Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:93x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
743 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 
   Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-682-7 (váz.)
ISBN 8026202775 (ebook)
ISBN 9788026202776 (ebook)
ISBN 978-80-262-0277-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 639-704, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000186949
I. OBOR PSYCHOTERAPIE -- 1. Dnešní psychoterapie (Zbyněk Vybíral, Jan Roubal) -- Podoba dnešní psychoterapie -- Vlivné přístupy -- Co o psychoterapii víme? -- Výzkum a praxe -- Manualizovaná psychoterapie -- Otázky nad předem danými východisky -- Co v psychoterapii pomáhá shrnutí opřená o praxi -- Kolik psychoterapie je potřeba? -- Závěrem -- 2. Je psychoterapie účinná? (Zbyněk Vybíral, Ladislav Timuľák) -- Úvod -- Účinnost psychoterapie potvrzená metaanalýzou: historie -- Dnešní metaanalýzy a přehledové studie -- Consumer Reports rok 1994 -- Výzkumy v kontrolovaných podmínkách versus průzkum v praxi -- Závěr: Psychoterapie je účinná -- 3. Etické aspekty psychoterapeutické práce (Michal Miovský, Ester Danelová) -- Profesní postavení psychoterapeuta v České republice -- Psychoterapie ve zdravotnictví -- Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii a české normy -- 4. Psychoterapie v Evropě (Zbyněk Vybíral) -- Psychoterapie a poradenství -- Kdo je v Evropě psychoterapeutem? -- Situace ve vybraných zemích -- Poznámka na závěr -- II. HLAVNÍ PROUDY V SOUČASNÉ PSYCHOTERAPII -- 5. Psychodynamická psychoterapie (Zbyněk Vybíral, David Holub) -- Vymezení pojmů -- Historický vývoj -- Teoretické předpoklady -- Koncept dynamiky -- Cíle a nástroje dynamických přístupů -- Psychodynamická terapie není psychoanalýza -- Psychodynamický způsob práce v poradenství -- Vztah v psychodynamické psychoterapii
-- Účinné faktory v psychodynamické psychoterapii -- Účinnost psychodynamické psychoterapie: příklady -- Skupinová analýza -- Dynamická psychoterapie v České republice -- 6. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie (David Holub) -- Vymezení psychoanalýzy -- Vývoj psychoanalýzy ve světě v posledních dvaceti letech -- Psychoanalytický proces a technika -- Teorie a její funkce v psychoanalýze -- Psychoanalýza a její psychoterapeutické modifikace -- Psychoanalýza a současný výzkum -- Psychoanalýza a psychoanalytická terapie v České republice po roce 1990 -- Závěrem -- 7. Na osobu zaměřená a prožitková psychoterapie (Ladislav Timuľák) -- Historie a současnost psychoterapie zaměřené na osobu a prožitkových terapií -- Základní charakteristiky teorie psychopatologie a psychoterapie -- Empirický výzkum -- Psychoterapie zaměřená na osobu a prožitková psychoterapie v Česku a na -- Slovensku -- Zhodnocení psychoterapie zaměřené na osobu a prožitkové terapie -- 8. Gestalt terapie (Jan Roubal) -- Základní charakteristika -- Historie a kořeny směru -- Gestalt terapie ve světě a v Česku -- Teoretická východiska a jejich aplikace -- Modely -- Skupinová gestalt terapie -- Výzkum -- Směřování současné gestalt terapie -- 9. Kognitivně behaviorální terapie (Ján Praško, Petr Možný) -- Úvod -- Základní rysy KBT -- Kořeny a vývoj KBT -- Kognitivně behaviorální model psychiky -- Behaviorální, kognitivní
a funkční analýza -- Konceptualizace případu -- Terapeutický vztah v KBT -- Některé léčebné metody v KBT -- Uplatnění KBT v léčbě psychických poruch -- Závěrem -- 10. Rodinná terapie (David Skorunka) -- Rodina jako cíl intervence a/nebo partner ke spolupráci -- Systemické předpoklady -- Počátky -- Vývoj oboru: tři období, rozmanité metafory -- Obrat k genderu, jazyku, společenským a kulturním faktorům -- Reflektující tým a dialogické pojetí -- Kritika myšlenek sociálního konstrukcionismu a narativního přístupu -- Současné trendy a snahy o integraci -- Výzkum rodinné terapie a systemické praxe -- 11. Systemická terapie (Vratislav Strnad) -- Systemická terapie ve světě -- Osmdesátá léta minulého století -- Devadesátá léta minulého století a současnost -- Systemická terapie u nás -- Systemická terapie ve mně obnovené přátelství se světem -- 12. Integrace v psychoterapii (Zbyněk Vybíral) -- Důvody pro integrování přístupů -- Sbližování psychodynamického a behaviorálního myšlení -- Integrace dalších modalit -- Integrativní směry v dnešní psychoterapii -- Společné faktory psychoterapeutických přístupů -- Souhra nespecifických a specifických faktorů na straně psychoterapeuta -- Integrace terapeutického vztahu a technik -- Eklekticismus v psychoterapii -- Individualizovaná psychoterapie -- Budoucnost integrativní psychoterapie -- III. DALŠÍ PŘÍSTUPY -- 13. Analytická psychologie
(Martin Skála) -- Historie a základní charakteristika -- Klasická škola -- Závěrem -- 14. Katatymně imaginativní psychoterapie (Eva Dorota Uhrová, Jozef Hašto) -- Doprovázení v imaginaci -- Soudobé teorie -- Využití KIP -- Výzkum -- Vzdělávání -- 15. Daseinsanalýza (Michal Kryl) -- Principy -- Terapie -- Daseinsanalýza ve světě -- Daseinsanalýza v ČR -- 16. Existenciální analýza a logoterapie (Jana Božuková) -- Úvod -- Představení směru -- Současná situace logoterapie a existenciální analýzy v České republice -- 17. Integrovaná psychoterapie (Jan Kubánek) -- Historie -- Současnost -- Základní principy -- Popis práce -- Výzkum účinnosti -- 18. Biosyntéza tělová a hlubinně psychologická -- psychoterapie (Barbora Janečková) -- Základní charakteristika -- Teorie a praxe -- Biosyntéza ve světě a v Česku -- Výzkum -- 19. Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie (PBSP) (Aleš Fürst) -- Historické pozadí v kostce -- PBSP v prostoru současné psychoterapie -- Teoretický rámec -- Způsob práce -- Výzkum účinnosti -- 20. Procesově orientovaná psychoterapie (Andrej Jeleník, Jana Kašáková) -- Úvod -- Historie a současný vývoj -- Základní koncepty -- Praxe -- POP ve světě a na Slovensku -- Indikace a výzkumy -- 21. Další směry v Evropě a České republice (Zbyněk Vybíral, Ivana Doleželová, Ján -- Ďuriš, Zuzana Pavelková, Milada Radosová) -- Skupinová psychoterapie a dynamická skupinová
psychoterapie -- Hypno-psychoterapie -- Transakční analýza -- Bioenergetická analýza -- Individuální psychologie -- Komunikační psychoterapie -- Multimodální přístup -- Neurolingvistická psychoterapie -- Pozitivní psychoterapie -- Psycho-organická analýza -- Psychosyntéza -- Model růstu -- IV. KAZUISTIKY -- 22. Kazuistika I (rodinná terapie) (David Skorunka) -- 23. Kazuistika II (kognitivně behaviorální terapie) (Ján Praško) -- 24. Kazuistika III (gestalt terapie) (Jan Roubal) -- 25. Kazuistika IV (integrativní terapie zaměřená na emoce) (Ladislav Timuľák) -- 26. Kazuistika V (psychoanalýza) (David Holub) -- 27. Kazuistika v současné psychoterapii (David Holub) -- Proč kazuistiky psát a publikovat -- Autor, kazuistika a čtenář -- Jak kazuistiku psát -- Ochrana důvěrných údajů -- Reakce pacientů na své kazuistické ztvárnění -- Závěrem -- V. UPLATNĚNÍ PSYCHOTERAPIE -- 28. Práce s emocemi v současné psychoterapii (Ladislav Timulák) -- Propojení základního výzkumu a terapeutické praxe -- Psychoterapie pracující s emocemi -- Závěrem -- 29. Práce s tělem v psychoterapii (Milan Drozd) -- Focusing -- Práce s hlasem, gestem, pohybem, tělesnou pozicí -- Tělové psychoterapie -- Závěrem -- 30. Místo psychoterapie v psychosomatické medicíně (Jan Poněšický, Vladislav Chvála) -- Psychodynamický pohled na dualismus těla a duše -- Terapie -- Pohled rodinného terapeuta -- 31. Využití psychoterapie v rámci
psychosociální rehabilitace lidí se závažným -- duševním onemocněním (Jiří Šupa) -- Co je to psychosociální (psychiatrická) rehabilitace -- Krátký pohled do historie -- Psychosociální rehabilitace podle modelu CARe -- Vybrané psychoterapeutické přístupy uplatňující se v rámci psychosociální -- rehabilitace -- Závěrem -- 32. Kombinace psychoterapie a farmakoterapie (David Holub) -- Bio-psycho-sociální model léčby -- Jednotlivé formy kombinace psychoterapie a farmakoterapie -- Integrovaný model jednoho poskytovatele kombinované léčby -- Model dvou paralelních poskytovatelů kombinované léčby -- Nespolupráce při léčbě a autonomie pacienta -- Psychologický význam léků -- Závěrem -- 33. Psychoterapie a peníze z psychoanalytického pohledu (David Holub) -- Význam peněz -- Přímá platba -- Hrazení psychoterapie třetí stranou -- Ekonomické studie a efektivita psychoterapie -- Pomáhající profese a finance -- 34. Expresivní terapie -- Úvod (Jiří Šupa) -- Arteterapie (Mariana Bažantová) -- Taneční pohybová terapie (Jana Špinarová Dusbábková) -- Dramaterapie (Viktor Dočkal) -- Muziko terapie (Jana Vránová) -- Poetoterapie léčebné psaní (Petr Hudlička) -- VI. TRENDY -- 35. Psychoterapie podložená výzkumem (Ladislav Timulák) -- Výzkum efektu psychoterapie -- Výzkum procesu psychoterapie -- Psychoterapie podložená výzkumem -- Empiricky podložená psychoterapie -- Závěrem -- 36. Narativita a
psychoterapie (David Skorunka) -- Úvod -- Vyprávění jako dovednost a interpersonální proces -- Vyprávění a příběh v psychoterapii -- Narativita v psychodynamických přístupech -- Narativita v konstruktivisticky orientované psychoterapii -- Narativita v prožitkově zaměřené psychoterapii -- Narativita v existenciálně zaměřené psychoterapii -- Narativní přístup v rodinné terapii -- Narativní terapie inspirovaná sociálním konstrukcionismem -- Narativita a post-psychologická perspektiva v psychoterapii -- Příběh Torna: vzdorování dominujícím příběhům -- Vlastní reflexe autora -- Integrativní potenciál narativního konceptu -- 37. Východní vlivy v současné euro-americké psychoterapii (Roman Hytych) -- Klíčové koncepty -- Významná centra a osobnosti psychoterapeutických směrů aplikujících -- východní moudrost -- Satiterapie -- Systém abhidhammy -- Dynamické pojetí identity -- Shrnutí -- 38. Okrajové přístupy (Zbyněk Vybíral, Ester Danelová) -- Okraje a alternativy -- Spirituálně orientované terapie -- Vědecké a nevědecké -- Příklady problematických přístupů -- Příklady nebezpečných přístupů -- Závěrem -- 39. Psychoterapie mezi kulturami (Beáta Holá) -- Migrační krize a ocenění migrace -- Univerzálně (ne)platné metody, manuály a vodítka -- Kulturní kompetence -- Výzkum -- Interkulturní terapie v praxi -- Závěr (Zbyněk Vybíral, Jan Roubal) -- Příloha I: Samostatné soudobé
psychoterapeutické směry -- Příloha II: Intervence, techniky a postupy v současné psychoterapii -- Editorská poznámka
(OCoLC)1013738153
cnb002092740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC