pedagogického výzkumu // 1.3.1 Klíčové kompetence - pojem vznikající, unikající, podněcující... // 1.3.2 ? problému implementace kurikulární reformy // 1.3.3 Obeznámenost s reformními záměry // 1.3.4 Postoje ke kurikulární reformě // 1.3.5 Reformováni v rámci vybraných vzdělávacích oblastí či oborů // 1.3.6 Shrnutí a zhodnocení realizovaných výzkumů // VÝZKUM KVALITNÍ ŠKOLA - PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU // 2.1 Kurikulární reforma - pokus o výzkumné uchopení // 2.1.1 Problém s vymezením klíčových pojmů // 2.1.2 Návrh vlastního terminologického řešení // 2.2 Koncepce a metodologie výzkumu Kvalitní škola // 2.2.1 Metodologická východiska // 2.2.2 Pojetí a funkce výzkumu // 2.2.3 Cíle výzkumu // 2.2.4 Operacionalizace výzkumných problémů // 2.2.5 Design výzkumu // 2.3 Řízené rozhovory jako součást výzkumu Kvalitní škola // 2.3.1 Vytváření scénáře řízeného rozhovoru // 2.3.2 Sběr dat - realizace rozhovorů // 2.3.3 Analýza dat - zpracováni a vyhodnocení rozhovorů // VÝSLEDKY - VYHODNOCENÍ ROZHOVORŮ // 3.1 Ideje a cíle kurikulární reformy // 3.1.1 Co se reformuje a proč // 3.1.2 Dilemata kurikulární
reformy aneb změny vítané, změny obávané // 3.2 Implementace kurikulární reformy // 3.2.1 Přizváni ? tvorbě kurikula aneb o roli pilotních gymnázií // 3.2.2 Role dalších aktérů aneb o (ne)naplněném očekávání // 3.2.3 Nositelství reformy se rozšiřuje... // 6 // a // 9 // 10 // 11 // 13 // 15 // 15 // 19 // 21 // 22 // 27 // 28 // ? // 31 // 31 // 33 // 35 // 35 // 36 // 40 // 40 // 44 // 48 // 48 // 50 // 50 // ? // 52 // 52 // 54 // 58 // 59 // 62 // 65 // 3.3 // Podpora reformy // 3.3.1 Morální podpora a její zdroje // 66 // 66 // 3.3.2 Materiální podpora 68 // 3.3.3 Metodická podpora a její zdroje 75 // 3.3.4 Podpora reformě formou kvalitní evaluace 82 // 3.3.5 Jiné problémy v podpoře reformy 83 // 3.4 Kurikulární reforma a možnosti rozvoje a profilace školy 84 // 3.4.1 Vytváření profilace gymnázií v ŠVP 84 // 3.4.2 Význam profilace pro gymnázia 88 // 3.5 Učitel a kurikulum: ? personálním faktorům reformy 90 // 3.5.1 Personální faktory ovlivňující implementaci reformy 90 // 3.5.2 Personální faktory ovlivňující práci podle ŠVP 98 // 3.6 Kurikulární vlivy na tvorbu ŠVP 100 // 3.6.1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 101 // 3.6.2 Dřívější osnovy 104 // 3.6.3 Učebnice 106 // 3.6.4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 107 // 3.6.5 Katalogy maturitních požadavků 108 // 3.6.6 Problémy tvorby ŠVP 109 // 3.7 Školní vzdělávací program a realizace výuky 110 // 3.7.1 Realizované
kurikulum a nebezpečí formalismu 110 // 3.7.2 Vazba mezi programem a jeho realizací 111 // 3.7.3 Plánování výuky - tematické plány 112 // 3.7.4 Organizační a personální podmínky realizace ŠVP 115 // 3.7.5 Konkurence, nebo spolupráce mezi obory? 119 // 3.7.6 Materiální a finanční podmínky realizace ŠVP 122 // 3.8 Realizace vzdělávacího obsahu ve výuce a klíčové kompetence 124 // 3.8.1 Kompetence jako výzva ? reflexi výuky 124 // 3.8.2 Nejasnosti kolem kompetencí 128 // 3.8.3 Nesnáze s terminologií a s formulacemi 130 // 3.8.4 Na cestě ? reflektivní praxi 131 // 3.9 Evaluace a její význam v kurikulární reformě 132 // 3.9.1 Evaluace a autoevaluace 133 // 3.9.2 Výstupy a jejich evaluace 136 // 3.9.3 ? metodice evaluace 137 // 3.9.4 Vazba evaluace na vzdělávací programy 138 // // 4.1 Shrnutí výzkumných nálezů 140 // 4.2 Diskuze a závěry 146 // SUMMARY 151 // LITERATURA 154 // 0 AUTORECH 160

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC