Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Povídky
Budapest : KultúrPont, 2007
514 s. ; 24 cm

ISBN 978-963-87094-7-9 (váz.)
více jazyků
Část. český, maďarský, polský, slovenský a anglický text
000186926
Contents - Obsah - Tartalom - Spis tresci - Obsah // Foreword... 11 // Předmluva... 13 // Elôszó ... 15 // Przedmowa ... 17 // Predslov... 19 // ANTOLOGIE K4 K ČEŠTINĚ // Čeští autoři // Jan Balabán: Hořící dítě...25 // Stanislav Beran: Jako když rozsekneš starý pařez...33 // Jáchym Topol: Výlet k nádražní hale ...39 // Maďarští autoři // Lajos Parti Nagy: Mimořádná událost (Přeložil Lukáš Benda)...46 // Szilárd Podmaniczky: Ohromný Mikuláš (Přeložil Lukáš Benda) ...53 // Margit Halászová: Balada o paní Sáře (Přeložil Lukáš Benda) ...58 // György Spiró: Poklad (Přeložil Lukáš Benda) ...61 // Polští autoři // Pawel Huelle: Stěhování (Přeložila Iva Kratochvílová)...68 // Olga Tokarczuková: Profesor Andrews ve Varšavě // (Přeložila Iva Kratochvílová)...78 // Daniel Odija: Dům a nejen ten (Přeložila Iva Kratochvílová) ...88 // Slovenští autoři // Karol D. Horváth: Hra (Přeložil Ivory Rodriguez)...94 // Márius Kopcsay: Složitý barevný příběh (Přeložil Miroslav Zelinský)...99 // Uršuľa Kovalyk: Měsíčnice (Přeložil Ivory Rodriguez) ... 112 // 5 // Contents - Obsah - Tartalom - Spis tresci - Obsah // A V4 ANTOLÓGIA MAGYARUL □ // Cseh szerzôk // Jan Balabán: A lángoló gyermek (Csoma Borbála fordítása) 121 // Stanislav Beran: Ahogy kettéhasítod a vén tuskót // (Csoma Borbála fordítása) 128 // Jáchym Topol: Kirándulás a pályaudvarra (Csoma Borbála fordítása)
. . . ... 137 // Magyar szerzôk // Parti Nagy Lajos: Rendkivüli esemény... 144 // Podmaniczky Szilárd: Rettentô Mikuláš... 150 // Halász Margit: Sári néni balladája ... 155 // Spiró Gyôrgy: A kincs ... 158 // Lengyel szerzôk // Pawel Huelle: Kôltôzkôdés (Kertész Noémi fordítása) ... 165 // Olga Tokarczuk: Andrews professzor Varsóban (Pálfalvi Lajos fordítása) ... 175 Daniel Odija: Fatelep (Keresztes Gáspárfordítása)... 186 // Szlovák szerzôk // Karol D. Horváth: Játék (Hizsnyai Tóth Ildikófordítása)... 192 // Márius Kopcsay: Egy színes-szôvevényes tôrténet // (Hizsnyai Tóth Ildikó fordítása)... 197 // Uršuľa Kovalyk: Holdboszorka (Hizsnyai Tóth Ildikó fordítása)...211 // 6 // Contents - Obsah - Tartalom - Spis tresci - Obsah // ANTOLÓGIA V4 PO POLSKU // Czescy autorzy // Jan Balabán: Dzieci? рKKцсe (Przeložyla Joanna Oždziňska) ... 219 // Stanislav Beran: Jak wtedy, gdy rozwalisz starý pien // (Przeložyla Joanna Oždziňska) ...226 // Jáchym Topol: Wycieczka do hali dworcowej (Przeložyl Marcin Babko) . . . 234 // W gierscy autorzy // Lajos Parti Nagy: Wydarzenie nadzwyczajne // (Przeložyla Jolanta Jarmolowicz)...241 // Szilárd Podmaniczky: Straszny Mikolaj (Przeložyla Jolanta Jarmolowicz) . . . 248 // Margit Halász: Ballada o pani Sári (Przeložyla Jolanta Jarmolowicz) ...253 // Gyôrgy Spiró: Skarb (Przeložyla Jolanta Jarmolowicz)...257 // Polscy autorzy // Pawel Huelle: Przeprowadzka...264 // Olga Tokarczuk:
Profesor Andrews w Warszawie ...275 // Daniel Odija: Dom i nie tylko...285 // Slowaccy autorzy // Karol D. Horváth: Gra (Przeložyla Joanna Oždziňska)...291 // Márius Kopcsay: Barwna skomplikowana história // (Przeložyla Joanna Oždziňska) ...297 // Uršuľa Kovalyk: Miesiqcznica (Przeložyla Joanna Oždziňska) ...311 // ANTOLÓGIA V4 V SLOVENČINE // Českí autori // Jan Balabán: Horiace dieťa (Preložila Viera Prokešová)...319 // Stanislav Beran: Ako keď pretneš starý peň (Preložila Viera Prokešová) ... 326 Jáchym Topol: Výlet k staničnej hale (Preložila Viera Prokešová)...334 // Maďarskí autori // Lajos Parti Nagy: Mimoriadna udalosť (Preložila Renáta Deáková)...340 // Szilárd Podmaniczky: Príšerný Mikuláš (Preložila Renáta Deáková) ...347 // Margit Halászová: Balada o súdružke Sáre (Preložila Renáta Deáková) ... 352 Gyôrgy Spiró: Poklad (Preložila Renáta Deáková)...356 // Poľskí autori // Pawel Huelle: Sťahovanie (PreložilJozef Marušiak)...363 // Olga Tokarczuková: Profesor Andrews vo Varšave (Preložil Jozef Marušiak) . 373 Daniel Odija: Dom a nielen dom (Preložil Jozef Marušiak)...383 // Slovenskí autori // Karol D. Horváth: Hra ...389 // Márius Kopcsay: Zložitý farebný príbeh...394 // Uršuľa Kovalyk: Mesačnica...407 // V4 ANTHOLOGY IN ENGLISH // m // Czech authors // Jan Balabán: A Child on Fire (Translated by Ivory Rodriguez) ...415 // Stanislav Beran: Just Like Slicing an Old Tree Stump in
Two // (Translated by Ivory Rodriguez)...422 // Jáchym Topol: A Trip to the Train Station (Translated by Alex Zucker) ... 431 // Hungarian authors // Lajos Parti Nagy: Unusual Incident (Translated by Ralph Berkin) ...438 // Szilárd Podmaniczky: Scary Santa (Translated by Ralph Berkin) ...445 // Margit Halász: Ballad to My Typing Teacher // (Translated by Ralph Berkin)...450 // Gyôrgy Spiró: Treasure (Translated by Ralph Berkin)...454 // Polish authors // Pawel Huelle: Moving House (Translated by Antonia Lloyd-Jones)...461 // Olga Tokarczuk: Professor Andrews Goes to Warsaw: December 1981 // (Translated by Kim Jastremski)...472 // Daniel Odija: More than Just a House // (Translated by Antonia Lloyd-Jones)...483 // Slovak authors // Karol D. Horváth: The Game (Translated by Heather Trebatickd)...489 // Márius Kopcsay: An Intricate Story (abridged) // (Translated by Heather Trebatickd)...495 // Uršuľa Kovalyk: Moonmaiden (Translated by Heather Trebatickd)...510 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC